#ekoIQ Özel Sektör İş Dünyasından Afetler Odağında İşbirliği
Özel Sektör

İş Dünyasından Afetler Odağında İşbirliği

“Afetler Odağında İş Dünyasında Dayanıklılık” teması ile düzenlenen 10. Global Riskler Zirvesi’nde, iş dünyasının dayanıklılığını artırmak için atılacak adımların yanı sıra küresel risklerin nasıl ele alınabileceği de tartışıldı. Zirve kapsamında gerçekleştirilen panel ve oturumlarda ise gelecek dönemde beklenen global riskler, dijital ve yeşil dönüşüm çağına uyum sağlamak, iş dünyasında dayanıklılık, kurumsal risklerin yönetiminde sigorta ve kurumsal risk yönetişimi konuları ele alındı.

Kurumsal Risk Yönetimi Derneği’nin (KRYD) her yıl gerçekleştirdiği Global Riskler Zirvesi’nin 10’uncusu bu yıl Hedefler için İş Dünyası Platformu (B4G) işbirliğiyle 9 Şubat’ta, Afetler Odağında İş Dünyasında Dayanıklılık teması ile düzenlendi.

Afetlerde hayatını kaybedenleri anmak için saygı duruşu ile başlayan zirvede, programın moderatörlüğünü KRYD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sevgin Zorlucan Eke yaptı. KRYD Yönetim Kurulu Başkanı Bora Akdoğanlar ve Hedefler için İş Dünyası Platformu Yönetim Kurulu Başkanı İrem Oral Kayacık zirvenin açılış konuşmalarını gerçekleştirdi.

“Afetlere Hazırlık ve Risk Yönetimi İş Dünyasının Gündeminde Yer Almalı”

6 Şubat 2023 günü gerçekleşen Kahramanmaraş depremlerinin 11 ilimizi sarstığını, binlerce yurttaşımızın yaşamını yitirdiğini ve yaralandığını yanı sıra yakınlarını ve evlerini kaybettiklerini hatırlatan KRYD Yönetim Kurulu Başkanı Bora Akdoğanlar, “Depremler, bir doğa olayının afete dönüşüp dönüşmemesini belirleyen en önemli unsurun afete dayanıklı sistemler kurup kuramadığımız olduğunu yeniden hatırlattı” dedi.

Afetlere hazırlık ve risk yönetiminin her zaman, öncelikli olarak iş dünyasının gündeminde yer alması gerektiğine dikkat çeken Akdoğanlar, bu amaçla zirvenin bu yılki temasını “Afetler Odağında İş Dünyasında Dayanıklılık” olarak belirlediklerini söyledi.

KRYD’nin öncelikli amacının Türkiye’de risk yönetimi konusunda faaliyet gösteren tüm profesyonelleri aynı çatı altında toplamak ve mesleki işbirliği planları yaratmak olduğunu dile getiren Akdoğanlar, “Ülke ekosistemimizdeki şirketlerle risk yönetimi farkındalığını artırmak ve bu alandaki uygulamaları yaygınlaştırmak amacıyla çalışmalar icra ediyoruz” dedi.

“Geçtiğimiz yıl yaşadığımız depremler gibi büyük afetlere karşı herhangi bir özel sektör kuruluşunun tek başına hazırlıklı olması ne yazık ki mümkün değil” şeklinde konuşan Akdoğanlar; iş dünyasının, sivil toplum kuruluşlarının, kamu ve yerel yönetimler ile toplumun büyük risklerin çözümünde işbirliği içinde hareket etmesinin önemini vurguladı. Akdoğanlar, Global Riskler Zirvesi’nin temel amaçlarından birinin de özel sektör kuruluşlarının deneyimlerine dayalı iyi uygulamalar, yaşanan zorluklar ve öğrenilen derslerin ele alınması ile birlikte özel sektörün afet risklerine karşı yaklaşımını nasıl iyileştireceğine dair kısa, orta ve uzun vadeli önerilerin tartışılması olduğunu ifade etti.

Gelecek risk öngörülerine baktığımızda çoklu krizler çağına giriş yaptığımızı belirten Akdoğanlar şunları söyledi: “Yarını yönetirken değişmek, dönüşmek zorundayız. Sürdürülebilir ekonomiler ve dayanıklı şirketler yaratma, çoklu krizlere karşı ekosistemleri ayakta tutma konusunda risk yönetimi kritik bir role sahip. Türkiye’de şirketler her zaman kriz yönetimi becerisiyle övünür. Asıl geliştirmemiz gereken kasımız risk yönetimi olmalıdır” dedi.

“İşletmelerin Taşıdıkları Riskler Her Gün Daha Kompleks Hale Geliyor”

Türkiye’yi ve dünyayı bekleyen global risklerin yanı sıra afetlerin yol açtığı risklere değinen Hedefler için İş Dünyası Platformu Başkanı İrem Oral Kayacık, iş dünyasının daha dayanıklı olması için kurumsal risklerle ilgili kapsamlı paylaşımların da daha fazla yapılması gerektiğini anlattı.

Kamu-özel sektör işbirlikleri ile birlikte KOBİ’ler ve büyük holdingler de dahil olmak üzere tüm işletmelerle birlikte ortak çalışma prensibinin önemine değinen Kayacık, “Kahramanmaraş bölgesinde yaşanan depremler sonrasında Hatay’a gerçekleştirdiğimiz ziyaretlerimiz sırasında son bir senede, hâlâ yapılacak çok işimiz olduğunu gördük” dedi ve hem deprem bölgesinin ekonomisinin gelişmesini sağlamanın hem de İstanbul depremine hazırlıklı olmanın tüm şirketlerin önceliği haline gelmesi gerektiğini vurguladı.

İşletmelerin taşıdıkları risklerin her gün daha kompleks hale geldiğini söyleyen Kayacık, “Bir yandan küresel ölçekte gerçekleşen iklim krizi diğer yandan siber saldırılar, ekonomik öngörülmezlik, çatışmalar gibi pek çok sorun önümüzde” dedi.

“Covid-19 Pandemisi ile birlikte hepimizin, bir gün içinde şirketlerimizin ne kadar dayanıklı olduğunu test etme imkanımız oldu” diyen Kayacık, KOBİ’lerin ekonomimizin %99’unu oluşturduğunu ve Türkiye’nin bu konuda çok önemli bir örnek teşkil ettiğini belirtti.

Yalnızca büyük holdinglerin sağlam altyapılarının olmasının ekonominin sağlam devam etmesi için yeterli olmadığını söyleyen Kayacık, büyük şirketlerin tedarik zincirlerindeki sürekliliği sağlarken aynı zamanda KOBİ’lere öncülük etmeleri gerektiğini belirtti. Kayacık, konuşmasında deprem sonrası toparlanmanın ve depremlere hazırlıklı olmanın gerekliliğine de işaret etti.

“Tüm Aktörler Çalışmalarını Koşullara Göre Şekillendirmeli”

Zirvede söz alan UNDP Türkiye Mukim Temsilci Louisa Vinton, Bizi Bekleyen Global Riskler başlıklı bir konuşma yaptı. Deprem bölgesine gerçekleştirdiği ziyaretleri anlatan Vinton, bölgede halen çok yoğun ihtiyaçlar olduğunu gördüklerini söyledi. Engelli yurttaşlara ve kadın girişimcilere yönelik merkezleri hayata geçirdiklerini belirten Vinton, aynı zamanda dünyanın çevre, iklim, güvenlik ve eşitliğe yönelik tehditlerle karşı karşıya kaldığını söyledi.

Louisa Vinton, “Dünyanın karşı karşıya olduğu bu sorunlarla baş etmenin anahtarı esnekliktir. Toparlanma konusunda çalışan tüm aktörler, çalışmalarını tehditlerin ortaya çıkardığı koşullara göre şekillendirmeye hazır olmalı” dedi.

Zirve Kapsamında İki Panel Düzenlendi

İş dünyasının farklı sektörlerinden yöneticileri bir araya getiren zirvede, afetlerin iş dünyası üzerindeki etkileri tartışıldı. Özellikle deprem gibi doğal afetlerin iş dünyasında yarattığı riskler ve iş sürekliliği için alınması gereken önlemler değerlendirildi.

İş dünyasının dayanıklılığını artırmak için atılacak adımların yanı sıra küresel riskler karşısında yapılabileceklerin tartışıldığı zirvede, “Dijital ve Yeşil Dönüşüm Çağına Uyum Sağlamak için Risk Yönetiminin Kritik Rolü” ve “Afetler Odağında İş Dünyasında Dayanıklılık ve Öğrenilen Dersler” başlıklı iki panel düzenlendi. Panellerde iş dünyasının afetlere karşı dayanıklılığını artırmak amacıyla işbirliği yapmasının önemi ele alındı, ayrıca yenilikçi çözümler üretme konularında görüşler de aktarıldı.

FERMA Başkanı Charlotte Hedemark Hancke, Nasıl Bir Ekonomi Gazetesi Koordinatörü Didem Eryar Ünlü, UNDP İklim ve Afet Dayanıklılığı Ekip Lideri Stanislav Kim, TÜRKONFED Genel Sekreteri ve CBI Türkiye Temsilcisi Arda Batu, Allianz Teknik Direktörü ve TÜSİAD Deprem Görev Gücü Üyesi Dr. Ceyhun Eren, Gazeteci Noyan Doğan, AXA Sigorta CEO’su Yavuz Ölken, AON Eş-CEO’su Selda Oknas, Yıldırım Holding CRO’su Hakan Kayganacı, Boston Consulting Group Genel Müdür ve Yönetici Ortağı Gözde Yalazı Özbek, ARGE Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Yılmaz Argüden, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi ve DCRO Avrupa Liderlik Ekibi Üyesi Yeşim Güra’nın yanı sıra Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği (TKYD) Başkanı Dr. Tamer Saka zirvenin diğer konuşmacıları arasında yer aldı.

About Post Author