Araştırma

Yeni Rapor: Türkiye Modern Kölelik Endeksi’nde Dünyada 5. Sırada

Yeni bir çalışmaya göre, Türkiye’de 1,3 milyon modern köle var. Kişi başına düşen modern köle açısından dünyada 5. sırada yer.

Okumaya Devam Et
Araştırma

2023’te Bizi Bekleyen 14 Büyük Çevre Sorunu

İklim krizinin alevlenmesine yol açan pek çok faktör varken, bunların bazılarına diğerlerinden daha fazla ilgi gösterilmesi gerektiği de ortada. Bu.

Okumaya Devam Et
Araştırma

Yer Altı Sularının Aşırı Kullanımı Küçük Menderes Havzası’nda Çökmelere Neden Oluyor

Küçük Menderes Havzası’nda zemin çökmelerini güncel jeodezik tekniklerle izlemeye ve olası nedenlerini araştırmaya yönelik bilimsel araştırma yapan akademisyenler, birçok alanın.

Okumaya Devam Et
Araştırma

Acil Yaşam Maliyeti Krizi ile Sürdürülebilir İklim Eylemi Arasındaki Gerilim Zirve Yaptı 

Küresel Riskler 2023 raporuna göre, yaşam maliyeti krizi kısa vadeli en büyük riskken iklim değişikliğini azaltma ve iklime uyum sağlamadaki.

Okumaya Devam Et
Araştırma

Yeni Araştırma: Elektrikli Araçlar, Otomobil Satın Alma Deneyimini Yeniden Şekillendiriyor

EY Mobilite Tüketici Endeksi Araştırması; dijital otomobil perakendeciliğinin gelişimini, hem fiziksel deneyim merkezleri hem de gelişmiş deneyimsel teknolojiler aracılığıyla özellikle.

Okumaya Devam Et
Araştırma

Enerji CEO’larının Risk Sıralamasında İklim Değişikliği Gerilerde

KPMG’nin 2022 Küresel Enerji Sektörü CEO Araştırması’na göre enerji CEO’larının sadece %9’u iklim değişikliğinin en önemli risk olduğunu söyledi. Bu.

Okumaya Devam Et
Araştırma

Yeni Araştırma: “Önce Gezegen” Diyen Tüketiciler Sürdürülebilir Seçimlere Yöneliyor

EY’ın güncel Geleceğin Tüketici Endeksi araştırmasına göre, “Önce gezegen” diyen tüketiciler için sürdürülebilirlik günlük hayatlarında benimsedikleri bir yaşam biçimi. “Önce.

Okumaya Devam Et
Araştırma

10 Yılda 100 Milyar Dolarlık Yatırımla Türkiye Net Sıfır Emisyona Ulaşabilir

İstanbul Politikalar Merkezi’nin yeni hazırladığı Türkiye’nin Karbonsuzlaşma Yol Haritası: Sektörel Fayda Maliyet Analizi başlıklı rapor; enerji, ulaşım, binalar, sanayi ve.

Okumaya Devam Et
Araştırma

Yeni Rapor Ülkelerin İklim Taahhütlerinin Yeterince Güçlü Olmadığını Gösteriyor

Germanwatch, NewClimate Institute ve CAN International, İklim Değişikliği Performans Endeksi (CCPI) 2023’ü COP27’de yayımladı. Yeni rapora göre Türkiye, endekste altı.

Okumaya Devam Et
Araştırma

BM’nin Yeni Raporu, Yeşil Badanayı ve Zayıf Net Sıfır Taahhütlerini Eleştiriyor

BM’nin yeni bir raporu, ısınmanın 1,5 derece ile sınırlandırılması doğrultusunda seragazı emisyonlarının azaltılmasına yönelik küresel çabaları baltalamakla tehdit eden yeşil.

Okumaya Devam Et