Biyolojik Çeşitlilik Nedir?

Biyolojik Çeşitlilik Nedir?

Biyolojik çeşitlilik, belirli bir ekosistemin içinde bulunan tüm canlıların bir arada yaşamasını sağlayan dengeyi tanımlamaktadır.

 

Her sağlıklı ekosistem, belirli miktarlarda canlı türünün uyum içinde yaşamasını sağlayan bir yaşam alanı olarak tanımlanabilir. Söz konusu ekosisteme dışardan önemli müdahaleler olmadığı sürece, sistem canlı türlerinin popülasyonunu belirli bir denge içinde tutar. Çeşitli türler arasında hassas bir denge bulunur. Biyoçeşitlilik bu hassas dengeye verilen isimdir.

 

Verili bir ekosisteme dışardan, insan eliyle veya var olan iklim şartlarının değişmesi nedeniyle müdahale gerçekleştiğinde sistemde bozulmalar ve değişimler başlar. Bazı türler aşırı çoğalırken, bazı türler ise yok oluşa doğru ilerler. Ekosistemden en küçük bir canlının yok olarak çıkması, tüm dengeleri bozabilir ve hiç beklenmeyen büyük ve dramatik sonuçlar ulaşabilir.

 

Bilimsel literatürde insanoğlunun gezegen üstünde geri döndürülmez biçimde yol açtığı fiziksel değişime dikkat çekmek için kullanılan Antroposen yani İnsanlık Çağıyla birlikte, biyoçeşitlilik üzerinde de önemli bir olumsuz etki oluşmuştur. Küresel düzeydeki bu biyoçeşitlilik kaybı, bazı türlerin yok olmasına yol açarken, ekosistemlerin sağlıklı işleyişi üzerinde de ağır bir baskı yaratmaktadır.