Özel Sektör

Şirketler “Yeşil Yetenekler” Arıyor  

Yeni bir raporda yer alan bilgilere göre yeşil dönüşüm, çevresel, sosyal ve yönetişim (ÇSY) önümüzdeki beş yıl içerisinde en çok istihdam yaratacak alanlar olacak. Öte yandan işverenlerin %94’ü ÇSY hedeflerine ulaşmak için ihtiyaç duydukları yeteneklere sahip olmadıklarını söylüyor.

Küresel ölçekte daha sürdürülebilir bir ekonomiye geçiş son yıllarda yaşanan tüm belirsizliklere rağmen hızlanıyor. Sürdürülebilirlik ve kurumsal sosyal sorumluluk, dünyanın dört bir yanındaki tüketiciler için giderek daha önemli hale geliyor. Sadece birkaç yıl içinde çevresel, sosyal ve yönetişim (ÇSY) hedeflerinin benimsenmesi küresel iş dünyasında bir standart haline geldi. Küresel yeşil iş dönüşümünün temeli ise yetenekli ve yenilikçi iş gücünden geçiyor. Küresel insan kaynakları çözümleri şirketi olan ManpowerGroup tarafından hazırlanan Yeşilleşen Çalışma Dünyası raporu, iş dünyası liderlerinin yeşil dönüşüm sürecinde göz önünde bulundurmaları gereken trendleri ortaya koyuyor.

Yeşil Dönüşüme Uygun İşe Alımlar

Rapora göre her 10 kuruluştan sekizi ÇSY stratejisini planlamış veya planlama sürecinde olsa da şirketlerin %94’ü bu hedeflerini uygulamak için gerekli yeteneklerden yoksun olduklarını belirtiyor. Bu nedenle şirketlerin yeşil yetenekler için işe alım savaşının da çoktan başladığına dikkat çekilen rapordaki bilgilere göre günümüzde, küresel ölçekte işverenlerin %70’i yeşil dönüşüm için yetenekleri aktif olarak işe aldıklarını veya almayı planladıklarını söylüyor.

Sektörlere bakıldığında ise işverenler en çok üretim ve imalat (%36) ile operasyon ve lojistik (%31) gibi teknik vasıflara ihtiyaç duyulan sektörlerde yeşil pozisyonlar için işe alım yapmakla ilgileniyor. Bu pozisyonlar dışında, BT ve veri (%30), satış ve pazarlama (%27), mühendislik (%26), yönetim ve ofis desteği (%25) ve insan kaynakları (%25) alanlarında da yeşil yetenekler aranıyor. Diğer yandan bütün yaş gruplarında adayların çoğunluğu çevresel açıdan sürdürülebilir olarak gördükleri şirketlere iş başvurusunda bulunmaya (%67) ve bu kurumlardan gelecek işleri kabul etmeye (%68) daha istekli.

ÇSY Yatırımları İstihdam Yaratıcı Olacak

Ayrıca bu yıl Dünya Ekonomik Forumu tarafından yayımlanan ve çalışmada da yer verilen bir raporda yer alan ankette, katılımcıların %55’i yeşil iş dönüşümü ve ÇSY standartlarının uygulanmasına yönelik yatırımların (%54) kurumları için istihdam yaratıcı olacağını bertiyor. Aynı rapora göre katılımcılar iş dünyasında yaşanan yeşil dönüşümün ve ÇSY’nin önümüzdeki beş yıl içerisinde en çok istihdam yaratacak alanlar olacağına inanıyor.

Yeşil Tercih Genç Tüketicilerle Sınırlı Değil

Yeşil dönüşüm tüketiciler arasında da ilgi görmeye devam ediyor. Üstelik yeşil tercih sadece genç tüketicilerle de sınırlı değil. Tüm nesiller arasında, daha sürdürülebilir ürünlere yönelik artan bir tercih ve beklenti bulunuyor. Farklı yaş gruplarındaki küresel tüketicilerin yarısından fazlası (%51) sürdürülebilirliğin kendileri için 12 ay öncesine kıyasla daha önemli hale geldiğini söylüyor. Buna ek olarak %49’u ise son 12 ay içinde daha sürdürülebilir ürünler için ücret ödediklerini belirtiyor. Ayrıca yine çalışmada yer alan bilgilere göre beş yıllık süre zarfında sürdürülebilirlik sloganıyla sunulan ürünlerin satışları ortalama %28 arttı.

About Post Author