Ekonomi

Ayrımcılığa Karşı Bir Taahhüt: 18 Eylül Eşit Maaş Günü

Uluslararası Eşit Maaş Günü

Her yıl 18 Eylül’de kutlanan “Uluslararası Eşit Maaş Günü” eşit değerdeki emek için eşit ücretin ödenmesine yönelik süregelen çabaları temsil ediyor. Diğer yandan bu uluslararası gün ile Birleşmiş Milletler’in insan haklarına, kadınlara ve kız çocuklarına yönelik ayrımcılık da dahil olmak üzere her türlü ayrımcılığa karşı olan taahhüdü de vurgulanıyor.

Çeviri: S. Sena AKKOÇ

Kadınlar, erkeklerin eşit emek harcayarak çalıştıkları işlerde kazandıkları her 1 dolar için 77 sent kazanıyor. Üstelik bu fark, çocuklu kadınlar için daha da büyük. Bölgesel eşitsizliklerin yanı sıra dünya ölçeğinde kadınların işsiz kalma olasılığı erkeklerin işsiz kalma olasılığından daha yüksek. Eşitsizlikler, emeklilik döneminde de devam ediyor: Dünyada emeklilik yaşının üzerinde olup herhangi bir emeklilik planı bulunmayan kişilerin %65’e yakınını kadınlar oluşturuyor.

Her yıl 18 Eylül’de kutlanan “Uluslararası Eşit Maaş Günü” eşit değerdeki emek için eşit ücretin ödenmesine yönelik süregelen çabaları temsil ediyor. Diğer yandan bu uluslararası gün ile Birleşmiş Milletler’in insan haklarına, kadınlara ve kız çocuklarına yönelik ayrımcılık da dahil olmak üzere her türlü ayrımcılığa karşı olan taahhüdü de vurgulanıyor.

Cinsiyetler Arasındaki Ücret Farkı Yaklaşık %20

Dünyanın dört bir yanında kadınlar aynı işi yapıyor olsa dahi erkeklerden daha düşük maaş alıyor ve cinsiyetler arasındaki ücret farkının yaklaşık %20 olduğu tahmin ediliyor. Kadınlar ve erkekler arasındaki tarihsel ve yapısal eşitsizliğe neden olan güç ilişkileri, kadınların ve kız çocuklarının güçlendirilmesine yönelik çabaları geri planda bırakıyor. Kadınların ve kız çocuklarının yeteneklerinin daha çok sınırlanması ve kaynaklara erişim konusundaki dezavantajlı konumları ise ücret farklarının devam etmesine yol açıyor. Aradaki farkın kapatılmasına yönelik ilerlemeler ise yetersiz. Kadın ve erkeklerin eşit maaş almaları fikri yaygın olarak desteklense de uygulamaya geçmesi kolay olmuyor.

Eşit İş-Eşit Maaş

Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri (SKA’lar), kimsenin geride kalmaması için hem toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanmasına hem de tüm kadınların ve kız çocuklarının güçlendirilmesine yönelik hedefler sunuyor. Ayrıca SKA’lar, gençleri ve engellileri de dahil eden istihdam hedefleri ile herkesin insan onuruna yakışır işlerde çalışmasını, eşit iş yapan herkesin eşit maaş almasını ve ekonomik büyümeyi teşvik ediyor. Toplumsal cinsiyet eşitliğinin yaygınlaştırılması ve sürdürülebilir kalkınmanın başarılması için 2030 Gündemi’nin uygulanması hayati önem taşıyor.

Eşit ücret, yalnızca toplumsal cinsiyet açısından değil, insan hakları açısından da önemli. Tüm dünyanın eşit ücret hedeflerine ulaşmak için çaba harcaması gerekiyor. Birleşmiş Milletler Kadın Birimi (UN Women) ve Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) dahil olmak üzere birçok uluslararası kurum, hükümet, sivil toplum kuruluşu, kadın ve toplum temelli örgüt ile işçi ve işveren örgütü, eşit iş karşılığında eşit ücreti teşvik eden çalışmalarda bulunurken kadınların ve kız çocukların ekonomik açıdan güçlendirilmesi hedefleniyor.

Uluslararası Eşit Maaş Koalisyonu (EPIC)

Uluslararası Çalışma Örgütü, BM Kadın Birimi ve Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) tarafından yönetilenUluslararası Eşit Maaş Koalisyonu (EPIC), kadınların ve erkeklerin her yerde eşit ücrete erişmelerini sağlamayı amaçlıyor. EPIC, farklı uzmanlık alanlarından birçok aktörü bir araya getirerek hükümetleri, işverenleri, çalışanları ve kurumları eşit maaş hedefine yönelik somut ve ortak adımlar atmaları için destekliyor. EPIC şu anda küresel, bölgesel ve ulusal düzeylerde cinsiyetler arasındaki ücret farkını azaltmak için çalışan tek çok paydaşlı ortaklık.

Yazının aslına buradan ulaşabilirsiniz.

About Post Author