Enerji

SEFİA: Türkiye’nin Kömürlü Termik Santralları 2032’de Emekli Edilebilir

SEFiA, 2053 net sıfır emisyon hedefi yolunda emekli edilmesi gerekecek kömürlü termik santrallar hakkında ekonomik bir inceleme yayımladı.

Sürdürülebilir Ekonomi ve Finans Araştırmaları Derneği (SEFiA), 2053 Net-Sıfır emisyon hedefi yolunda emekli edilmesi gerekecek kömürlü termik santrallar hakkında ekonomik bir inceleme yayımladı. Analize göre, özelleştirilen santralların hemen hepsi 2030’ların ikinci yarısına kalmadan özelleştirme bedellerini ödeyerek emekli edilebilir duruma geliyor.

Santralların Devreden Çıkarılması

SEFiA tarafından yayımlanan çalışmada, net sıfır hedefine ulaşmak için yaşlı ve ekonomik ömrünü tamamlamış/tamamlamak üzere olan santralların devreden çıkarılmasının uygunluğu yalnızca kamu maliyesi gözünden değil, yatırımcı açısından da ekonomik olarak değerlendiriliyor. Çalışma özelleştirilen dokuz termik santraldan sekizinin, özelleştirme tarihi itibarıyla belirli varsayımlar altında, özelleştirme bedelini ne zaman ödeyip başa baş noktasına geleceğinin hesaplanmasını amaçlıyor.

Dünyadan Güncel Örnekler

Çalışmada ayrıca net-sıfır hedefleri doğrultusunda emekliye ayrılan kömürlü termik santrallar hakkında dünyadan güncel örnekler de veriliyor.

İncelemede öne çıkan bulgular şu şekilde:

  • Özelleştirilen santralların bir kısmı, halihazırda özelleştirme bedelini öderken ağırlıklı bir kısmı da 2030’ların ikinci yarısına kalmadan bu bedeli ödemiş oluyor.
  • Santralların ağırlıklı bir kısmı, özelleştirme tarihinden 2022 yılının başına kadar kabaca özelleştirme bedelinin yarıdan fazlasını karşılayacak miktarda faiz, amortisman ve vergi öncesi kâr (FAVÖK) elde ediyor.
  • Özelleştirilen santrallar, ortalama 2032 yılında başa baş noktasına geliyor. Analiz, santralların özelleştirme tarihinden 2022 yılının başına dek yalnızca faiz ödediği varsayımıyla hazırlanmış olup, aynı dönemde anapara ödemeye başlamaları muhtemel görüldüğünden ortalama 2032 olarak hesaplanan başa baş noktasının daha erkene kayması beklenebilir.
“Kömürlü Termik Santrallar Hayatımızdan Çıkacak”

SEFiA Direktörü Bengisu Özenç, kömürlü termik santralların çok uzak olmayan bir gelecekte hayatımızdan çıkacağının altını çizerek şunları söyledi:

“Türkiye’nin, 2053 net-sıfır hedefleri doğrultusunda kömürlü termik santraldan elektrik üretimini terk etmesi gerekecek. Mevcut santral portföyünün ne şekilde ve hangi sıralamayla emekli edileceğinin planlanması gerekiyor. Bir yanda 2053 hedefleri doğrultusunda emekliye ayrılmayı bekleyen santrallar diğer yanda ise ülkenin arz güvenliğinin zora sokulmaması gerekliliği, detaylı bir planlamanın zorunlu olduğunu gösteriyor.”

“Bu Santrallar için Bir Emeklilik Planı Yapılmalı”

Çalışmanın yazarı İbrahim Çiftçi ise, “Bu santrallar için bir emeklilik planı yapılıp santral işletmecilerine belirlenen bir oranda yenilenebilir enerji yatırımı ruhsatı verilmesi, kamu açısından hem net sıfır hedeflerine ulaşmada hem de arz güvenliğini tesis etme hususunda bir yöntem olabilir. Bu, santral işletmecileri için de sermaye atıllaşması riskinden kaçınma ve kaybedilecek nakit akışlarını telafi etmede çözüm olacak bir model olabilir” dedi.

About Post Author