İklim

Şirketlere Yol Haritası

İklim değişikliği ve buna bağlı olarak artan sosyal ve ekonomik riskler insanları ve ekosistemleri tehdit ediyor. UN Global Compact tarafından, Türkiye de dahil olmak üzere 55 ülkede hayata geçirilecek “İklim Hedefi Hızlandırma Programı” şirketlerin alandaki çabalarını hızlandırmayı hedefliyor.

Ortalama küresel sıcaklık artışları hava olaylarının dengesini bozarak canlı türlerini ve ekosistemleri tehdit ediyor. Ve önüne geçilmediği takdirde açlık, yoksulluk, göçler, salgın hastalıklar gibi çok daha büyük küresel riskleri beraberinde getirecek. Son yayınlanan bilimsel raporlar iklim değişikliği ile mücadelede katedilen yolu ortaya koyuyor. Veriler, iklim değişikliğinin risklerine karşı yeterince hazırlıklı olunmadığını ortaya koyuyor. Tüm dünyayı ve canlıları tehdit eden gerçeğin önüne geçmek için 2050 yılına dek net sıfıra ulaşılması ve ortalama küresel sıcaklıkların 1,5 derecede tutulması gerekiyor. Bu noktada iş dünyasına büyük sorumluluk düşerken yatırımcıların ve müşterilerin de talepleri artıyor. Yatırımcıların ve müşterilerin markalardan çevre odaklı bir tutum sergilemelerini beklerken pek çok şirket nereden başlayacağı ya da nasıl bir süreç izleyeceği konusunda bilgi ve rehberliğe gereksinim duyuyor.

Taahhütlerin Yerine Getirilmesine Destek

Üye şirketlerini net sıfır emisyon hedefine ulaştırma ve bu hedefe giden yoldaki çabaları hızlandırma amacıyla UN Global Compact tarafından hayata geçirilecek “İklim Hedefi Hızlandırma Programı” (Climate Ambition Accelerator) ülkemizde de Global Compact Türkiye tarafından uygulanacak. Altı ay sürecek program farklı büyüklük, sektör ve ülkeden tüm şirketlerin büyük ölçekte emisyon azaltımı için taahhütlerini yerine getirmelerine destek olmayı amaçlıyor. Şirketlerin çabalarını hızlandırmayı hedefleyen program; bilime dayalı hedeflerin belirlenmesinde ihtiyaç duyacakları bilgi ve becerileri sağlıyor ve şirketlere nereden ve nasıl başlamaları gerektiği konusunda yol haritası sunuyor.

Mayıs ayında başlayacak ve altı ay sürecek program boyunca katılımcı şirketler küresel en iyi uygulamalara, akranlar arası öğrenme fırsatlarına, kapasite geliştirme oturumlarına ve çevrimiçi akademi eğitimlerine erişime ulaşacak. Ayrıca 2050 net sıfır hedefi için nasıl bir emisyon azaltım stratejisi geliştirmeleri gerektiğini öğrenecek. Türkiye de dahil olmak üzere 55 ülkede yer alan UN Global Compact Yerel Ağları tarafından eş zamanlı hayata geçecek program, Bilime Dayalı Hedefler inisiyatifi (SBTi) metodolojisine uygun içerikleri ile net sıfır kavramına, asgari gerekliliklerine, süreçlerine, faydalarına ve uygulama aşamalarına ilişkin şirketlerde kapasite geliştirilmesine destek olacak. Başvurular 30 Nisan tarihine kadar devam edecek. İklim Hedefi Hızlandırma Programı hakkında daha fazla bilgi için:

https://www.globalcompactturkiye.org/iklim-hedefi-hizlandirma/

About Post Author