Atık Nedir?

Atık Nedir?

Atık en temel olarak, doğru yerde bulunmayan, boşa harcanan değerli kaynaklar olarak tanımlanabilir. Uzun bir süre “çöp” kavramsallaştırmasıyla tanımlanan atıklar, yeşil alanları, kentsel çevreyi, okyanusları, sulak alanları ve dereleri kirleten maddeler haline gelmiştir. Ancak sürdürülebilirlik faaliyetlerinin gelişmesiyle birlikte artık “çöp” değil, yararlanılabilecek değerli kaynaklar olarak görülmeye başlanmıştır.

 

Uzun bir süre “çöp” kavramsallaştırmasıyla tanımlanan atıklar, yeşil alanları, kentsel çevreyi, okyanusları, sulak alanları ve dereleri kirleten maddeler haline gelmiştir. Ancak sürdürülebilirlik faaliyetlerinin gelişmesiyle birlikte artık “çöp” değil, yararlanılabilecek değerli kaynaklar olarak görülmeye başlanmıştır.

 

Bilindiği gibi doğada atık yoktur. Her bir canlının ve ekosistemin atığı, diğer bir canlının veya ekosistemin besini olarak kabul edilir. Ancak özellikle Sanayi Devrimi ile birlikte ekonomiler tamamen doğrusal (lineer) işleyen sistemler haline gelmiştir. Bu yaklaşım sonucu, tüm canlılara zarar verebilecek atıklar, okyanuslarda, ırmak ve derelerde, vahşi depolama yapılan arazilerde birikmeye başlamıştır. Oluşan zararlı atıklar, hem insan, hem hayvan ve ekosistemlere hasar vermeye başlamıştır.  Vahşi depolama alanlarında biriken atıkların sızıntıları yeraltı sularına karışmaya, oradan da içme sularına ulaşmaya başlamıştır.

 

Sorunun baş edilemez hele gelmesiyle birlikte, atıksız bir ekonomik sistem nasıl kurulabilir konusu giderek daha çok ele alınır olmuştur. Bunun da en temel yanıtı, “Döngüsel Ekonomi” olmuştur. Döngüsel ekonomi, doğanın işleyişini temel alan ve her bir insani faaliyetten çıkan atığın, bir başka ekonomik faaliyetin parçası olmasını hedeflemektedir. Aynı doğa gibi döngüsel işleyen iktisadi faaliyetler, atık sorunun çözülmesinde önemli yeni kapılar açmaktadır. Bugün sıfır atıklı ekonomik ve gündelik hayat sistemleri için endüstriyel simbiyoz, biyomimikri ve döngüsel ekonomik sistemler kurma çalışmaları, endüstriyel üretimin en temel faaliyetleri olarak kabul edilmektedir.