Araştırma

Kahramanmaraş Depremleri, Tarım Sektörünü 24,2 milyar lira Zarara Uğrattı

Kalkınma için İnovasyon Derneği’nin açıkladığı “Deprem Sonrası Tarımsal Değer Zincirleri Analiz Raporu”nun sonuçlarına göre depremler, 11 ilde 14 milyonun üzerinde.

Okumaya Devam Et
Araştırma

Kuraklığın Temel Nedeni İnsan Kaynaklı Emisyonlar

Yeni bir rapora göre, geçen yıl Amazonlar’da yaşanan kuraklığın öncül nedeni El Nino değil, insan faaliyetlerinin yol açtığı küresel ısınma..

Okumaya Devam Et
Araştırma

Türkiye’nin Bütünlüklü bir Sanayi Politikasına Gereksinimi Var!

SHURA’nın “Adil Dönüşüm Kapsamında Türkiye için Sanayi Politikası Alternatifleri” raporu, kalkınmada önemli paya sahip olan sanayi sektöründe yapısal dönüşümle birlikte.

Okumaya Devam Et
Araştırma

İşverenler Enerji Verimliliği Konusunda Hassas

Yeni bir araştırmanın sonuçlarına göre, CEO’lar taahhütlerini eyleme dönüştürme konusunda ilerleme kaydediyor. CEO’ların %76’sı enerji verimliliğini artırmaya yönelik adımları başlattığını.

Okumaya Devam Et
Araştırma

Jeopolitik Gerçekler Sürdürülebilirlik Stratejilerini Etkiliyor

Jeopolitik gerçekler, hükümetlerin iklim değişikliği ve doğal kaynaklara ilişkin politikalara yaklaşımlarını etkiliyor ve bu da şirketlerin sürdürülebilirlik gereksinimlerini, maliyetlerini, rekabet.

Okumaya Devam Et
Araştırma

Sürdürülebilirlik Yolculuğunda Statüko Aşılmalı

COP28’de açıklanan Güncel İklim Araştırması sonuçları; elektrifikasyon, enerji verimliliği ve döngüselliğin sahip olduğu potansiyeli ortaya koyuyor. Yanı sıra emisyonlar ile.

Okumaya Devam Et
Araştırma

İklim Değişikliği Tüketici Davranışlarını da Değiştiriyor

Yeni bir araştırma, iklim değişikliğinin dünya ölçeğinde büyümeye devam eden bir gerçek olduğunu ve yerleşik tüketim alışkanlıklarını değiştirmeye başladığını gösteriyor..

Okumaya Devam Et
Araştırma

Ekonomik Stres İş Verimliliğini Düşürüyor

İş dünyasında devam eden dönüşüm, şirketler ile birlikte çalışanların yaşamlarını, sosyoekonomik durumlarını ve duygularını da etkiliyor. Yeni bir araştırmanın sonuçlarına.

Okumaya Devam Et
Araştırma

Türkiye’nin Yenilenebilir Enerji Potansiyeli Dönüşümün Kaldıracı Olabilir

Enerji Görünümü raporunun 2023 sayısı; ekonomiye etkileri, küresel jeopolitik ilişkiler ve çevreyle doğrudan ilişkisi nedeniyle kritik önem taşıyan enerji sektörünü.

Okumaya Devam Et
Araştırma

Sıcak Hava Dalgaları Milyarlarca İnsanı Etkileyebilir!

Birleşmiş Milletler Uluslararası Göç Örgütü, 2090 yılına kadar, dünya genelinde 2,8 milyar insanın sıcak hava dalgalarına maruz kalabileceğini belirtti. Birleşmiş.

Okumaya Devam Et