Araştırma

İklim Değişikliği Kurumları Riskler Üzerine Yoğunlaştırıyor

Yeni bir rapora göre, son yıllarda rutin seyrinden çıkan hava olayları ve etkisini artıran iklim değişikliği altında kurumlar, kronik ve akut risklere yoğunlaşıyor. Şirketlerin düzenlemelere uyum sağlamakta ve iklim konusunda paydaşlarla iletişim kurmakta temkinli davrandığının belirtildiği raporda; iş gücünün sağlığı ve güvenliği konularının işverenler için öncelikli endişe olmaya devam ettiği de aktarılıyor.

Risk ve insan sermayeleri konularında hizmet veren Aon,  2024 Müşteri Trendleri Raporu: Ticaret, Teknoloji, İklim ve İş Gücü Alanlarında Daha İyi Kararlar raporunu yayımladı. Yıllık olarak yenilenen araştırmada; iş dünyası açısından risk ve fırsat doğurabilecek ticaret, teknoloji, iklim ve iş gücü olmak üzere dört mega trend masaya yatırılıyor.

Küresel iş liderlerinin fiziksel ve finansal ticaret risklerine odaklandığını vurgulayan raporda, Dünya Ticaret Örgütü verilerine göre 2024’te %3,1 büyüme sergilemesi beklenen ticaretin maruz kalabileceği risklerin altı çiziliyor. Raporda jeopolitik açıdan birbirine uzak mesafedeki ekonomilerin küresel mal ticaretinin %20’sini üstlendiği belirtilirken ticaretin %40’a yakınının küresel açıdan üzerine yoğunlaşılmış ürünlerden geçtiğine dikkat çekiliyor. Bu koşullar altında uzun bir dönemdir Ukrayna, bir süredir de Orta Doğu çevresinde yaşanan jeopolitik gelişmelerin, bir süre daha kalıcı olabileceği ifade ediliyor.

Makroekonomik belirsizlikler ve karmaşık mevzuat rejimlerinin son iki yılda birleşme ve satın alma piyasası dinamiklerini etkilediğini vurgulayan rapor bulguları ışığında ayrıca sermayeye erişimin giderek zorlaştığı ve artan faizler nedeniyle borç alma maliyetlerinin arttığına dikkat çekiliyor. Bu koşullar altında 2023’ün ilk yarısında birleşme ve satın alma hacmi %11’lik bir düşüş yaşarken 2024’ün ilk altı ayı itibarıyla piyasada olumlu ve iyimser bir seyir gözlemlendiği belirtiliyor.

Teknoloji Mega Trendinde Gelişen Riskler

Raporda incelenen teknoloji mega trendinde yapay zeka, siber güvenlik ve veri teknolojilerinin şirketlerin operasyonlarına sağladığı katkıların yanı sıra gelişen risklere de dikkat çekiliyor. Teknolojide yaşanan baş döndürücü değişim hızının siber saldırı imkanlarını genişlettiği belirtilirken özellikle yapay zekanın hızlı gelişimine bağlı olarak kurumların yüzleşebileceği zafiyetlerin kritik önemde olabileceği ifade ediliyor. Veriler, bir siber saldırı sonrasında hisse değerinin %21’den fazla bir kısmının aşınabileceğini gösterirken iş liderlerinin riskleri fırsata çevirebilmeleri için benimseyebilecekleri stratejiler şöyle sıralanıyor:

  • Siber risk ortamındaki risklerin veri analizi ve modelleme üzerinden mali etki hesaplanması ve siber risk ölçüm çalışmaları ile yönetilmesi,
  • Risk sermayesi ve insani sermaye stratejileri arasındaki uyumun sağlanması,
  • Siber riskler söz konusu olduğunda liderlerin net kararlar almaları.
Etkisini Artıran İklim Değişikliği

Son yıllarda rutin seyrinden çıkan hava olayları ve etkisini artıran iklim değişikliği altında kurumların kronik ve akut risklere yoğunlaştığının belirtildiği raporda, şirketlerin iklim değişikliklerinden ne yönde etkilendiklerine dair gerekli analizi yapabilecekleri veri ve araçlara erişimlerine dikkat çekiliyor. Şirketlerin düzenlemelere uyum sağlamakta ve iklim konusunda paydaşlarla iletişim kurmakta temkinli davrandığı belirtilirken, 2023’ün, son 13 yıl içinde doğal afetlerden kaynaklanan en yüksek ölüm sayısının görüldüğü yıl olmasından hareketle, iş gücünün sağlığı ve güvenliği işverenlerin öncelikli endişesi olmaya devam ediyor.

Yapay Zeka Bazı Meslekleri Ortadan Kaldırabilir

Çalışma hayatının olağanüstü değiştiği bir ortamda, çalışanlar maaş almanın ötesinde fayda ve haklar beklerken, kurumlar da tatmin edici bir çalışan deneyimi sunmak ile maliyetleri yönetmek arasındaki dengeyi bulmakta zorlanıyor. Sağlığa odaklı yan hakları sağlamak kritik önem kazanırken, buna bağlı maliyetleri yönetmek de zorlaşıyor. Raporda bir diğer önemli risk olarak da gelişen teknolojilerin çalışanlar üzerinde oluşturabileceği yetersizlik baskısı öne çıkıyor. Uluslararası Para Fonu’nun bulgularına göre yapay zeka tüm dünyadaki mesleklerin yaklaşık %40’ını doğrudan etkileyerek bazı meslekleri ortadan kaldırabilir.

Raporda bu koşullar altında iş liderlerine aşağıdaki öneriler yapılıyor:

  • Çalışanların yüksek kaliteli hizmet sağlayıcılara yönlendirilmesiyle yan haklar ile çalışan değeri arasındaki ilişkinin güçlendirilmesi,
  • İşe alımdan emekliliğe kadarki ücret farklarının temel sebeplerinin ele alınması,
  • Yeni teknolojilerin bir adım önünde olmak için iş gücü becerilerinin düzenli olarak yönetilmesi.

About Post Author