#ekoIQ Gıda Her Yıl Gıda Mahsullerinin Yüzde 40’a Yakını Kayboluyor!
Gıda

Her Yıl Gıda Mahsullerinin Yüzde 40’a Yakını Kayboluyor!

Uluslararası Bitki Sağlığı Günü

Bitki hastalıklarının küresel ekonomiye maliyeti 220 milyar doların, istilacı böceklerin maliyeti ise en az 70 milyar doların üzerinde. Öte yandan bitkileri zararlılardan ve hastalıklardan korumak, bitki sağlığıyla ilgili acil durumlarla uğraşmaktan çok daha uygun ve maliyeti düşük bir çözüm yolu. Bitki zararlıları ve hastalıkları nedeniyle her yıl gıda mahsullerinin %40’a yakınının kaybolduğu bilinirken her yıl 12 Mayıs’ta kutlanan “Uluslararası Bitki Sağlığı Günü”nün önemi daha da artıyor.

Derleme: S. Sena AKKOÇ

Bitkiler, hayatın temelini oluşturuyor. Yediğimiz gıdaların %80’inden fazlasını ve soluduğumuz oksijenin %98’ini bitkilere borçluyuz. Ancak tarıma zarar veren, dünyada artan açlığı şiddetlendiren ve kırsal geçim kaynaklarını tehdit eden bitki zararlıları ve hastalıkları nedeniyle her yıl gıda mahsullerinin %40’a yakını kayboluyor.

Bitki hastalıklarının küresel ekonomiye maliyeti 220 milyar doların, istilacı böceklerin maliyeti ise en az 70 milyar doların üzerinde. Öte yandan bitkileri zararlılardan ve hastalıklardan korumak, bitki sağlığıyla ilgili acil durumlarla uğraşmaktan çok daha uygun ve maliyeti düşük bir çözüm yolu.

Mahsul Kayıpları Çevremizi ve Gıda Güvenliğini Tehdit Ediyor

Mahsul kayıpları, çevremizi olduğu kadar savunmasız kırsal toplulukların ana gelir kaynağı olan gıda güvenliğini ve tarımı da tehdit ediyor. İklim değişikliği ve insan faaliyetleri, zararlı böceklerin gelişmesi için yeni nişler yaratırken ekosistemleri değiştiriyor ve biyolojik çeşitliliğe zarar veriyor. Son 10 yılda hacmi üç katına çıkan uluslararası seyahat ve ticaret, zararlıların ve hastalıkların daha da yayılmasına yol açıyor. Hem insanlar hem de gezegen için bitkileri korumamız elzem.

Birleşmiş Milletler (BM), bitki sağlığını korumanın açlığı sona erdirme, yoksulluğu azaltma, biyoçeşitliliği ve çevreyi koruma, ekonomik kalkınmayı destekleme gibi alanlarda nasıl yardımcı olabileceğine dair küresel farkındalığı artırmak için 12 Mayıs’ı “Uluslararası Bitki Sağlığı Günü” olarak belirledi.

Bitki Sağlığı “Tarımın Anahtarı”

Bitki sağlığı, dünyadaki tüm yaşamın yanı sıra ekosistem işlevlerinin, gıda güvenliğinin ve beslenmenin temelini teşkil ediyor. Aynı zamanda Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’nde belirlenen 2050 yılına kadar artacak küresel nüfusu beslemek için gerekli olan tarımın anahtarı.

Uluslararası Bitki Sağlığı Günü‘nün beş özel hedefi bulunuyor:

  • BM 2030 Gündemi’ne, özellikle de SDG 2’ye (Sıfır Açlık) ulaşmak için bitkileri sağlıklı tutmanın önemi konusunda farkındalığı artırmak,
  • Uluslararası bitki sağlığı standartlarına uyumu tetikleyerek ticaret ve seyahat yoluyla bitki zararlılarının yayılma riskini en aza indirmek,
  • Bitkileri ve bitki sağlığını korumak için izleme ve erken uyarı sistemlerini güçlendirmek,
  • Çevreyi korurken bitkileri sağlıklı tutmak için sürdürülebilir haşere ve böcek ilacı yönetimini iyileştirmek,
  • Bitki sağlığı yenilikleri, araştırma, kapasite geliştirme ve erişime yatırımı teşvik etmek.

About Post Author