Kent

Belediyelerin İnsan Hakları Karnesi Yayımlandı

insan hakları

Kent-Lab, yerel yönetimlerin kent hayatında insan haklarını uygulama yöntemlerini analiz ettiği raporunu yayımladı. Raporda hizmete erişim olanakları insan hakları özelinde değerlendirildi.

Kentsel Stratejiler ve Yerel Uygulamalar Derneğinin (Kent-Lab) Etkiniz AB Programı desteği ile gerçekleştirdiği, Türkiye’deki yerel yönetimlerin İnsan Hakları Kenti kavramını ne ölçüde benimsediklerini ve uygulamaya geçirdiklerini inceleyen raporu yayımlandı.

Türkiye’deki 30 Büyükşehir Belediyesini kapsayan çalışma, Türkiye’de insan hakları kenti ile ilişkili olarak alınan kararları gözden geçiriyor. Rapor, söz konusu belediyelerin insan hakları kentine ilişkin göstergeler üzerinden performanslarını ölçmeyi ve kamuoyu ile paylaşmayı, ayrıca Türkiye’de belediyeler nezdinde en önemli katılımcılık mekanizması olan kent konseylerinden temsilcilerin insan hakları kenti kavramına ilişkin bilgilerini ve deneyimlerini değerlendiriyor.

Kent-Lab’ın yaptığı çalışma;

“İlke 1: Kent Hakkı”, “İlke 2: Ayrımcılığın Engellenmesi ve Olumlu Eylem”, “İlke 3: Toplumsal Kapsayıcılık ve Kültürel Çeşitlilik”, “İlke 4: Katılımcı Demokrasi ve Hesap Verebilir Yönetim”, “İlke 7: İnsan Haklarının Anaakımlaştırılması”, “İlke 8: Etkili Kurumlar ve Politikaların Koordinasyonu” başlıklarında belirtilenlere yönelik bir ölçüm yapıyor.

Bu doğrultuda 30 Büyükşehir Belediyesinin web-siteleri, 2021 yılı faaliyet raporları ve geçerli stratejik planları ile ilişkili haberleri tarayarak ortak insan hakları göstergeleri ile çocuk, kadın, yaşlılar ve engellilerin haklarına ilişkin göstergelere dair verileri toplayıp analiz ediyor.

Bu izleme çalışması kapsamında toplanan verilere göre; Türkiye’deki büyükşehir belediyelerinin genelinde kent hakkının tanınması, katılımcı demokrasi ve hesap verebilirliğin gerçekleştirilmesi, hak alanlarının ana akımda yer bulmasının sağlanması ve bu alanlarda politikalar ve uygulamalar arasında eşgüdümün sağlanması, insan hakları eğitimlerinin yaygınlaşması ve kurumsallaşması ile etkin başvuru hakkının tam olarak kullanılması konularında bir yetersizlik mevcut.

‘Kentte İnsan Hakkı 2022- Göstergelerle Büyükşehir Belediyelerinin Performansları’ raporuna buradan ulaşabilirsiniz.

About Post Author