Ekonomi

Avrupa Yeşil Mutabakatı Şirketlerimiz için Bir Fırsattır

Hem dünya hem de ülkemiz için son derece kritik bir konu olan yeşil ve döngüsel ekonomiye dönüşüm KAGİDER olarak bizim.

Okumaya Devam Et
Ekonomi

Net Sıfır Yol Haritası

2021 yılından bu yana gerçekleşen güneş enerjisi kapasitesindeki rekor büyüme ve elektrikli araç satışlarındaki artış, 2050 yılı net sıfır hedeflerine.

Okumaya Devam Et
Ekonomi

İklim Değişikliği 12. Kalkınma Planının Neresinde?

12. Kalkınma Planı, iklim değişikliği ile mücadele ve uyum politikaları ile sürdürülebilir kalkınma hedeflerini bünyesinde buluşturan üst politika belgesi olarak.

Okumaya Devam Et
Ekonomi

O Sene Bu Sene

Sanayiden finansmana, enerjiden tarıma ve şehirleşmeye uzanan, kısacası insana ve yerküreye dokunan tüm ekonomik ve ekolojik alanlarda AB politikalarında kapsamlı.

Okumaya Devam Et
Ekonomi

Çelik Sektörü Dönüşümündeki Hız Net-Sıfır Hedeflerini Destekliyor mu?

Raporlar çelik sektöründe karbonsuzlaşma çabalarının yetersiz olduğunu doğruluyor. Sıfıra yakın emisyonlu çelik tesis yatırımları için yapılan duyurular geçen yıla göre.

Okumaya Devam Et
Ekonomi

Gelişmiş Ülkeler Sözlerini Tutmuyor: Uyum Finansmanı Açığı En Yüksek Seviyede

UNEP’in son raporuna göre, iklim değişikliğinin etkilerine uyum için gelişmekte olan ülkelerin finansman ihtiyaçları mevcut finansman akışından 18 kat fazla.

Okumaya Devam Et
Ekonomi

KOBİ’ler ve Avrupa Yeşil Mutabakatı: KOBİ’lerin Yeşil Dönüşümdeki Kümülatif Etkileri

Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması (SKDM) uygulamasının sonucunda rekabet gücünün korunabilmesi için küresel iklim politikalarına uyum sağlama gerekliliği doğuyor. 2021 yılı.

Okumaya Devam Et
Ekonomi

Küresel Emisyonların Yüzde 45’i Üretim ve Tüketim Süreçlerinden Kaynaklanıyor

Türkiye Döngüsel Ekonomi Platformu’nun yeni dönem faaliyetlerinin aktarıldığı toplantıda, Avrupa İmar ve Kalkınması Bankası tarafından başlatılan Döngüsel Ekonomi Bölgesel İnisiyatifi.

Okumaya Devam Et
Ekonomi

Sürdürülebilirlik İletişiminde Neredeyiz?

Sürdürülebilirlik dönüşümünde başarılı olmak ve iklim değişikliği gibi kapımızdaki krizlerle baş edeceksek, toplumları iletişim ile içine alan bir hedef ortaklığı.

Okumaya Devam Et
Ekonomi

Karbonsuzlaşma Sürecinde AB’nin “Malzeme” ile Sınavı

Malzeme kullanımının sürdürülebilirlik açısından önemi ilk olarak sanayide karbonsuzlaşma konusunda karşımıza çıkıyor. Enerji ve malzeme yoğun olan sanayide karbonsuzlaşma sağlanmadan.

Okumaya Devam Et