İklim

Dünya 1,5 Derece Hedefinin Çok Uzağında

Yeni yayımlanan BM raporuna göre küresel ısınma karşıtı alınan tedbirler yeterince uygulanmıyor. Mevcut taahhütler 2030’da emisyonlarda hedeflenen %43 yerine %2’lik bir azalmaya yol açıyor.

Küresel sıcaklık artışını sanayi öncesi döneme kıyasla 1,5°C ile sınırlandırma hedefinden uzaklaşmaya devam ediliyor. Birleşmiş Milletler tarafından Salı günü yapılan açıklamada, klimatologların 2030’da küresel emisyonlarda %43’lük bir azalma önermesine karşın mevcut taahhütlerin yalnızca %2’lik bir azalmaya işaret ettiği belirtildi.

BM İklim yetkilisi Simon Stiell, dünya hükümetlerinin şu anda “iklim krizini önlemek için küçük adımlar attığını” ancak “COP28’de dev adımlar atmaları gerektiğini” söyledi. Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi’nin (UNCCC) genel sekreteri, 30 Kasım’dan 12 Aralık’a kadar Dubai’de düzenlenecek olan 28. Birleşmiş Milletler iklim konferansının gerçek bir dönüm noktası olması gerektiği konusunda ısrarcı.

2015 Paris Anlaşması, insanlığın sera gazı emisyonlarından sorumlu fosil yakıtları büyük ölçekte kullanmaya başladığı “endüstriyel öncesi seviyelere kıyasla” küresel ısınmayı “2°C’nin altında” ve “mümkünse 1,5°C’de” sınırlandırma hedefini belirliyor.

Yetersiz Bir Düşüş Söz Konusu

Ancak BM tarafından görevlendirilen uzmanların hazırladığı en son IPCC raporuna göre, ısınmayı 1,5°C’ye kadar kontrol altına alma şansının %50 olması için küresel emisyonların 2030 yılına kadar 2019 seviyelerine göre %43 oranında düşmesi gerekiyor. BM, “Geçen yılın bulgularıyla tutarlı olan rapor, emisyonların 2030’dan sonra 2019 seviyelerine kıyasla artık artmadığını, ancak bilimin bu on yılda gerekli olduğunu söylediği hızlı düşüşü hâlâ göstermediğini söylüyor” diye altını çiziyor.

Raporda, emisyonların 2030’dan önce zirveye ulaşması için şu öneride bulunuluyor: “Çoğunlukla gelişmiş mali kaynaklara erişime, teknoloji transferine, teknik işbirliğine ve kapasite geliştirme desteğine dayanan NDC’lerin koşullu unsurlarının uygulanması gerekiyor.”

About Post Author