İklim

HDP Ormanların Korunması Amacıyla Kanun Teklifi Verdi

HDP İzmir Milletvekili ve Çevre Komisyonu Üyesi Murat Çepni, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı’na, “Ormanların Korunması Amacıyla Orman Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi” verdi.

HDP İzmir Milletvekili ve Çevre Komisyonu Üyesi Murat Çepni; 6831 sayılı Orman Kanununun, 17, 18 ve Ek 16 ıncı  maddelerinde;  2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunun  15 inci, Ek 4 ve 5 inci maddelerinde; 3213 Sayılı Maden Kanununun 7.  maddesinin dördüncü fıkrasında değişiklik yapılması için  “Ormanların Korunması Amacıyla Orman Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi” verdi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı’na sunulan dilekçede, “Ormanların Korunması Amacıyla Orman Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifim gerekçesi ile birlikte ekte sunulmuştur” denildi.

Kamuoyuna yapılan duyuruda ise şu ifadeler yer aldı:

Küresel iklim krizi, her yıl yaşanan orman yangınları, ormanlık alanların yapılaşmaya, enerji, maden faaliyetlerine açılması, güvenlik gerekçesiyle ağaçların kesilmesi, endüstriyel odun üretimi gibi nedenlerle Türkiye’nin orman varlıkları giderek azaltmaktadır.

Yıllar içerisinde, Orman Kanunu’nda, Maden Kanunu’nda ve Turizmi Teşvik Kanunu’nda anayasaya aykırılık teşkil eden düzenlemeler yapılarak ormanlık alanlar, yapılaşmaya, madencilik, enerji ve turizm faaliyetlerine açılmıştır.

Türkiye Ormancılar Derneği’nin 13 bilim insanı ile hazırladığı “Türkiye Ormancılığı 2022: Türkiye’de Ormansızlaşma ve Orman Bozulması” raporuna göre;  her yıl orman yangınlarıyla kaybedilen orman alanlarının dört katından fazlası ormanlarda maden, enerji, turizm, ulaşım gibi ormancılık dışı amaçlarla yapılan orman tahsisleri nedeniyle yok olmaktadır.”

About Post Author