Emisyon Azaltımı Nedir?

Emisyon azaltımı, fosil yakıtların kullanımı nedeniyle atmosfere karışan sera gazlarının düşürülmesi anlamına gelir. Bunun için en temel yol, yenilenebilir enerji kullanımı ve enerji verimliliğidir.

 

İklim krizinin temel nedeni, enerji üretimi, endüstriyel faaliyetler ve evlerde kullanılan fosil yakıtlardır. Fosil yakıtların kullanımı nedeniyle açığa çıkan seragazları, iklim krizine neden olan emisyonlardır. Bu sera gazlarının başlıcaları karbondioksit (CO2), su buharı (H2O), nitröz oksit (N2O), metan (CH4) ve ozon’dur (O3). Kömür, petrol ve doğal gaz gibi fosil yakıtların yakılmasından açığa çıkan seragazları, en temelde karbondioksit eşdeğeri üzerinden hesaplanır

 

Emisyon azaltımı, fosil yakıtların kullanımı nedeniyle atmosfere karışan sera gazlarının düşürülmesi anlamına gelir. Bunun için en temel yol, yenilenebilir enerji kullanımı ve enerji verimliliğidir. Enerji verimliliğiyle, üretim sırasında kullanılan enerji düzeyi, dolayısıyla emisyonlar azaltılabilmektedir. Ancak azaltılsa bile net sıfır emisyona ulaşabilmek için tüm fosil yakıtların kullanımı sonlandırılmak zorundadır. Fosil yakıtlar yerine kullanılan yenilebilir enerji kaynakları emisyon içermez veya çok az miktarda içerir.