Araştırma

İşverenler Enerji Verimliliği Konusunda Hassas

Yeni bir araştırmanın sonuçlarına göre, CEO’lar taahhütlerini eyleme dönüştürme konusunda ilerleme kaydediyor. CEO’ların %76’sı enerji verimliliğini artırmaya yönelik adımları başlattığını ya da tamamladığını belirtirken %58’i ise yeni, iklim dostu ürünler, hizmetler veya teknolojiler geliştirme konusunda adımlar attıklarını ifade ediyor.

PwC’nin 105 ülke ve bölgede 4,702 CEO’nun katılımı ile gerçekleştirdiği 27. Küresel CEO araştırmasına göre, dünya ekonomisinin önümüzdeki 12 ayda büyümeye devam edeceğini düşünen CEO’ların oranı geçen yıla göre iki kattan fazla arttı. Davos’ta düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu’nda açıklanan raporun bulgularına göre, CEO’ların %38’i gelecek 12 ayda küresel ekonomik büyüme konusunda iyimser. CEO’ların yaklaşık yarısı (%45) işletmelerinin yeni bir yapılanma olmadan mevcut gidişatla gelecek 10 yıl içinde ayakta kalamayacağından endişe duyduklarını belirtiyor. Ayrıca enerji verimliliği konusunda da önemli adımlar atılıyor.

Raporun Türkiye verilerine göre mevcut gidişat devam ederse şirketlerinin 10 yıldan fazla ekonomik olarak varlığını sürdüremeyeceğine inanan CEO’ların Türkiye’deki oranı ise %29 oldu, bu oran geçen yıl %34 olmuştu.

Teknolojik Atılımlar ve İklim Geçişi

Raporda üretken yapay zekanın da dahil olduğu yıkıcı yenilik niteliğindeki teknolojik atılımlar ve iklim geçişi gibi mega trendler birbirine yaklaşırken güven ise daha kırılgan bir hale geliyor. CEO’ların ekonomik gerilemeye yönelik endişeleri geçen yıl ulaştığı rekor seviyeden (%73) bu yıl %45 düzeyine geriledi. Enflasyona ilişkin kaygılar geçen yıla oranla 16 puanlık düşüşle %24’e, makroekonomik dalgalanmaya yönelik endişeler ise 7 puanlık düşüşle %24’e geriledi.

Araştırmada öne çıkan sonuçlar şu şekilde:

  • Sürmekte olan çatışmalara karşın, şirketlerinin orta veya yüksek düzeyde jeopolitik çatışma riski ile karşı karşıya kaldığını düşünen CEO’ların oranı 7 puanlık düşüşle %18’e geriledi.
  • CEO’lar önümüzdeki 12 ay içinde çalışan sayısında azaltma yerine artırmaya gidecekleri yönünde görüş bildiriyor.
  • İşverenlerin personel sayılarını azaltma yerine artırma olasılığının daha yüksek olduğu görülüyor. İşe alım konusunda olumlu beklentinin en fazla olduğu bölge ise %65 ile Orta Doğu.
  • CEO’ların %97’si son beş yılda değer yaratma, sunma ve yakalama yöntemlerini değiştirmek için adımlar attıklarını belirtiyor.
  • CEO’ların %64’ü düzenleyici ortamın iş modellerini yeniden keşfetme yeteneklerini engellediğini belirtiyor.
  • Enflasyon hem küresel (%24) hem Türkiye’deki (%56)  CEO’lar için önümüzdeki yıl için ilk sıradaki riski oluşturuyor.
  • CEO’ların %58’i önümüzdeki 12 ay içinde neredeyse ürün veya hizmetlerinin kalitesinin artmasını bekliyor. Kârlılığa etki konusunda en olumlu görüşe sahip sektörler (%54) teknoloji, medya ve iletişim sektörü olurken enerji, kamu hizmetleri ve kaynaklar ise en az iyimser (%36) sektörler.
  • Türkiye’den katılan her 10 CEO’dan neredeyse yedisi önümüzdeki üç yılda üretken yapay zekanın rekabeti artıracağını, iş modellerini değiştireceğini ve yeni yetenek ihtiyacı doğuracağını düşünüyor.
  • CEO’lar taahhütlerini eyleme dönüştürme konusunda ilerleme kaydediyor. %76’sı enerji verimliliğini artırmaya yönelik adımları başlattığını ya da tamamladığını; %58’i ise yeni, iklim dostu ürünler, hizmetler veya teknolojiler geliştirme konusunda adımlar attığını belirtiyor.

About Post Author