Enerji

“Güneş Enerjisi Anayasal Hak Olarak Tanımlanmalı”

güneş enerjisi

GÜNEŞDER Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Ekiz, güneş enerjisinin tabana yayılması gerektiğini söylerken, “Her bir bireyin güneş enerjisine sahip olma hakkı anayasal bir hak olarak tanımlanmalı” dedi.

Yeşil İş Sürdürülebilirlik Zirvesi 2023’ün fiziki konferansında, SHURA Direktörü Alkım Bağ Güllü moderatörlüğünde, “Enerji Dönüşümü ve Türkiye’nin Yenilenebilir Enerji Görünümü” konulu oturumunda Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği (TÜREB) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Erden, Güneş Enerjisi Yatırımcıları Derneği (GÜNEŞDER) Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Ekiz ve Enerji Piyasaları İşletme A.Ş. (EPİAŞ) Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Karahan söz aldı.

“Türkiye Rüzgarda 200 Bin Megavatlara Gidebilir”

TÜREB Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Erden, Türkiye’de büyük rüzgar potansiyeli bulunduğunu, ucuz enerjiye ulaşmak için de bu alandaki yatırımların önemli olduğuna dikkat çekti. Denizlerde yüzer platformlarla bu gücün daha yukarılara gidebileceğine işaret eden Erden, “200 bin megavatlara gidebilir. Bu imkanı sağlamak için bir hedef konulmalı. Ancak finansman zorluğu yatırımcının önündeki engel. Biz yatırım yapmak isteriz ancak bunun bir süreci var. Avrupa’ya göre rüzgar projesinde çok iyiyiz, orada 6-8 yıl öngörülürken Türkiye’de daha kısa. Mevzuat alt yapısı ve finansmana erişimle Türkiye, potansiyeline çok rahat ulaşabilir” dedi.

“Tüketiciler Artık Esneklikleriyle Piyasanın Bir Parçası Olacak”

GÜNEŞDER Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Ekiz, Türkiye’de 2019’dan bu yana lisansız elektrik üretiminin çatılara çıktığını, geçen yıl Nisan’da çıkan yönetmelikle tekrar arazilere büyük kurulumlar yapıldığını belirtti.

Güneş yatırımlarına ilişkin Ekiz, şunları söyledi: “Bu yıl yaklaşık 5 gigavat güneş enerjisi yatırımından bahsediliyor. Türkiye’nin rekabet gücünü artırmak için sanayici imkanlarını artırmak yönünde kapasiteler verildi. Buna rağmen Türkiye, 2021’de elektriğin %6,7’sini güneşten üretti. 2022 sonunda 4,74. Yani, %30 azalma var. Hollanda bizim iki katımız kurulu kapasiteye sahip. İspanya %15’lerde. Yunanistan’da %13,6 seviyesinde. Güneşin şöyle bir özelliği var: Salonda bulunan herkes, 1 vatlık elektrikle telefonunu şarj edebilir. 10 kilovatla evinin elektrik ihtiyacını karşılayabilir. 30 kilovatla işletmesinin ihtiyacını karşılayabilir. Güneş enerjisi tabana yayılmalı. Her bir bireyin güneş enerjisine sahip olma hakkı anayasal bir hak olarak tanımlanmalı.”

EPİAŞ Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Karahan, Türkiye’de enerji dönüşümü başladığından bu yana yatırımların öne çıktığın ve yenilenebilir tarafta kurulu kapasitenin de iki katına çıktığını söyledi. Burada tüketim tarafının hep ihmal edildiğine işaret eden Karahan, sübvansiyon konusuna da işaret ederek, “Enerjiyi, gerçek fiyatın çok altında verirseniz verimlilikte yeterli motivasyonu sağlayamıyorsunuz” dedi.

Yeni çıkan bir yasayla, talep toplayıcılığıyla ilgili bir modelin artık Türkiye’ye geleceğini söyleyen Karahan, “Bu talep toplayıcılar, tüketicilerin, tüketim kalıplarındaki esneklerini alacaklar, optimize edecekler. Bir baz yük halinde sanal santral haline getirip, onu ihtiyaç halinde sisteme verecekler. Tüketiciler artık esneklikleriyle piyasanın bir parçası olacak. Bundan para da kazanacaklar. Bu yeni bir piyasa, yönetmeliği hazırlanıyor. Bu yıl tamamlanmadan açılmış olacak” diye konuştu.

About Post Author