İklim Değişikliği Nedir?

İklim Değişikliği Nedir?

İnsan kaynaklı iklim değişikliği, Sanayi Devriminden itibaren enerji üretimi için yakılan fosil yakıtlardan kaynaklanan seragazlarından kaynaklanmaktadır.

 

İklim değişikliğinin en temel sebebi, fosil yakıtların kullanımından kaynaklı seragazı emisyonlarıdır. Başlıca seragazları, karbondioksit (CO2), su buharı (H2O), nitröz oksit (N2O), metan (CH4) ve ozon (O3) olarak kabul edilir. Kömür, petrol ve doğal gaz gibi fosil yakıtların yakılmasından açığa çıkan seragazları, en temelde karbondioksit eşdeğeri üzerinden hesaplanır.

 

Seragazlarının artışı, güneşten gelen ısının atmosferde daha fazla tutulmasına yol açar. Bu da küresel olarak yeryüzündeki ısının artması anlamına gelir. İklim değişikliğine neden olan bu artış, kendisini sadece ortalama ısının yükselmesiyle değil, aşırı iklim olaylarıyla gösterir. Sanayi Devrimi öncesi atmosferdeki seragazı oranı 280 ppm (particle per million – milyonda bir parçacık) iken, yaklaşık 300 yıldır yakılan fosil yakıtlar nedeniyle bugün 400 ppm’in üzerine çıkmıştır. Bu da dünyadaki ortalama sıcaklığı 1.1-1.2 derece artırmıştır.

 

Ekonomileri ve toplumları derinden etkileyen iklim değişikliğiyle mücadelede, en temel yöntem fosil yakıtların kullanılmamasıdır. Bunun yerine enerjinin yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlanması amaçlanmalıdır. İkinci temel mücadele aracı ise, karbon yutaklarının korunması ve artırılmasıdır. En temel karbon yutakları ise, ormanlar, yeşil alanlar ve dokunulmamış, sağlıklı ekosistemlerdir.