Hukuk

Kanal İstanbul İmar Planı İptal Edildi

Yenişehir Rezerv Yapı Alanı (Kanal İstanbul Projesi) 1. Etabıyla ilgili Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın yaptığı imar planı değişikliği mahkemece iptal edildi. Kararı kamuoyu ile paylaşan İmamoğlu, “Bu karar Kanal İstanbul meselesinde büyük bir yanlış yapıldığının bir başka yönüyle de hüküm altına alınmasının belgesidir” dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Yenişehir Rezerv Yapı Alanı (Kanal İstanbul Projesi) 1. Etabına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği’ne itiraz etmişti. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın İBB’nin söz konusu imar planı değişikliğine yaptığı itirazı zımnen reddetmesi üzerine İBB, imar planının iptal edilmesi için konuyu yargıya taşımıştı. İstanbul 11. İdare Mahkemesi, İBB’nin itirazını haklı bularak imar planını iptal etti.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kanal İstanbul 1. Etap’ına ilişkin 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planlarına yapılan itirazın karara bağlandığını açıkladı. Mahkemenin planın getireceği sonuçlara dair değerlendirmelerini paylaşan İmamoğlu, “plan payına düşen nüfusun nasıl tespit edildiğinin belirtilmediği, nüfus hesabının eksik yapıldığı, donatı alanları için yatırımcı kurum görüşü alınmadığı, plan notlarının neden değiştirildiğine dair yeterli teknik açıklama olmadığı için hukuka uygun olmadığı” nedenleriyle planların iptal edildiğini kamuoyu ile paylaştı.

Kararın kesin olmadığının altını çizen İmamoğlu, “İdare Mahkemesi olduğu için kararın gereklerinin otuz gün içerisinde yerine getirilmesi istendi. Bu karar Kanal İstanbul meselesinde büyük bir yanlış yapıldığının bir başka yönüyle de hüküm altına alınmasının belgesidir” dedi.

Bu kararın yanı sıra ana davaların da hem İdare Mahkemelerde hem de Danıştay’da devam ettiğini hatırlatan İmamoğlu, sürecin sıkı takipçisi olduklarını vurguladı.

İstanbul 11. İdare Mahkemesi kararında, “15/07/2021 onay tarihli, İstanbul İli, Yenişehir Rezerv Yapı Alanı (Kanal İstanbul Projesi) 1. Etabına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği ile bu plan değişikliklerine yapılan 16/08/2021 tarih ve BK No:4274, İBB No:138918 sayılı itirazın zımnen reddine ilişkin işlemde şehircilik ilke ve esaslarına, planlama tekniklerine ve hukuka uyarlık bulunmadığı sonuç ve kanaatine varılmıştır” ifadelerine yer verildi.

About Post Author