Kültür

Fotoğraflarla İklim Değişikliğinin Çarpıcı Gerçeği

iklim değişikliği

Küresel İklim Değişikliği Fotoğraf Yarışması ile doğanın ve gezegenin karşı karşıya kaldığı sorunların daha görünür olmasına katkı sağlamaya çalıştıklarını belirten Alarko Carrier Genel Müdürü Cem Akan, “Fotoğraf, gerçekliğe en çok yaklaşan sanat dallarından biri; iklim değişikliği ise yaşadığımız çağın en çarpıcı gerçeği. Yarışmamız sayesinde yaratılan her bir farkındalığın çözümün bir parçası olacağına inanıyoruz” diyor.

YAZI: Elif YAŞAR ÖZYÜREK

Öncelikle bu yıl 10. kez düzenlenen Küresel İklim Değişikliği Fotoğraf Yarışması’nın yolculuğundan söz edebilir misiniz? Yola nasıl çıktınız ve bugünlerde nasıl devam ediyor?

2023’te, 10. yılını kutladığımız yarışmamızın yolculuğu, aslında 10 yıldan çok daha öncesine dayanıyor. İklim değişikliğine dikkat çekmek amacıyla 2007 yılında, Alarko Carrier’ın Küçük Ressamları başlığı altında düzenlediğimiz farklı bir yarışmamız vardı. Tüm yetkili satıcılarımızın ve yetkili servislerimizin çocukları ile çalışanlarımızın çocuklarının katılabildikleri bu yarışma da yine görsel bir sanat olan resim alanındaydı. O dönem, ana faaliyet alanımız olan iklimlendirme ve iklim değişimlerine de dikkat çeken temalar üzerinden çocuklarımızın resimler yapmalarını, hem şirketimiz ile daha güçlü bir bağ kurmalarını hem de bu alanlardaki farkındalıklarının artırılmasını hedeflemiştik. 2013 yılına kadar süren resim yarışmalarımızda çok sayıda çocuğumuzu İstanbul’da ağırladık. Kendilerine şirketimizi daha yakından tanıma ve aynı zamanda İstanbul’da hoş anılar biriktirme olanağı sağladık.

2014 yılı itibarıyla iklim değişikliğinin etkilerinin global ölçekte artmasıyla birlikte bu alandaki farkındalığın çok daha büyük ölçüde artırılması, daha geniş kitlelere ulaşılması hedefiyle konseptimizi fotoğraf yarışmasına dönüştürdük. Yarışmanın adını ise Küresel İklim Değişikliği Fotoğraf Yarışması olarak değiştirerek amatör ve profesyonel tüm fotoğraf tutkunlarına açtık. Aynı amaca sadık kaldık, yalnızca bu amacı büyütecek şekilde bir değişim yarattık. Yarışmamızı aynı kapsam ve isimle 2014 yılından bu yana düzenliyor, değerlendirme ve derecelendirmemizi de alanında söz sahibi fotoğraf sanatçılarımızdan oluşan bir jüri ile gerçekleştiriyoruz.

İlk kez düzenlenen yarışmanızdan bugüne, iklim değişikliği konusunda gerek kurum içinde gerekse toplumda yaratılan farkındalığı yorumlar mısınız?

İklimlendirme sektörünün 67 yıllık bir markası olarak uzun yıllardır enerji verimliliği yüksek, insana ve çevreye duyarlı, kaynak kullanımını azaltan ürünler geliştirmeye öncelik veriyoruz. Gezegenin geleceğini gözeten teknoloji üretimini destekliyoruz. Bu yaklaşım yalnızca ürün ve hizmet anlayışımızın değil, şirket kültürümüzün de merkezinde yer alıyor. İlk günden bu yana hem çalışanlarımızdan hem de paydaşlarımızdan yarışmaya yönelik olumlu tepkiler aldık ve her yıl başvuru sayısında düzenli bir artış görüyoruz.

Öte yandan iklim ve çevre konusundaki toplumsal farkındalığımız 10 yılda ciddi oranda artış gösterdi. 10 yıl önce çok daha az sayıda kişinin gündeminde olan konu, bugün tüm iş dünyasının gündemine yerleşti. Özellikle pandemi nedeniyle karşı karşıya kaldığımız zorluklar; sürdürülebilirlik, iklim değişikliği, küresel ısınma gibi sorunları çok daha yaygın şekilde konuşulur hale getirdi. Her ne kadar zorlu bir deneyimin sonucu olsa da geldiğimiz noktayı olumlu buluyorum. Bununla birlikte henüz alınacak çok daha uzun mesafeler olduğunu düşünüyoruz ve bu alanda sorumluluk almayı kararlılıkla sürdürüyoruz.

İklim değişikliğine dikkat çekmek için yöntem olarak neden fotoğraf seçildi? Ve ufukta iklim krizine dikkat çekecek ancak yöntem olarak başka sanat dallarının dahil olacağı yeni projeleriniz var mı?

Fotoğraf, gerçekliğe en çok yaklaşan sanat dallarından biri; iklim değişikliği ise yaşadığımız çağın en çarpıcı gerçeği. İklim değişikliğini gerçeğe en yakın biçimiyle ele almanın ve bu sorunla yüzleşmemizi sağlamanın en doğru yönteminin fotoğraf olacağını düşündük. Diğer taraftan iklim değişikliğinin yeni yeni konuşulmaya başlandığı dönemde, değişimi tanımlamak için çok fazla soyut kavrama başvurulması gerekiyordu. Seragazı, karbon ayakizi, küresel ısınma gibi kavramların zihinlerimizde somutlaşması zaman aldı. Fotoğraf, doğrudan bu kavramları olmasa bile farklı etkenlerin gezegen, doğa ve çevremiz üzerindeki etkilerini gösterecek en güçlü araçtı. İklim değişikliği konusunda toplumsal bir farkındalık yaratılması için sorunun yakın çevremiz üzerindeki etkilerini görünür kılmayı sağladı.

Alarko Carrier olarak uzun yıllardır durumun bilincindeyiz; faaliyetlerimizi ve üretim politikalarımızı artan oranda bu hassasiyetlerle şekillendiriyoruz. Yalnızca Küresel İklim Değişikliği Fotoğraf Yarışması ile sınırlı kalmıyoruz. Bu farkındalığı farklı çalışmalarla da destekliyoruz. Örneğin, 2021 yılında yaptığımız İklim Okuryazarlığı Araştırması’nı çok önemsiyoruz. Araştırmanın çıktıları doğrultusunda toplumsal bilinci artırmaya dönük olarak başka neler yapabileceğimizi, toplum ve kanaat önderleri ile birlikte ne tür ortak faaliyetler yürütebileceğimizi değerlendiriyoruz.

Fotoğrafların jüri üyelerince değerlendirilmesindeki ana kriterleri öğrenebilir miyiz? Örneğin, bugüne dek fotoğrafla yakın ilgilenmemiş, kendini profesyonel/amatör olarak tanımlamayan, öte yandan iklim değişikliğine son derece duyarlı, gelişmeleri yakından izleyen ve bu konuda çabaları olan kişiler de çekinmeden yarışmanıza katılabilirler mi?

Küresel İklim Değişikliği Fotoğraf Yarışması, amatör ve profesyonel tüm fotoğraf tutkunlarına açık bir yarışma. Katılım süreci ise ağırlıklı olarak sosyal medyaüzerinden ilerliyor. Fotoğraflar, Instagram’a ve X’e (Twitter) yüklendikten sonra editoryal elemeden geçerek Alarko Carrier mikro sitesine yükleniyor. Ön eleme kurulu tarafından değerlendirilmeye tabitutuluyor ve Seçici Kurul’a aktarılmak üzere 50 fotoğraf belirleniyor. Ön elemeden geçen fotoğraflar, yarışmanın Seçici Kurul’u tarafından değerlendirilerek en iyi ilk 20 fotoğraf belirleniyor. İlk 20’ye kalan fotoğraflar Seçici Kurul’un bir araya gelmesiyle final oylamasında değerlendirmeye alınıyor. Küresel iklim değişikliğinin çarpıcı etkisini yansıtan fotoğraflar ise ödüle layık görülüyor. İklim değişikliğine duyarlı, gelişmeleri yakından takip eden ve bu konuda araştırmaları olup aynı zamanda fotoğraf çekimlerine güvenen herkes yarışmamıza katılabilir.

Fotoğraf yarışması ile şirketinizin sürdürülebilirlik anlayışı arasındaki ilgiyi anlatır mısınız?

Son yıllarda artan nüfus, şehirleşme ve buna karşın enerji ve su kaynaklarının sınırlı kalması, bizim gibi üretici firmalara daha verimli ürünler ve sistemler geliştirme konusunda sorumluluk yüklüyor. Dolayısıyla Ar-Ge yatırımlarımızla tüm ürünlerimizde enerji verimliliğine, daha az malzeme kullanımına ve karbon salımının azaltılmasına odaklanıyoruz. Özellikle karbon nötr hedeflerine ulaşmak için hidrojen konusunu takip ediyoruz ve çalışmalar yürütüyoruz. İklim değişikliği, sürdürülebilirlik, enerji ve dijitalleşme gibi global trendleri odağımıza alarak Ar-Ge çalışmalarımızı güçlendiriyoruz.

İklim değişikliği hepimizi ilgilendiren ortak bir mesele. Kendi teknolojimiz ve üretim politikamız ile bu alandaki çözüm önerilerimizi uygulamaya geçirmeye gayret ediyoruz. Fotoğraf yarışmamızla ise doğanın ve gezegenin karşı karşıya kaldığı sorunların daha görünür olmasına katkı sağlamaya çalışıyoruz. Yarışmamız sayesinde yaratılan her bir farkındalığın çözümün bir parçası olacağına inanıyoruz.

About Post Author