Sivil Toplum

Akdeniz’i Kurtarmak…

WWF’in Akdeniz’de Ekonominin Canlandırılması raporu yayımlandı. Rapora göre onlarca yıl boyunca, genellikle kontrol dışı ve haddini aşan pek çok ekonomik faaliyete maruz kalmasının ardından, bugün Akdeniz’in sağlığı “sarp bir kayalıktan yokuş aşağı yuvarlanıyor”. Yapılan analize göre, Akdeniz’de denizle ilgili faaliyetlerin sağladığı yıllık ekonomik değer 450 milyar dolar. Ayrıca, Akdeniz’in ekonomik varlıklarının değeri ihtiyatlı bir yaklaşımla bile 5,6 trilyon dolar gibi sarsıcı bir rakama işaret ediyor.

Raporda iki kilit sektör olan turizm ve balıkçılık detaylı bir biçimde inceleniyor. Denizle ilgili sektörler içinde, bölge ekonomisine en fazla katkıyı sağlayan turizm, Akdeniz ülkelerinin kümülatif GSYİH’sinin %11’ini oluşturuyor. Kolektif değerinin bugün 3 milyar dolar olduğu tahmin edilen balıkçılık, 180 binden fazla insana doğrudan istihdam sağlıyor. Öte yandan, aşırı avcılık ve diğer insan etkileri balıkçılık endüstrisini önemli ölçüde etkilemiş. Akdeniz’de erişilebilen balık rezervlerinin %80’i aşırı avlanmaya maruz kalıyor.

Raporda Akdeniz’de sürdürülebilir bir ekonomik modele ulaşmada, her biri Birleşmiş Milletler’in Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri üzerine kurulu altı stratejik öncelik sunuluyor:
1- Bütünleşik ve ekosistem temelli deniz planlaması ile yönetiminin uygulanması.
2- Sürdürülebilir bir Mavi Ekonomi yaklaşımının benimsenmesi.
3- İklim değişikliğine karşı dirençli ve karbon-nötr ekonomi modellerinin oluşturulması.
4- Kamu ve özel finansman yoluyla doğal varlıkların sürdürülebilir üretkenliğinin açığa çıkarılması.
5- Kitlesel turizmin ayakizinin azaltılması ve daha sürdürülebilir turizm modellerine doğru yol alınması.
6- Balıkçılık sektöründe sürdürülebilirliğin sağlanması.

About Post Author