Enerji

Enerji Güvenliğine Dair Endişeler Yenilenebilir Enerji Programlarını Teşvik Ediyor

EY’nin 59. Yenilenebilir Enerji Ülke Çekicilik Endeksi (RECAI 59), gelişen teknolojiler ve yeşil yakıtların, gaza olan küresel bağımlılığı azaltmada anahtar olacağını gösteriyor. Yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelik talep hızla artarken yüzer rüzgar ve güneş enerjisi santralları “ana akım” olma potansiyeli taşıyor.

Uluslararası denetim, vergi ve danışmanlık şirketi EY (Ernst & Young), Yenilenebilir Enerji Ülke Çekicilik Endeksi (RECAI) sonuçlarını açıkladı. 59.’su yayımlanan endekse göre tüm dünyada enerji güvenliğine ilişkin endişeler, yenilenebilir enerji programlarına odaklanmayı teşvik ediyor.

Yüksek talep ve arz kısıtlamaları, geçen yıl doğalgaz piyasasında daha önce benzeri görülmemiş dalgalanmalara neden oldu. Avrupa ülkeleri, Doğu Avrupa bölgesinde patlak veren çatışma nedeniyle Rus doğalgazına olan bağımlılıklarını acilen azaltmaya yöneldi.

Dünyanın Enerji Güvenliğinin Güçlendirilmesi

EY’nin en güncel RECAI araştırmasının bulgularına göre, yenilenebilir kaynakların yayılımını hızlandırmak, yüzer rüzgar ve yeşil hidrojen gibi yeni yakıtları ve yenilikçi teknolojileri geliştirmek, gaza yönelik talebi azaltmanın ve dünyanın enerji güvenliğini güçlendirmenin de anahtarı olacak.

Doğalgaz piyasası, geçen yılda da fiyatların hızla artmasıyla benzeri görülmemiş bir dalgalanma ile karşı karşıya kalmıştı. Enerji piyasası akışı ve gaz fiyatlarının yükseldiği bir ortamda yeşil teknolojilerin ve alternatif yakıtların enerji güvenliğini sağlayıp sağlayamayacağı gündemdeki en önemli konulardan biri.

Enerji güvenliğinin öneminin arttığı bir dönemde, yenilenebilir enerjinin yayılımına yönelik dikkat çekici gelişmeleri mercek altına alan EY RECAI 59 raporu, farklılaşma ve çeşitlendirmenin, yenilenebilir enerji piyasasını hızlandırmaya ve enerji güvenliğini iyileştirmeye yardımcı olacağını vurguluyor.

Enerji Güvenliği Temel Öncelik Haline Geldi

59. EY Yenilenebilir Enerji Ülke Çekicilik Endeksi (RECAI), enerji güvenliğinin, jeopolitik istikrarsızlık ve artan gaz fiyatları ile hükümetlerin öncelik listelerinde en üst sıralara yükseldiğini gösteriyor. Tüm dünyada hükümetler, ithal enerjiye olan bağımlılığı azaltabilmelerine yardımcı olmak için yenilenebilir enerji programlarını hızlandırmak ve kapsamlarını genişletmek istiyor.

RECAI gelişmekte olan yenilenebilir teknolojiler ve yeşil yakıtların, elektrik üretiminde gazın payını ne kadar azaltabileceği ve böylelikle bu arz kaynakları için uygun yatırım ortamını ne ölçüde sağlayabileceği sorusuna da odaklanıyor.

Önemli Bir İvme Yakalandı

Örneğin, Avrupa’da sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) ithalat kapasitesinin artırılması, yeşil gaz üretimini ve diğer alternatif yakıtların geliştirilmesini hızlandırmış durumda. Rapor, Rus gazına bağımlılığı azaltmak için gaz tedarikinin başka bir kaynaktan sağlanmasının bir anda mümkün olamayacağını, ancak şimdiden önemli bir ivmenin yakalandığını vurguluyor.

EY Türkiye Şirket Ortağı ve Enerji Sektör Lideri Erdem Tecer konuyla ilgili değerlendirmesinde şunları söyledi:

“EY tarafından hazırlanan 59. Yenilenebilir Enerji Ülke Çekicilik Endeksi tüm dünyada, enerji güvenliğinin öneminin arttığı bir dönemde yenilenebilir enerjinin yayılımına yönelik dikkat çekici gelişmeleri mercek altına alıyor. Hükümetlerin doğalgazdan uzaklaşmaya çalıştığı günümüzde, yenilenebilir enerji seçeneklerini geliştirmeye yardımcı olabilecek teknolojiler hızla ivme kazanıyor. Dünyanın yenilenebilir enerji üretimine öncelik vermesi, enerji alanında bir tür domino etkisi oluşturabilecek potansiyele sahip. Bu da yenilenebilir enerjiye yönelik yatırımlar için oldukça çekici bir ortam yaratacak. İlgili endekste Türkiye’nin bu yıl üç basamak birden yükselerek 25. sırada yer alması da enerji sektörü adına sevindirici bir gelişme. Bu başarının gelecekte de sürmesini diliyoruz.

RECAI 59’un da ortaya koyduğu gibi, öngörülebilir gelecekte enerji fiyatlarının tüm dünyada dalgalanmaya devam etmesi bekleniyor. Yakın geçmişte çok yeni ya da yüksek riskli olarak kabul edilen birçok yenilenebilir teknoloji, bugün ana akım olma potansiyeli gösteriyor ve yatırım ilgisini çekiyor. Bu ortamda dünyada olduğu gibi ülkemizde de enerji sektörü, teknolojik inovasyonu değerlendirmek ve yenilenebilir, sürdürülebilir büyümeyi sağlayacak yatırımları keşfetmek için önemli fırsatlara sahip.”

Yüzer Rüzgar ve Güneş Santralı Teknolojilerinde Durum

Rapor ayrıca temiz enerji alanında gelişmekte olan yüzer teknolojilerin sunduğu fırsatları da araştırıyor. Açık deniz rüzgar santralları ile üretilen elektriğin maliyetinin 2030 yılına dek günümüzdeki maliyet seviyesinin üçte birinin altına düşmesi bekleniyor ve bu da yatırım için büyük bir potansiyel anlamına geliyor.

Yüzer güneş enerjisi santralları da PV panellerin maliyetindeki düşüşe paralel olarak giderek daha fazla ilgi çekiyor. Bu alandaki küresel kapasite, 2021’e kadarki beş yıl içerisinde 100 kattan fazla artış gösterdi. Şimdiye kadar, çoğu yüzer proje, çevre koşullarının nispeten kontrol altında olduğu baraj ve göletler gibi insan yapımı, tatlı su kütleleri üzerinde kurulu durumda. Ancak, artık çok daha engin kaynaklardan yararlanabilmek için denizlere açılma planları gündemde.

EY’ın RECAI 59 araştırması, yüzer teknolojiler, yeşil hidrojen ve yeşil gazlar da dahil olmak üzere hem geleneksel hem de yenilikçi alternatiflerin büyüme ve yatırım potansiyelini araştırıyor.

EY RECAI araştırmasına buradan ulaşılabiliyor.

About Post Author