Atık

“Atma Bağışla” Projesiyle 330 Tonu Aşkın Elektronik Atığı Geri Dönüştürüldü

Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı’nın Bilişim Sanayicileri Derneği işbirliğiyle 2017 yılından bu yana yürütmekte oldukları “Atma Bağışla” projesi, çevreye zararlı elektronik atıkların geri dönüştürülerek ekonomiye kazandırılmasını ve sürdürülebilir çevre politikalarının desteklenmesini hedefliyor.

Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı’nın (TEGV) Bilişim Sanayicileri Derneği (TÜBİSAD) ile birlikte sürdürdükleri “Atma Bağışla” projesi, elektronik atıkların geri dönüştürülmesi ile elde edilen ekonomik değerle Türkiye genelindeki TEGV etkinlik noktalarında çocuklara nitelikli eğitim desteği sağlıyor. Atma Bağışla projesi; çevreye zararlı elektronik atıkların geri dönüştürülerek ekonomiye kazandırılmasını sağlamayı ve sürdürülebilir çevre politikalarını desteklemeyi ana hedefi olarak belirliyor.

Elektronik Atıklar Ağır Metaller ve Gazlar İçeriyor

Elektronik atıklar, içerdiği ağır metaller ve kimyasal gazlar nedeniyle genellikle tehlikeli atık olarak nitelendiriliyor ve uygun koşullarda geri dönüştürülmediğinde suyu, toprağı ve havayı kirletebiliyor. Kullanım ömrünü tamamlamış her çeşit elektronik cihaz e-atık olarak değerlendiriliyor.

Kullanıcılar, bireysel e-atıklarını paketleyerek 902513042 kodu ile tüm PTT şubelerinden ücretsiz bir şekilde gönderebiliyorlar. Aynı şekilde kurumsal e-atık bağışları için atmabagisla@tegv.org ‘a e-posta atılabiliyor.

Çalışır durumdaki e-atıkların (laptop ve tablet bilgisayar) bildirilmesi halinde gerekli incelemeler yapılarak TEGV etkinlik noktalarında kullanılmak üzere vakıf envanterine kaydediliyor. Toplanan e-atıklar, lisanslı araçlarla geridönüşüm tesislerine getiriliyor. Geridönüşüm tesisinde sınıflandırılarak geridönüşüm veya geri kazanım işlemlerine tabi tutuluyor. Geridönüşüm sonucunda elde edilen değer, TEGV’e bağış olarak aktarılıyor.

Bugüne dek proje kapsamında, 330 tonu aşkın elektronik atığı geri dönüştürülerek doğanın korunmasına katkı ve yaklaşık 4,000 çocuğa nitelikli eğitim desteği sağlandı. Atma Bağışla projesi, Birleşmiş Milletler Küresel Kalkınma Hedefleri’nin altı maddesiyle doğrudan ilişkili:

  1. Madde-Nitelikli Eğitim, 6. Madde-Temiz Su ve Sanitasyon, 11. Madde-Sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar, 12. Madde-Sorumlu Üretim ve Tüketim, 14. Madde-Sudaki Yaşam, 15. Madde-Karasal Yaşam.

TEGV

Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV) 23 Ocak 1995 tarihinde, ilköğrenim çağındaki çocuklara devlet tarafından verilen temel eğitime destek olmak amacıyla kuruldu. Okul içi ve dışı saatlerde eğitim etkinlikleri gerçekleştirilen TEGV’de çocuklar, sokağa alternatif etkinliklere katılıyor.

About Post Author