Özel Sektör

Liderler Zirvesi’nden Ortak Karar: “Sürdürülebilir Kalkınma için Hızlanma Zamanı”

sürdürülebilir kalkınma

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu haftası kapsamında yapılan UN Global Compact Liderler Zirvesi’nde, Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’na ulaşmak için iş dünyasının katkısı masaya yatırıldı. Bu yıl, “Moving Forward Faster” sloganıyla düzenlenen zirvede, SKA’lara ulaşmak için belirlenen sürenin yarısı geride kalırken dünya genelinde hedeflerde yeterli ilerleme sağlanamadığı hatırlatıldı.

İklim değişikliği, küresel salgın, derinleşen sosyal ve ekonomik eşitsizlikler, artan yolsuzluk ve Ukrayna’daki savaşın yıkıcı sonuçları gibi bir araya gelen krizler, benzeri görülmemiş bir küresel dönüşüme neden oldu. İş dünyası liderlerinin bu krizlerin üstesinden gelmek ve Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’na ulaşmayı hızlandırmak için Birleşmiş Milletler, kamu ve sivil toplumla birlikte hareket etmesi kritik önem taşıyor.

UN Global Compact Liderler Zirvesi bu yıl “Moving Forward Faster” sloganıyla BM Genel Kurulu haftası kapsamında, 19 Eylül’de, New York’ta gerçekleşti. Zirveye UN Global Compact CEO’su Sanda Ojiambo, oyuncu ve Water.org Kurucusu Matt Damon’ın yanı sıra dünyanın farklı yerlerinden gelen iş liderleri, siyasiler, hükümet ve sivil toplum temsilcileri katıldı. Zirvede; Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SKA’lar) kapsamında belirlenen 2030 hedeflerine ulaşma sürecini hızlandırma yolunda iş dünyasının katkısı tartışıldı. UN Global Compact üyesi şirketlerin temsilcileri kaydettikleri ilerlemeyi paylaşmakla birlikte ilerlemeyi hızlandırmak için yapılabilecekler de ele alındı.

İş Dünyası Liderlerinin Neredeyse Tamamı SKA Vizyonuna İnanıyor

SKA’lara ulaşmak için belirlenen sürenin yarısı geride kalırken dünya genelinde hedeflerde yeterli ilerleme sağlanamadı. SKA’larda gelinen son durumu özetleyen ve önümüzdeki dönemde şirketlerin atabilecekleri adımlara odaklanan “SDG Stocktake” raporu tanıtıldı. Rapora göre iş dünyasının SKA’lara en büyük katkısı istihdam fırsatı yaratması ve ekonomiyi büyütmesi oldu. İş dünyası liderlerinin neredeyse tamamı (%94) SKA vizyonuna inanıyor. Bununla birlikte iş liderlerin çoğunluğu (%92) şirketlerinin SKA’lara yönelik çabasını yeterli bulurken kendi sektörlerinin ve iş dünyasının SKA’lara ulaşmada yeterince çaba göstermediğini düşünüyor. Bu da sürdürülebilir kalkınma yolunda somut hedef ve çıktılarla birlikte paydaşlar arası işbirliğinin gerekliliğinin altını çiziyor.

SKA’lara ulaşmak için iş dünyasının katkısını hızlandırmayı hedefleyen UN Global Compact, Moving Forward Faster (Daha Hızlı, Daha İleri) inisiyatifini Birleşmiş Milletler Genel Kurulu kapsamında duyurdu. İnisiyatif ile UN Global Compact, üye şirketlerini iklim değişikliği, toplumsal cinsiyet eşitliği, geçim ücreti, sürdürülebilir finans ve suyun korunması alanlarında taahhütte bulunmaya ve bu alanlardaki ilerlemelerini her yıl raporlamaya davet ediyor.

Liderler Zirvesi’nde UN Global Compact Türkiye de Yer Aldı

UN Global Compact Türkiye de Liderler Zirvesi’nde yer aldı. Zirve’de UN Global Compact Türkiye İş Dünyası ve İnsan Hakları Programı’na katılan Aslı Tekstil’i temsilen Yönetim Kurulu Üyesi Aslı Kasapoğlu Moving Business from Commitment to Action on Human Rights and Labour Rights oturumuna konuşmacı olarak katıldı. Kasapoğlu, şirketinin insan hakları alanındaki ilerlemesini, yaşanan zorlukları, nasıl üstesinden geldiklerini paylaştı ve İş Dünyası ve İnsan Hakları programının süreçlerine katkısından bahsetti.

UN Global Compact Türkiye tarafından yürütülen SKA İnovasyonu programına katılan Penti temsilcileri Deniz Saldıran, Kevser Üstün ve Rufat Dönmez SDG Innovation: Disrupting Business As Usual panelinde SKA İnovasyonu programı kapsamında geliştirdikleri geridönüşüm çözümünü katılımcılara sundu. Bu çözüm ile şirket, kapalı bir iş döngüsü ile üretim öncesi ve tüketim sonrası oluşan kumaş ve giysi atıklarını toplayarak seçtiği iş ortağı ile bu atıkları geridönüşüm sürecine dahil edecek.

SKA Yatırım Forumu Düzenlendi

BM Genel Kurulu haftasında Liderler Zirvesi’nin ardından 21 Eylül’de düzenlenen SKA Yatırım Forumu’nda ise sürdürülebilirliğin finansmanı ve bu alanda yapılan yatırımlar ele alındı. Türkiye’den Arçelik CFO’su Özkan Çimen ve Turkcell CFO’su Kamil Kalyon, forumda konuşmacı olarak yer aldı. Çimen, Case Study on Invesment Plans to Achieve SBTis oturumunda Arçelik’in 2050 net sıfır hedefleri doğrultusunda temiz enerji kaynaklarına, enerji verimli üretim ve ürün teknolojilerine yatırımlarını paylaştı. Kalyon ise The CFO Principles as a Holistic Business Transformation oturumunda şirketlerin stratejik yönetimine Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’nın entegre edilmesinde CFO’ların üstlenebileceği liderlik rolünden, şirketi içi yatırım kararları ve finansal stratejileri üzerindeki etkilerinden söz etti.

About Post Author