Sivil Toplum

Dünya Nüfusundaki Artış İnsanlık Tarihinde Yeni Kilometre Taşları Oluşturuyor

2022’nin sonlarına doğru 8 milyarıncı insanın dünyaya gelmesi insanlık tarihinde yeni bir kilometre taşı oluşturacak. İnsanlık tarihinin bir sonraki kilometre taşı 9 milyarlık nüfus olabilir. Bu sayıya 2030’lu yıllarda ulaşılabilir. 2080’lerde ise büyük olasılıkla 10 milyara ulaşarak zirveyi göreceğiz.

Haber: Nick ROUTLEY

Çeviri: S. Sena AKKOÇ

2022’nin sonlarına doğru 8 milyarıncı insanın dünyaya gelmesi insanlık tarihinde yeni bir kilometre taşı oluşturacak. Yalnızca 48 yılda dünya nüfusu iki katına çıkarak 4 milyardan 8 milyara yükseldi. Elbette insanlar gezegene eşit olarak dağılmıyor, ülkelere göre farklı bir nüfus dağılımı da söz konusu.

Afrika kıtasının toplam nüfusu 2022 itibarıyla 1,4 milyara ulaştı. Nüfusun en hızlı büyüdüğü ülkelerin çoğu Afrika’da bulunuyor. 2050 yılına dek kıta nüfusunun 2,5 milyara çıkması bekleniyor. Nijerya, Afrika’nın en yüksek nüfusa ve en büyük ekonomiye sahip ülkesi. Mevcut büyüme oranlarına göre Nijerya’nın en büyük kenti olan Lagos, yüzyılın sonunda dünyanın en büyük mega kenti haline gelebilir. Afrika aynı zamanda diğer kıtalara oranla en düşük yaş medyanına da sahip.

Asya, Dünyanın En Kalabalık Bölgesi

2022’de 4,7 milyar nüfusa ulaşan Asya kıtası, dünyanın en kalabalık bölgesini oluşturuyor. En büyük nüfus merkezleri olan Çin ve Hindistan burada. 2023’te Hindistan nüfusunun Çin’i geçerek dünyanın en kalabalık ülkesi haline gelmesi büyük bir değişime yol açacak. Yüzyıllardır en üst sırada Çin yer alıyordu. Nüfus büyüme hızına gelince ise Asya’da daha farklı bir tablo karşımıza çıkıyor. Singapur ve Japonya gibi ülkelerin nüfus büyüme hızı azalırken Umman ve Katar gibi Orta Doğu ülkelerinde nüfus büyüme oranları %4-5 arasında artıyor. Vietnam ise 100 milyon nüfusu geçen 15. ülke olma yolunda ilerliyor.

Avrupa Nüfusu Birçok Yerde Daralıyor

Avrupa nüfusu 2022 yılı itibarıyla 759 milyona ulaştı, yani ABD’nin iki katı.

100 yıl önce Avrupa’nın nüfusu dünya toplamının %30’una yakındı. Bugün ise bu oran 2022’deki toplam nüfusun %10’unun altında… Mevcut durum, dünyanın diğer bölgelerindeki nüfus artışının daha fazla olmasından kaynaklanıyor. Avrupa nüfusu birçok yerde, özellikle de Doğu Avrupa ülkelerinde daralıyor. En yavaş büyüme oranlarına sahip ülkelerin çoğu Balkanlar’da ve eski Sovyet ülkelerinde bulunuyor.

nüfus

Rusya nüfus bakımından Avrupa’nın en büyük ülkesi olmaya devam ediyor. Ülkenin yüzölçümünün çoğunun Asya’da bulunmasına karşın nüfusun çoğunluğu Avrupa kıtasında yaşıyor. Avrupa’nın en büyük ikinci ülkesi Almanya’yı İngiltere, Fransa ve İtalya takip ediyor.

Ukrayna, Avrupa’nın en büyük yedinci nüfusuna sahip. Rusya ile Ukrayna arasında süregelen savaşın ülke nüfusuna uzun vadede nasıl etki edeceği ise henüz belirsiz.

Kanada’nın Nüfusu Büyüyor

602 milyon kişiden oluşan Kuzey Amerika nüfusunun yarısından fazlasını ABD nüfusu oluşturuyor. Amerika’nın nüfusu küresel ortalamalara göre düşük bir hızda olsa da hâlâ büyüyor. Uluslararası göç alması nedeniyle Kanada, en büyük nüfus büyüme oranına sahip gelişmiş ülkelerden biri.

En kalabalık nüfusa sahip 10. ülke olan Meksika’nın, Afrika’da nüfusu hızla artan ülkeler hesaba katıldığında konumunda değişiklik yaşanabilir.

Güney Amerika ve Okyanusya

Güney Amerika nüfusu ise 2022 itibarıyla 439 milyon olarak belirlendi; nüfusun neredeyse yarısı Brezilya’da yaşıyor. Önümüzdeki yıllarda Kolombiya’nın başkenti Bogota, bölgenin 5. mega kenti haline gelecek: Bir başka deyişle kent 10 milyonu aşacak. 44 milyonluk nüfusuyla Okyanusya, Kaliforniya’nın biraz üzerinde… Kıta nüfusunun çoğunluğunu Avustralya, Yeni Zelanda ve Papua Yeni Gine oluşturuyor.

İnsanlık tarihinin bir sonraki kilometre taşını oluşturacak 9 milyarlık nüfusun ise 2030’lu yıllarda görülebileceği hesaplanıyor. Dünyanın 2080’lerde zirveyi görmesi beklenirken bu tarihe dek dünya nüfusu büyük olasılıkla 10 milyara ulaşacak.

8 milyarıncı insanın dünyaya gelişinin önemini ve dünyamız için taşıdığı anlamı anlatan rapora ve webinara buradan ulaşılabilir.

About Post Author