Sivil Toplum

“Genç İşsizliği Türkiye için Büyük Bir Sorun”

genç işsizliği

UNDP ve Türkiye Belediyeler Birliği’nin 45 ilde açacağı mesleki eğitim merkezlerinde verilecek dijital eğitimlerin ilk turunda 4.000 öğrenci ve gence ulaşılması hedefleniyor. “Gençlerin yaklaşık üçte biri ve genç kadınların yarısından fazlası şu anda ne eğitimde ne istihdamda yer alıyor” diyen UNDP Türkiye Mukim Temsilcisi Louisa Vinton, genç işsizliğinin Türkiye için büyük bir sorun olduğuna dikkat çekti.

Türkiye genelindeki şehirlerde 4.000 gence, işe geçişlerini kolaylaştıracak beceriler kazandırmayı amaçlayan Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ve Türkiye Belediyeler Birliği (TBB), ülkedeki dijital uçurumu kapatmaya yönelik dört yıllık bir projeyi duyurdu. Ortak çabayla, 45 ilde belediye binalarında tam donanımlı dijital sınıflar açılarak öğrenciler ve gençlerin kariyerle ilgili teknolojik beceriler kazanmaları sağlanacak.

Gençlere Eğitim ve Kariyer Danışmanlığı

“Bugünün Gençleri, Geleceğin Meslekleri” girişimi, genç kadın ve erkekleri Türkiye’nin büyüyen dijital ve inovasyon ekonomilerindeki mesleklere hazırlamak için eğitim ve kariyer danışmanlığı sunacak. Girişim aynı zamanda eğitmenlerin, belediye çalışanlarının ve gençlerle çalışan STK’ların becerilerini geliştirecek, dijital mesleki becerileri geliştirmek için ekosistemler yaratacak ve gençlerin işe geçişlerini kolaylaştıracak.

“Gençlerin Yaklaşık Üçte Biri Ne Eğitimde Ne İstihdamda”

7,9 milyon euro bütçesi olan yeni girişim, Avrupa Birliği tarafından finanse ediliyor. “Genç işsizliği Türkiye için büyük bir sorun. Gençlerin yaklaşık üçte biri ve genç kadınların yarısından fazlası şu anda ne eğitimde ne istihdamda yer alıyor” diyen UNDP Türkiye Mukim Temsilcisi Louisa Vinton sözlerine şöyle devam etti: “Dijital yeterlilik bu sorunu çözmek için bir yol sunuyor. Özellikle depremden etkilenen bölgelerde dijital becerilerin geliştirilmesi yerel ekonominin toparlanmasına ve canlanmasına yardımcı olacak.”

Mevcut belediye gençlik merkezleri bünyesinde kurulması planlanan dijital merkezlerde bilgi teknolojileri, robotik, kodlama, e-dönüşüm, dijital pazarlama ve sosyal inovasyon gibi konularda eğitimler verilecek. Merkezler, Türkiye’nin 30 büyükşehrinde ve 6 Şubat 2023 depremlerinden etkilenen 11 ilde kurulacak.

“Gençlerin Becerileri Geliştirilecek”

Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı Yücel Yılmaz “Ülkemizde dijital gençlik merkezlerinin sayısını artırmayı hedefliyoruz. Dijital gençlik merkezleri, gençlerin becerilerini geliştirirken rekabeti öğrendikleri, toplumla kaynaştıkları yerler. 10’u mobil olmak üzere kurulacak 45 dijital merkezde eğitim, farkındalık çalışmaları, istihdam eşleştirme gibi destekler sunulacak” dedi.

200’den fazla eğitimle 20-29 yaş arası gençler ve 10-19 yaş arası öğrencilerden oluşan 4.000 kişiye ulaşılacak. Ayrıca, dijital bir e-öğrenme platformu ile çevrimiçi öğrenme ve eğitim fırsatları sunulacak. 400 genç mentorluk programlarıyla, 95 genç ise staj imkanlarıyla desteklenecek ve istihdam edilmeleri sağlanacak.

“Genç İstihdamı Başlıca Küresel Zorluklardan”

AB Türkiye Delegasyonu Mali İşbirliği Başkan Vekili Angel Gutierrez Hidalgo, “Dijital dönüşüm ve beceri geliştirme, AB sosyal politika gündeminin üst sıralarında yer alıyor ve bu yıl, 2023 Avrupa Beceri Yılı. Başlattığımız proje, dijital dönüşüm, beceri geliştirme ve genç istihdamı gibi çağımızın başlıca küresel zorluklarına ilişkin konuları ele aldığı için büyük önem taşıyor” diye konuştu.

Eğitimleri tamamlayan gençlere sertifika verilecek. Ayrıca, Türkiye Belediyeler Birliği bünyesinde bir mükemmeliyet merkezi kurularak belediye personellerine dijital beceri geliştirme konusunda düzenli eğitimler verilecek.

“Yerelde İstihdam İmkanları Ortaya Çıkacak”

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Lütfihak Alpkan ise “Gençler dijital becerilerle donatıldıkça istihdam imkanları artacak. Arz ve talebi buluşturacak çalışmalar bu nedenle önem taşıyor. Bu projede özellikle yerel yönetimlerin kendi bölgelerinde verecekleri hizmetlerin önemli olduğunu düşünüyorum. Belediyelerde oluşturulacak kapasitenin güçlenmesi yerelde istihdam imkanlarını da ortaya çıkaracaktır” dedi.

About Post Author