İklim Krizi Nedir?

İklim Krizi Nedir?

İnsan kaynaklı iklim değişikliği, artık bir küresel çevre krizine dönüştüğünü göstermek için artık “İklim Krizi” kavramıyla tanımlanmaya başlandı.

 

İklim değişikliğinin bir küresel çevre krizine dönüştüğünü göstermek için kullanılan “İklim Krizi”nin en temel sebebi, fosil yakıtların kullanımından kaynaklı seragazı emisyonlarıdır. Başlıca seragazları, karbondioksit (CO2), su buharı (H2O), nitröz oksit (N2O), metan (CH4) ve ozon (O3) olarak kabul edilir. Kömür, petrol ve doğal gaz gibi fosil yakıtların yakılmasından açığa çıkan seragazları, en temelde karbondioksit eşdeğeri üzerinden hesaplanır.

 

Seragazlarının artışı, güneşten gelen ısının atmosferde daha fazla tutulmasına yol açar. Bu da küresel olarak yeryüzündeki ısının artması anlamına gelir. İklim krizine neden olan bu artış, kendisini sadece ortalama ısının yükselmesiyle değil, aşırı iklim olaylarıyla gösterir. Sanayi Devrimi öncesi atmosferdeki seragazı oranı 280 ppm (particle per million – milyonda bir parçacık) iken, yaklaşık 300 yıldır yakılan fosil yakıtlar nedeniyle bugün 400 ppm’in üzerine çıkmıştır. Bu da dünyadaki ortalama sıcaklığı 1.1-1.2 derece artırmıştır.

 

Ekonomileri ve toplumları derinden etkileyen iklim kriziyle mücadelede, en temel yöntem fosil yakıtların kullanılmamasıdır. Bunun yerine enerjinin yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlanması amaçlanmalıdır. İkinci temel mücadele aracı ise, karbon yutaklarının korunması ve artırılmasıdır. En temel karbon yutakları ise, ormanlar, yeşil alanlar ve dokunulmamış, sağlıklı ekosistemlerdir.