Hukuk

İkizköylüler: “Kirletiyorsa Kapat!”

Kemerköy Termik Santralı’nın çevre izin ve lisansının iptali davasının duruşması 3 Haziran günü, Muğla’da görülecek. İkizköy’ün doğa koruma derneği KARDOK, dava öncesinde bir açıklama yaptı. Açıklamada YK Enerji’nin işlettiği santralın çevre mevzuatına uyumlu olmamasına; yüksek düzeyde hava, su ve toprak kirliliğine yol açmasına karşın hukuka aykırı olarak çalıştırıldığına vurgu yapıldı.

İkizköy’ün doğa koruma derneği KARDOK’un Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na açtığı davada, bakanlık tarafından santrala verilen çevre izninin iptali isteniyor. KARDOK’a göre YK Enerji’nin işlettiği santral çevre mevzuatına uyumlu olmamasına, yüksek düzeyde hava, su ve toprak kirliliğine yol açmasına rağmen hukuka aykırı olarak çalıştırılıyor. Kemerköy Termik Santralı’nın çevre izni ve lisansının iptali; iznin iptal edilmesi durumunda da santralin faaliyetine son verilmesi gerekiyor.

Kömürlü Termik Santralların Yatırımlarını Tamamlamaları Gerekiyor

Çevreyi kirleten ve insan sağlığına zarar veren kömürlü termik santralların çevre mevzuatına uyumlu hale gelebilmeleri için yatırımlarını tamamlamaları gerekiyor. Yasayla Kemerköy’ün de dahil olduğu santrallara bu yatırımları tamamlayarak mevzuata uyumlu hale gelmeleri için 31.12.2019 tarihine kadar süre verildi. 2019 yılı sonunda tüm eski santrallar, baca gazı arıtma tesisi ve toz filtrelerini yenilemek, kül depolama sahalarını iyileştirmek ve atık sularını yönetmeliklere uygun şekilde arıtmak zorunda idi. Oysa YK Enerji yetkilileri, Ağustos 2023’te yaptıkları bir açıklamada çevre yatırımlarının ancak %60’ını tamamladıklarını ifade etmişti. Bu açıklamayı ihbar olarak değerlendiren KARDOK avukatları, çevre izninin usulsüz verildiğini iddia ederek Ekim 2023’te Çevre Bakanlığı’na dava açmıştı.

Dava boyunca çevre izninin hukuka uygun olup olmadığının değerlendirilmesi için istenen resmi belgeler Çevre Bakanlığı tarafından mahkemeye sunulmadı. Davada konunun teknik olarak incelenebilmesi için şu ana kadar bilirkişi keşfi de yapılmadı. Ancak Muğla 2. İdare Mahkemesi 3 Haziran 2024 tarihinde bir duruşma yapılmasına karar verdi.

“Yaşam Hakkımızı İstiyoruz”

İkizköy Çevre Komitesi yaptığı açıklamada, 40 yıldır Kemerköy ve Yeniköy termik santrallarının zehirli dumanını soluduklarını belirtti. Kanser, KOAH ve kalp krizinin her evden gencecik yaşta ölümlere yol açtığının vurgulandığı açıklamada, “Bu eski ve kirli santrallar, külleri ve atık suları ile hem toprağımızı hem yer altı sularımızı hem de denizimizi kirletiyorlar” denildi.

“Yediğimiz zeytin, mantar, içtiğimiz su zehirli. Bir de üstüne çevre yatırımlarını hâlâ tamamlamamış bu santrallara Çevre Bakanlığı mevzuata aykırı olmasına rağmen çevre izni veriyor”  denilen açıklama şu şekilde sürdü: “Bizi ölüme mahkum eden bu santrallara temiz bir işletmeymiş gibi çevre izni veremezsiniz. Bu santralları daha fazla çalıştıramazsınız. İkizköylüler ve tüm Muğlalılar olarak yaşam hakkımızı istiyoruz.”

Açıklamanın sonunda tüm yaşam savunucuları, 3 Haziran günü, saat 14.00’te Muğla İdare Mahkemesi’ndeki dayanışmaya davet edildi ve “Mahkemeye sesleniyoruz: Kirletiyorsa Kapat!” denildi.

Benzer bir dava, İkizköy’e 7 kilometre uzaklıktaki Yeniköy Termik Santralı’nın çevre izninin iptali için de Aralık 2023 tarihinde açılmıştı. Kemerköy, Yeniköy ve Muğla’daki diğer bir kömürle çalışan santral olan Yatağan santrallarının çevreye verdikleri zarardan ötürü kapatılması gerektiğine dair bir karar Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi tarafından 2005’te verilmişti. Bu karara rağmen üç santral 20 yıldır çalıştırılıyor.

About Post Author