Net Sıfır Emisyon Nedir?

Net sıfır emisyon, yeşil alanların ve denizlerin karbon yutma kapasitesi ile insan kaynaklı seragazı emisyonlarının eşit düzeye gelmesi ve dolayısıyla atmosferdeki sera gazlarının artmayacağı bir dengenin kurulması anlamına gelir.

 

İklim değişikliğinin bir küresel çevre krizine dönüştüğünü göstermek için kullanılan “İklim Krizi”nin en temel sebebi, fosil yakıtların kullanımından kaynaklı seragazı emisyonlarıdır. Net sıfır emisyon ise, CO2 de dahil olmak üzere tüm sera gazı emisyonlarının dengelenmesini ifade eder. Bir başka ifadeyle, yeşil alanların ve denizlerin karbon yutma kapasitesi ile insan kaynaklı emisyonların eşit düzeye gelmesini sağlamak anlamına gelir. Bu da, atmosferdeki sera gazlarının geldiği noktadan daha yukarı çıkmasını engellemeyi sağlar.

 

Daha çok ülkelerin toplam emisyonlarını dengelemeyi anlatmak için kullanılan Net sıfır emisyon kavramı şirketlerin ortaya koyduğu emisyon azaltımı hedefleri için geçerlidir. Net sıfır emisyonlu bir şirket olmak için emisyonların minimuma indirilmesi; teknik ve/veya finansal açıdan mümkün olmayan geri kalan emisyon miktarının ise karbon kredileri yoluyla ofsetlenmesi gerekmektedir.