İklim

Ulusal Açık Bilim Konferansı “İklim Adaleti için Açıklık” Temasıyla Düzenleniyor

Bu yıl 20 Ekim’de, İstanbul’da düzenlenecek olan Ulusal Açık Bilim Konferansı’nın teması, “İklim Adaleti için Açıklık” olarak belirlendi.

2011 yılından bu yana düzenli olarak gerçekleştirilen Açık Erişim ve Açık Bilim Konferansı bu yıl Ulusal Açık Bilim Konferansı adı altında, İstinye Üniversitesi (İSÜ) ev sahipliğinde 20 Ekim’de İstanbul’da gerçekleştirilecek. Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK), İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İYTE) ve Hacettepe Üniversitesi işbirliğiyle düzenlenecek olan konferansta alanında uzman isimler konuşmacı olarak yer alacak. Ana tema ise iklim adaleti olacak.

Uluslararası Açık Erişim Haftası’nın da ana teması olan “İklim Adaleti için Açıklık” teması ile gerçekleştirilecek olan konferans; Türkiye’de açık bilim politika, strateji, mevzuat, altyapı ve hizmetlerin Avrupa Birliği (AB) ile uyumlu olmasına destek verme, ülkemizde yapılan/yapılması hedeflenen çalışmalar konusunda bilgi paylaşımında bulunma ve gelinen noktaları tüm paydaşlarla değerlendirme amacını taşıyor.

Güncel Konular İklim Ekseninde Tartışılacak

Konferansta; iklim ekseninde açık erişim, açık bilim, açık veri ve araştırma verisi, sürdürülebilir açık bilim için çözüm olarak görülen Elmas Açık Erişim (Diamond Open Access), yayıncılıkta dönüşüm ve araştırma değerlendirmesinde kullanılan yeni metrikler gibi güncel konulara vurgu yapılması hedefleniyor.

Açık bilim, açık erişim ve açık veri konularının farklı yönlerden, farklı bakış açıları ile tartışılacağı etkinlikte İklim Değişikliği ve Sağlık Çalışmaları, Sürdürülebilir Bilim İçin Açık Eğitim Kaynakları, İklim Verisi Uçurumu,Yayıncılıkta Dönüşüm ve Araştırma Değerlendirmesi ve Açık Veri, Araştırma Verisi ve Veri Yönetimi konularında bilgi paylaşımları yapılacak.

Açıklamada, “Bilgi Paylaşımı Bir İnsan Hakkıdır” Denildi

Ulusal Açık Bilim Konferansı Düzenleme Komitesi’nden yapılan açıklamada aşağıdaki ifadelere yer verildi:

“Bilimsel yayınlara ve bu yayınların dayandığı araştırma verilerine açık erişim anlamına gelen Açık Bilim; bilimsel iletişimin, açık devletin, saydamlığın ve katılımcı demokrasinin vazgeçilmez bileşenlerinden biridir. Bilgiyi erişime ve kullanmaya özgürce açmak, yeniden kullanmak ve yenilikler katmak uluslararası gelişim, inovasyon ve ilerleme için çok önemlidir. 20 yılı aşkın süredir küresel bilim camiasının kabullendiği Açık Bilim konusunda Türkiye’deki çalışmalar 2005 yılında başlamıştır. Bilgi paylaşımı bir insan hakkıdır. İklim kriziyle mücadele, coğrafi, ekonomik ve disiplinler arası sınırları aşan hızlı bilgi alışverişini gerektirmektedir. Bu yılın teması olan İklim Adaleti için Açıklık, uluslararası açık erişim/bilim topluluğu arasında bağlantıyı ve işbirliğini teşvik etmek, harekete geçmek ve açıklığın iklim adaletini nasıl sağladığı konusunda farkındalık yaratmak için bir fırsat sunmaktadır.”

About Post Author