#ekoIQ Ekonomi KAGİDER Yerelde Kadın Girişimcileri ve Üreticileri Destekliyor!
Ekonomi

KAGİDER Yerelde Kadın Girişimcileri ve Üreticileri Destekliyor!

Kadın girişimcilerin oranını %11-12’ler, kadın istihdamını %30’lar düzeyinden yukarı çekmek ülkemiz için başarının anahtarı olacak. Kadınların ekonomiye, siyasete ve toplumsal yaşama erkeklerle eşit koşullarda ve ölçeklerde katılımını sağlamadan Türkiye’nin kalkınma alanındaki potansiyellerini hayata geçirmesi mümkün değil.

Esra BEZİRCİOĞLU

2024’e Türkiye Cumhuriyeti’nin ikinci yüzyılı içinde olmanın şevki ve azmiyle başlıyoruz. Türkiye artık toplumsal cinsiyet eşitliğini her alanda hakim kılmak, yeşil dönüşümü gerçekleştirerek kalkınmasını sürdürülebilir bir zemine oturtmak zorunda. Bunların altyapısı Cumhuriyetimizin geçen yüzyılında hazırlandı. Şimdi hızlanmalı ve başarılı sonuçlara ulaşmalıyız.

Fırsat Eşitliği ve Kadın İstihdamının Güçlenmesi

Esasında sözünü ettiğim iki konu birbirleriyle yakından bağlantılı. Yeşil iş yapma tarzları aynı zamanda sürdürülebilir ve döngüsel bir ekonominin yarattığı daha adil, fırsat eşitliğinin daha yüksek olduğu, dezavantajlı kesimlerin daha fazla desteklendiği bir sistemin gelişmesi anlamına da geliyor. Bu nedenle kadın girişimciler için fırsat eşitliği yaratılması, kadın istihdamının güçlenmesi yeşil ekonomiyi kadınlarla büyütmenin yolunu açacaktır. Kadın girişimcilerin oranını %11-12’ler, kadın istihdamını %30’lar düzeyinden yukarı çekmek ülkemiz için başarının anahtarı olacak. Kadınların ekonomiye, siyasete ve toplumsal yaşama erkeklerle eşit koşullarda ve ölçeklerde katılımını sağlamadan Türkiye’nin kalkınma alanındaki potansiyellerini hayata geçirmesi mümkün değil.

Yerel kadın girişimcilerin güçlendirilmesi, örgütlenmesi ve desteklenmesi büyük önem taşıyor. Bu kapsamda kooperatifler, kadınların kendi ürettikleri ürünleri değerlendirmelerine, bireysel yeteneklerin gelişimine ve topluluk içindeki dayanışmanın artmasına katkı sağlıyor. KAGİDER olarak biz, kadın kooperatiflerini desteklerken kadın girişimcilerin tedarik ağlarına katılımını sağlayacak adımlar da atıyoruz.

Çalışmalarımızdan örnekler vermek istiyorum. 3 Mayıs 2014 tarihinde Soma’da gerçekleşen maden kazası sonrasında aynı yılın Aralık ayında, Türkiye Vodafone Vakfı ve Soma Belediyesi işbirliğiyle Önce Kadın Eğitim ve Üretim Merkezi açıldı. 2015 yılının Kasım ayı sonunda merkez, Soma’da Önce Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi’ne dönüştürüldü. Önce Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi, eşlerini ve yakınlarını maden kazasında kaybedenler başta olmak üzere Somalı kadınları iletişim teknolojilerinin sunduğu imkanlarla tanıştırarak onların sosyal ve ekonomik hayata katılımlarını sağlamayı ve eğitim alarak üretim sürecine dahil olmalarına katkıda bulunmayı amaçlıyor.

Deprem Bölgesinde Ekonomiyi Ayağa Kaldırmak için

6 Şubat 2023 deprem felaketi ardından yaptığımız çalışmalarda da bölge ekonomisini ayağa kaldırmanın yolunun kadınları ayağa kaldırmaktan geçtiği gerçeğini tespit ettik. Özellikle depremden çok ağır etkilenen tarım sektörünün toparlanması önem taşıyor. Sektördeki kadın ağırlığını artırmamız, kadın girişimciliğini yaygınlaştırmamız gerekiyor. Ancak bu şekilde Türkiye’de tarımın yarattığı katma değer ve bu sektörün kalkınmamıza yaptığı katkı artabilir. Tarım sektöründe öncelikli hedefimizi kırsalda gıda, tarım, hayvancılık, arıcılık ve balıkçılık gibi farklı alanlarda kadın girişimcileri desteklemek ve sayılarının artmasına katkıda bulunmak olarak belirledik. Bu doğrultuda kadın girişimcilere ve kooperatiflere bilgiye erişim ve mentörlükten pazara erişime kadar uzanan geniş bir yelpazede destek sağlıyoruz.

Kooperatifleri ve yerel kadın girişimcileri desteklemenin önemli bir boyutu, bu platformlarda örgütlenen üreticilerin tedarik zincirlerine katılımını sağlamaktır. Bu çerçevede önem verdiğimiz çalışmalarımızdan biri de “Ticaretin Kadınları” platformu. Mobil uygulamasını da erişime sunmuş olduğumuz platform sayesinde, kamu ve özel sektörde satın alma süreçlerinde ihtiyaç duyulan ürün veya hizmeti ilgili bölgede sağlayan kadın girişimcilere ulaşmayı kolaylaştırıyoruz. Satın almak istediğiniz ürün veya hizmet neyse bölgenizde bunu sağlayan kadın girişimciye bir arama motoru aracılığıyla kolayca ulaşabiliyorsunuz.

KAGİDER kadının güçlendirilmesi ve ülkemiz ekonomisinde yeşil dönüşümün gerçekleştirilmesi perspektifiyle Anadolu’daki kadın girişimcileri ve onları bir araya getiren, kooperatifler dahil bütün örgütlenmeleri desteklemeye devam edecek.

About Post Author