Sivil Toplum

BM Göçmenlerin İnsan Hakları Özel Raportörü’nden Çağrı

İklim değişikliğinin etkisi ve göçmenlerin insan haklarının korunması konusu, Birleşmiş Milletler Göçmenlerin İnsan Hakları Özel Raportörü’nün gündemini oluşturdu. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nun 77. Oturumunda sunulacak rapora yönelik katkılar 14 Nisan’a dek kabul ediliyor.

Birleşmiş Milletler Göçmenlerin İnsan Hakları Özel Raportörü, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nun 77. Oturumuna sunacağı raporunu, iklim değişikliğinin etkisi ve göçmenlerin insan haklarının korunması konusuna ayırıyor.

İklim Değişikliğinin Etkisi ve Göçmenlerin İnsan Haklarının Korunması Hakkında Rapor’a katkı çağrısında bulunan Raportör, iklim değişikliğinin giderek artan şekilde göçlere neden olduğunu vurguluyor. Ayrıca, kırılganlıkların göç süreci boyunca ve göç hareketinin gönüllü olup olmadığına bakılmaksızın ortaya çıkabileceğini belirtiyor. Çağrıyla göçmenlerin, özellikle kadınların ve çocukların yanı sıra iklim değişikliğinden olumsuz etkilenen kırılgan kişilerin insan haklarını yakından inceleme amacının taşındığı söyleniyor.

Pexels-Ahmed Akacha

Göç için giderek daha büyük bir itici kuvvet haline gelen iklim değişikliği, her yıl milyonlarca insanı evlerini terk etmek zorunda bırakıyor. Dünya Bankası’nın yayınladığı en son Dip Dalgası Raporu’nda, iklim değişikliğinin 2050 yılına dek dünyanın altı bölgesinden 216 milyon insanı kendi ülkeleri içinde yer değiştirmeye zorlayabileceğini gösteriyor. Ülke içi yerinden edilme ve uluslararası göç arasındaki bağlantı göz önüne alındığında, rakamlar iklim değişikliğine bağlı olarak beklenen sınır ötesi göçün boyutlarını ortaya koymaya katkı sağlıyor.

Hedeflenen Sonuçlar

Selefinin Genel Kurul’un 67. Oturumunda sunduğu raporun bulgularına da dayanan Özel Raportör, şu sonuçlara ulaşmayı hedefliyor:

  • İklim değişikliği, insan hakları ve göç arasındaki karmaşık ilişki ile birlikte iklim değişikliği bağlamında uluslararası göçün çok yönlü itici kuvvetlerinin anlaşılmasını geliştirmek,
  • Kırılganlıkların göç süreci boyunca ve göç hareketinin gönüllü olup olmadığına bakılmaksızın ortaya çıkabileceğini akılda tutarak göçmenlerin, özellikle kadınların, çocukların ve iklim değişikliğinden olumsuz etkilenen kırılgan durumlara sahip diğer bireylerin insan hakları durumlarını incelemek,
  • İklim değişikliği nedeniyle ülke içinde yerinden edilen insanlara karşı sağlanan etkili ulusal önleme, koruma ve yardım araçlarının, insanları menşe ülkelerinden ayrılmaya zorlayan belirleyicileri ve faktörleri en aza indirmeye yönelik katkılarını analiz etmek,
  • İklim değişikliğinin etkilerine bağlı iltica ve göç prosedürlerine kabul edilme ve oturma izni için olası bir zemin oluşturan düşünceler ile diğer faktörlerle birlikte iklim değişikliğinin etkileri bağlamında göçmenlerin insan haklarının korunması için somut mekanizmalar sağlayan yerel, ulusal ve bölgesel seviyelerdeki umut verici tüm uygulamaları belirlemek,
  • İyi yönetilen göçün iklim değişikliği bağlamında etkili bir uyum stratejisi haline gelebileceğini ve ev sahibi topluluğa ekonomik, çevresel ve sosyal olarak tüm yönlerden olumlu etki edeceğini kabul ederek iklim değişikliğine uyum seçeneği olarak uluslararası göç için uygun ve esnek göç yolları geliştirme süreçlerini incelemek.

Rapora; üye devletler, hükümetler arası organizasyonlar, Birleşmiş Milletler birimleri, sivil toplum kuruluşları, ulusal insan hakları kurumları, iş dünyası temsilcileri ve diğer paydaşlar katkı ve yorumda bulunabiliyor. Örnek olay incelemeleri, iyi uygulama örnekleri ve karşılaşılan zorluklar katkı olarak kabul ediliyor. Başvurular 14 Nisan 2022 tarihine kadar sürüyor.

Altıparmak Hukuk Bürosu tarafından Türkçe çevirisi yapılan çağrı metni için.
Çağrı metninin orijinali için.

 

 

About Post Author