Araştırma

İklim Endişeleri Öğrencilere, “Önce Çevre” Dedirtiyor

Yeni bağımsız bir araştırmaya göre Avrupa, Orta Doğu ve Afrika’daki öğrencilerin 3’te 2’si (%73) çevresel endişeler nedeniyle öğrenmelerine yardımcı olabilecek bir kaynağı bir baskı makinesi ile yazdırmamayı tercih ediyor.

Epson tarafından gerçekleştirilen araştırmaya göre Avrupa, Orta Doğu ve Afrika’daki öğrencilerin 3’te 2’si (%73) çevresel endişeler nedeniyle öğrenmelerine yardımcı olabilecek bir kaynağı bir baskı makinesi ile yazdırmamayı tercih ediyor. Yani öğrenciler düşük not alma riskine rağmen “önce çevre” diyor.

İklim Endişeleri ile Notlar Bağlantılı

16 yaş ve üstü öğrenciler arasında yapılan 3.400 kişilik öğrenci anketi raporuna göre, dünyada son yıllarda yaşanan rekor iklim sıcaklıkları ve bazı Avrupa ülkelerinde gözlemlenen eğitim başarı düzeylerindeki düşüş, iklim endişeleri ile notlar üzerindeki potansiyel etkisi arasında bir bağlantı olduğunu ortaya koyuyor.

Öğrencilerin büyük çoğunluğu (%9) basılı öğrenme materyallerinin bilgileri anlamalarına ve daha iyi hatırlamalarına yardımcı olduğunu kabul ediyor. Ancak öğrencilerin %87’si fazla yazdırmanın israfta bulunmak ve dünyaya zarar vermek olarak algılanabileceğinden endişe duyuyor. Sonuç olarak öğrencilerin %83’ü mümkün olduğunca çevre dostu olmak istedikleri için ihtiyaç duydukları materyalleri yazdırmak konusunda çelişkili hissediyor.

Liderlerin nasıl yanıt verebileceğini anlamak amacıyla yapılan araştırma ayrıca, öğrencilerin %89’unun eğitim yerlerinin, lazer yazıcılardan daha az enerji tüketen ve daha az atık oluşturan ısısız mürekkep püskürtmeli gibi daha sürdürülebilir baskı çözümlerine sahip olması halinde öğrenmelerinin iyileşeceğini kabul ettiğini gösteriyor.

About Post Author