Kültür

Tüm Paydaşlar için “Eşit Bi’Hayat Mümkün”

Zorlu Holding, “Eşit Bi’Hayat Mümkün” yaklaşımıyla hayata geçirdiği uygulamalarıyla kadınların hayatın her alanında eşit ve adil bir şekilde temsil edilmesini destekliyor. Bu kapsamda, Kapsayıcılık ve Çeşitlilik Uzmanı Ebru Nihan Celkan’ın özel olarak oluşturduğu toplumsal cinsiyet eşitliği e-eğitimine Zorlu Holding çalışanlarından sonra toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda kendini geliştirmeyi arzu eden değer zincirindeki tüm paydaşlar da ulaşabiliyor. 

Zorlu Holding, 2022 yılında, çalışanlarının toplumsal cinsiyet eşitliği konusundaki duyarlılığını ve bilgi birikimini artırmak amacıyla, müfredatını Kapsayıcılık ve Çeşitlilik Uzmanı Ebru Nihan Celkan’ın özel olarak oluşturduğu toplumsal cinsiyet eşitliği e-eğitimini yayımladı. Kurumsal eğitim platformu Zorlu Akademi ve sınıf içi eğitimler aracılığı ile sunulan eğitim, toplumsal cinsiyet eşitliğinin temel noktalarına değinirken teorik bilgi ve gerçek hayattan örnekler aracılığıyla cinsiyet temelli önyargılar gibi önemli kavramların fark edilmesini amaçlıyor.

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Eğitimine Herkes Ulaşabiliyor

Zorlu Grubu’nun toplumsal cinsiyet eşitliği alanındaki yaklaşımını yansıtan Eşit Bi’Hayat manifestosunda da vurgulandığı gibi yalnızca insan kaynağının değil, birlikte çalıştığı tedarikçilerden müşterilere, değer zincirindeki tüm paydaşların farkındalığına katkıda bulunmayı önceliklendiren kurum, yeni bir uygulamayı hayata geçirdi.  Zorlu Grubu çalışanları tarafından yüksek katılım sağlanan toplumsal cinsiyet eşitliği eğitimi; kurumun bayileri, tedarikçileri, servis ağı çalışanları öncelikli olmak üzere tüm paydaşlarının erişimine sunuldu. Eğitim artık toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda kendini geliştirmeyi arzu eden herkesin ulaşabileceği şekilde Zorlu Holding Youtube kanalında yer alıyor.

“Ortak Akıl ve Çabayla Fırsat Eşitliğini Savunuyoruz”

Zorlu Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komitesi Başkanı Selen Zorlu Melik, “Grubumuzun Akıllı Hayat 2030 sürdürülebilirlik vizyonu çerçevesinde, tüm Grup şirketlerimizin ortak aklı ve çabasıyla fırsat eşitliğini savunuyor, kapsayıcılıktan beslenen bir kurum kültürünü geliştirmek ve değer zincirimizdeki tüm paydaşlarımızın toplumsal cinsiyet eşitliği konusundaki farkındalığını artırmak üzere çalışıyoruz” dedi.

İşe alımdan performans yönetimine, ücret yönetiminden eğitim, gelişim ve kariyer yönetimine kadar tüm insan kaynakları süreçlerinde fırsat eşitliğini gözettiklerini belirten Melik, “Kadın rol model ve liderlerin sayısının artması ve üst yönetimde eşit temsilin sağlanması adına sivil toplum örgütleri ile işbirlikleri gerçekleştiriyor, bu alandaki kurumsal temsiliyetleri önceliklendiriyoruz. Eşitliğin dilde başladığına inanıyor, günlük hayatta ve iş ortamında daha kapsayıcı bir dil kullanımını teşvik edecek uygulamaları hayata geçiriyoruz” dedi.

“Güçlü ve Sürdürülebilir Bir Dönüşüme İhtiyaç Duyuyoruz”

Yalnızca Türkiye’de değil, tüm dünyada kadınların karşılaştıkları ayrımcılığın toplumsal ve ekonomik sorunlara sebep olduğunu vurgulayan Melik, “Cinsiyet önyargıları başta olmak üzere cinsiyetçi söylemler, kadına yönelik şiddet gibi birçok unsurla mücadele edebilmek için kamu, sivil toplum ve özel sektör başta olmak üzere herkesin üzerine düşen sorumluluğu üstlendiği, güçlü ve sürdürülebilir bir dönüşüme ihtiyaç duyuyoruz. Bu dönüşümün kolektif bir biçimde gerçekleştirilmesi ve toplumdaki bireylerin temel bir farkındalık seviyesine ulaşması büyük önem taşıyor” şeklinde konuştu.

“Eşit Bi’Hayat Herkes için Mümkün!”

“Eşit Bi’Hayat herkes için mümkün!” diyerek uzun bir yolculuğa çıktıklarını anlatan Melik, şunları dile getirdi: “Bu yaklaşımla bayilerimiz, tedarikçilerimiz, servis ağımızın çalışanları başta olmak üzere tüm paydaşlarımızın erişimine sunduğumuz e-eğitim aracılığıyla toplumsal cinsiyet eşitliği ile ilgili temel kavramların gündeme gelmesini, konuyla ilgili bilgi düzeyini ve duyarlılığı bir adım öteye taşımayı amaçlıyoruz. Katettiğimiz mesafeyi görmek, daha eşitlikçi ve adil bir gelecek adına bizi umutlandırıyor. Zorlu Holding olarak, etki alanımızın verdiği güçle, yalnızca 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde değil, her daim kadınların eşit hak ve fırsatlara ulaşabilmesi adına çalışacağız. Toplumsal cinsiyet eşitliğinin daha iyi bir gelecek ve sürdürülebilir bir yaşamın oluşmasındaki en kritik unsurlardan biri olduğuna inancımızla yolculuğumuza emin adımlarla devam edeceğiz.”

Sürdürülebilirlik Odaklı Değişim ve Dönüşüm Hareketi

Zorlu Holding’in Akıllı Hayat 2030 vizyonu doğrultusunda hayata geçirdiği sürdürülebilirlik odaklı değişim ve dönüşüm hareketinin en önemli halkalarından birini toplumsal cinsiyet eşitliği oluşturuyor. 2015 yılından bu yana Birleşmiş Milletler Kadının Güçlenmesi Prensipleri imzacısı olan ve Eşit Bi’Hayat adını verdiği toplumsal cinsiyet eşitliği yaklaşımı ekseninde çalışmalarını sürdüren kurum; söylem, işbirliği ve iş ortamı ana başlıkları altında çeşitli proje ve iş birlikleri gerçekleştiriyor.

About Post Author