Ekonomi

Kolektif Bir Bilinç ve Direnç Alanı Olarak Kooperatifler

Çalışma ve yaşam koşullarını düzenlemeye yönelik bir örgütlülük olarak kooperatiflerin Türkiye’de olduğu kadar Avrupa ülkelerinde de güncel varlıklarını sürdürmek için.

Okumaya Devam Et
Ekonomi

Müşterekler ve Kooperatifler

Tabandan gelen inisiyatifler, platformlar, kooperatifler ve birlikler, müşterekleştirme pratiklerini icra eden müşterek sistemler içerisinde değerlendirilmeli. Ve kırdan kente genç nüfus.

Okumaya Devam Et
Ekonomi

ekoIQ’nun 110. Sayısı Yayında: Birlikte Üretmek ve Yönetmek için Kooperatifler!

Kooperatifçilik, “Biz Üretiyoruz, Öyleyse Biz Yönetiriz” savının eylem alanı olarak özgürleştirici ve piyasanın ezici etkileri karşısında alternatif bir ekonomi ve.

Okumaya Devam Et
Ekonomi

Önce Sosyal Adalet, Sonra Sürdürülebilir İyileşme

ILO’nun raporuna göre, 2024 yılında küresel işsizlik oranı artacak, giderek artan sosyal eşitsizlikler dikkat çekecek. Raporu değerlendiren ILO Genel Direktörü.

Okumaya Devam Et
Ekonomi

COP31 Kapadokya’da Gerçekleşir mi?

Aslına bakarsanız; 1,5 derece hedefini tutturmak için önümüzde kalan zaman 50 yıl falan olsa, alınan bu kararı coşkuyla kutlayanlar arasına.

Okumaya Devam Et
Ekonomi

Sürdürülebilirlik Ekonomik Büyümeyi Şekillendiriyor

Dünya Ekonomik Forumu tarafından hazırlanan 2024 Büyümenin Geleceği Raporu’nda ülkelerin büyüme kalitesi “Yenilikçilik, Kapsayıcılık, Sürdürülebilirlik ve Esneklik” kriterlerine göre yeniden.

Okumaya Devam Et
Ekonomi

Tüketici Döngüsel Ekonomiye Hazır mı?

Yenilenebilen kaynakların mümkün olduğunca uzun süre kullanılması döngüsel ekonomi adına önemli bir yer tutuyor. Bunun için de ürünler ve hizmetler.

Okumaya Devam Et
Ekonomi

“Mavi Finansman, İklim Değişikliğiyle Mücadelede En Önemli Eylem Alanlarından Biri Olacak”

İklim krizi riskleri nedeniyle tüm dünyada yeşil dönüşüm yatırımlarına ve bu alandaki finansman kaynaklarına duyulan ihtiyacın giderek büyüdüğünü belirten Escarus.

Okumaya Devam Et
Ekonomi

Toplumsal Kutuplaşma Riski Artıyor, Ekosistem Çöküyor!

2024 Küresel Riskler Raporu’na göre çevresel riskler, tüm zaman dilimlerinde risk ortamını domine etmeye devam ediyor. Aşırı hava olayları, dünya.

Okumaya Devam Et
Ekonomi

İklim Krizi Mücadelesinde Döngüsel Ekonominin Rolü

Emisyonların %70’i her gün ürettiğimiz ve tükettiğimiz ürünlerden kaynaklanıyor. İklim krizinin döngüsel ekonomi ile kesiştiği nokta ise tam da bu..

Okumaya Devam Et