Özel Sektör

Samsung İklim Kriziyle Mücadeleye 5 Milyar Dolar Ayırıyor

Samsung, iklim değişikliğiyle mücadele etmek amacıyla önümüzdeki dönemde uygulayacağı stratejileri ve hedeflerini duyurdu. Şirketin yeni çevresel vizyonu, enerji ve su tüketiminin azaltılması, sıfır karbon emisyonu hedefi, yenilenebilir enerji kullanımı gibi birçok konuda taahhütler ve yeni teknolojiler geliştirilmesini içeriyor.   

Samsung duyurduğu yeni çevresel vizyonu ile, net sıfır karbon emisyon hedefinin yanı sıra yenilenebilir enerji kullanımının artırılması, enerji verimli ürünlerin geliştirilmesi, suyun yeniden kullanımının artırılarak karbon azaltma teknolojilerinin geliştirilmesi ve bu yeni teknolojilere yatırım planları oluşturmayı hedefliyor.

Yeni taahhüdün merkezinde, 2030 yılına kadar Cihaz Deneyimi Bölümü’nde ve tüm küresel operasyonlarda, 2050 yılına kadar da Cihaz Çözümleri Bölümü’nde net sıfır karbon emisyonu seviyesine ulaşılması yer alıyor. Samsung ayrıca, %100 yenilenebilir enerjiye ulaşılması için faaliyet gösteren RE100 küresel sürdürülebilirlik inisiyatifine de katıldı. Samsung, taahhüt kapsamında Kore dışında faaliyet gösterdiği tüm uluslararası pazarlardaki elektrik enerjisi kullanımını beş yıl içinde yenilenebilir enerjiyle karşılamayı planlıyor.

Samsung’un yeni çevresel vizyonu, hammadde tedarikinden atıkların geri dönüştürülmesi ve bertarafına uzanan ürün yaşam döngüsünün tamamını kapsıyor. Plan kapsamında, üretim süreçlerinde ortaya çıkan gazların yol açtığı emisyonların azaltımının yanı sıra ürünlerdeki enerji tüketiminin de düşürülmesine yönelik yeni aksiyonlar yer alıyor. Şirket ayrıca karbon emisyonlarını azaltmaya yönelik teknolojileri kullanmayı da planlıyor. Samsung, 2030 yılına kadar emisyonların azaltılması, su tasarrufu, elektronik atıkların daha kapsamlı olarak toplanması ve kirletici unsurların azaltılması gibi çeşitli çevre dostu inisiyatiflere 5 milyar doların üzerinde yatırım yapacak.

Samsung Electronics, Cihaz Deneyimi Bölümü’nde 2030 yılına, kuruluş genelindeyse 2050 yılına kadar doğrudan ve dolaylı karbon emisyonunda net sıfır hedefine ulaşarak 2021 rakamlarına göre emisyonları yaklaşık 17 milyon ton karbondioksit (CO2e) kadar azaltmayı planlıyor.

Samsung, bu çalışmaları ilerletmek için karbon emisyonlarını azaltan arıtma tesislerinde yenilikçi teknolojilere büyük miktarda yatırımlar yapacak. Bu kapsamda yarı iletken üretiminden kaynaklanan proses gazlarını önemli ölçüde azaltmak için yeni teknolojiler geliştirmeyi ve 2030 yılına kadar yarı iletken üretim hatlarına arıtma tesisleri kurmayı planlıyor. Samsung Electronics, atık ısı kullanım tesislerinin kapsamını genişletme devam ederken LNG kazanlarının kullanımını azaltmak amacıyla, elektrikli ısı kaynaklarının kullanımını da değerlendirmeye alacak.

Yenilenebilir Enerjiye Geçiş Planları

Samsung Electronics, güç tüketiminden kaynaklanan dolaylı karbon emisyonlarını azaltma çabalarını ortaklaştırmak için RE100’e dahil oldu. Bu kapsamda şirket, küresel operasyonlarında elektrik ihtiyaçlarını 2050 yılına kadar yenilenebilir enerjiyle karşılamayı hedefliyor. Bu inisiyatifin bir parçası olan Samsung Electronics, beş yıl içinde Cihaz Deneyimi Bölümü’ne ek olarak Kore dışındaki tüm operasyonlarında tamamen yenilenebilir enerji kullanımına geçmeyi planlıyor. Şirketin yenilenebilir enerji tedarik yöntemlerinden bazılarıysa enerji satın alma anlaşmalarının (PPA) imzalanması, yenilenebilir enerji sertifikalarının satın alınması ve yeşil fiyatlandırma programlarına katılım olacak.

Samsung, ayrıca tamamen yenilenebilir enerji (elektrik) kullanımına geçme hedefini Asya ve Vietnam pazarları için 2022, Orta ve Latin Amerika için 2025; Güneydoğu Asya, BDT ve Afrika için 2027 olarak belirlendi. ABD, Çin ve Avrupa’da halihazırda yenilenebilir elektrik kullanımına geçmiş olan Samsung, yenilenebilir enerji satın alma anlaşmalarının (PPA) kapsamını da genişletmeyi planlıyor. Samsung’un daha iyi ve temiz bir gelecek taahhüdü kapsamında ayrıca ürünlerinin enerji açısından verimli hale getirilmesi ile daha az elektrik tüketmesini sağlamak bulunuyor. Şirket, bu taahhüdü hammadde tedarikinden atıkların bertaraf ve geridönüşümüne uzanan daha sürdürülebilir bir ürün yaşam döngüsü gerçekleştirerek destekliyor.

Samsung Electronics Başkan Yardımcısı ve CEO’su Jong-Hee Han, “İklim krizi, içinde bulunduğumuz çağda karşı karşıya kaldığımız en önemli zorluklardan biri. Harekete geçmemenin tahayyül edilemez sonuçları olacak ve bu durum, başta şirketler ve devletler olmak üzere herkesin katkı sunmasını gerektiriyor. Samsung olarak iklim değişikliğinin beraberinde getirdiği risklere karşı emisyonların azaltılmasını, yeni sürdürülebilirlik uygulamalarını ve gezegenimiz için daha faydalı, yenilikçi teknolojilerin ve ürünlerin geliştirilmesini öngören kapsamlı bir planla mücadele ediyoruz” dedi.

About Post Author