Özel Sektör

İş Dünyasında Dönüşümsel Yönetişim

Şirketlerin dönüşümsel yönetişim anlayışını tüm organizasyona entegre edebilmesi için sistematik bir şekilde veri toplayıp bu konudaki ilerlemelerini ölçmeleri gerekiyor. Ancak şirketler nereden başlayacaklarını tespit etmekte zorlanabiliyor. Bu noktada UN Global Compact, şirketlere durum tespiti yaparak atacakları adımları belirlemelerinde destek olacak eğitim, rehber ve araçlar sunuyor.

UN Global Compact Türkiye

Dönüşümsel yönetişim, yeni bir hukuki kavram olmaktan ziyade iş dünyasına daha hesap verebilir, etik, kapsayıcı ve şeffaf olma çağrısı yapan, ilkelere dayalı bir yaklaşım. Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’nın (SKA) 16’ncısı olan “Barış, Adalet ve Güçlü Kurumlar” ile doğrudan ilişkili olan bu yaklaşım daha adil, barışçıl ve refah seviyesi yüksek bir toplum olma yolunda da önemli bir araç olarak önümüzde duruyor.

Dönüşümsel yönetişim hem içeride şirket için hem de dışarıda toplum için bir etki yaratmayı amaçlayan, daha geniş kapsamlı bir yönetişim vizyonu ve isteği ortaya koyuyor. Bir başka deyişle geleneksel kurumsal yönetim anlayışına ek olarak çevresel ve sosyal riskleri ve fırsatları da yöneten ve en önemlisi paydaşlarla çözüm arayan bir yönetişimi tanımlıyor.

Benzer şekilde geleneksel kurumsal uyum da şirketlerden yalnızca kendi iş faaliyetleriyle ilgili mevcut yasalar, yönetmelikler ve standartları karşılamalarını ister. Dönüşümsel yönetişim ise geleneksel uyumun ötesine geçerek yalnızca neyin yasalara uygun olduğunu değil, neyin doğru olduğunu da sorar. Bu bütüncül yaklaşım şirketlerin hem kendilerine hem de faaliyet gösterdikleri toplumlara fayda sağlayabilecek iç ve dış politikalar uygulamalarını mümkün kılar. Böylece ekonomik ve kurumsal sistemleri bir bütün olarak etkilemelerine imkan tanır.

En Güvenilir Kurum “İş Dünyası”

2023 Edelman Güven Barometresi”ne göre iş dünyası, etik puanını 2020’den bu yana 20 puan artırarak araştırmaya dahil olan tüm kurumlar arasında hem yetkin hem de etik olarak görülen “en güvenilir” kurum oldu. Katılımcılar iş dünyasının iklim değişikliği, ekonomik eşitsizlik ve işgücünün yeniden eğitilmesi gibi alanlarda sorumluluk alarak elini taşın altına koyması gerektiğini ifade ediyor.

Beklentiler bu yönde olmakla birlikte bu iş dünyasının tek başına başarabileceği bir görev değil. Bugün karşı karşıya kaldığımız çok katmanlı küresel sorunlar ancak birbirinden farklı birçok paydaşın işbirliği ile çözülebilir. Dönüştürücü yönetişim, bu büyük sorunlara paydaşlarımızla birlikte çözüm bulabilmemiz için bize kılavuzluk edecek bir anlayış. Paydaşlarla işbirlikleri kurmak için ilk önce “güvenin tesis edilmesi” gerekiyor. Daha şeffaf, hesap verebilir ve kapsayıcı bir iş kültürü, şirketlerin iç ve dış paydaşları nezdinde güven tesis etmelerini sağlayarak işbirliğini güçlendiriyor.

UN Global Compact Şirketlere Rehberlik Ediyor

Şirketlerin dönüşümsel yönetişim anlayışını tüm organizasyona entegre edebilmesi için sistematik bir şekilde veri toplayıp bu konudaki ilerlemelerini ölçmeleri gerekiyor. Ancak şirketler nereden başlayacaklarını tespit etmekte zorlanabiliyor. Bu noktada UN Global Compact, şirketlere durum tespiti yaparak atacakları adımları belirlemelerinde destek olacak eğitim, rehber ve araçlar sunuyor. “Dönüşümsel Yönetişim İş Dünyası Rehberi” (Transformational Governance Toolkit) dönüşümsel yönetişim kavramını açıklayarak şirketlerin bu alanda ne tür uygulamaları hayata geçirebileceğine dair rehberlik ediyor. UN Global Compact’in online eğitim platformu olan “Akademi”de de yönetişim alanında birçok online eğitim ve içerik yer alıyor.

Bu kapsamda en son yayımladığı “Yönetişim Öz Değerlendirme Aracı” şirketlere yönetişim konusunda kendilerini ölçmeleri için geniş bir çerçeve sunuyor. Online bir anket formunda etik liderlik, savunuculuk, hukukun üstünlüğü gibi birbirinden farklı ve kapsamlı 16 farklı başlıktan oluşan bu öz değerlendirme aracı şirketlere, dönüşümsel yönetişim konusunda tüm iç ve dış süreçlerini gözden geçirme imkanı veriyor.

UN Global Compact Türkiye olarak iyi yönetişim konusunda farkındalığı artırmak ve iyi uygulamalardan ilham almak amacıyla her yıl 16 Şubat’ta “SKA 16: İyiYönetişim Günü” başlığıyla bir etkinlik düzenliyoruz. Bu yıl yine 16 Şubat’ta online olarak gerçekleştirdiğimiz etkinlikte “Öz Değerlendirme Aracı”nın Türkçe versiyonunu tanıtacağız. Etkinlikte ayrıca iş dünyasında dönüşümsel yönetişim konusuna UN Global Compact üyesi öncü şirketlerin yön vermesi amacıyla kurulan “Transformational Governance Think Lab” katılımcısı şirketlerin temsilcileri, dönüşümsel yönetişim anlayışını şirketlerinde nasıl entegre ettiklerini paylaşacaklar.

Başta SKA 16 olmak üzere tüm SKA’ların hayata geçmesinde kritik öneme sahip dönüşümsel yönetişim anlayışının tüm kurumlarda yaygınlaşmasında iş dünyasına önemli bir rol düşüyor. Sorumlu iş dünyasının birçok alanda olduğu gibi yönetişim alanında da uygulamayı yasaların ötesine taşıyarak dönüştürücü gücünü göstereceğine inanıyoruz.

About Post Author