Özel Sektör

Şirketlerin Atacağı Adımlar İş Dünyasında İnsan Hakları Uygulamalarının Temelini Oluşturuyor

iş

UN Global Compact Türkiye, 10 Aralık İnsan Hakları Günü’nde şirketleri insan hakları alanında somut adımlar atmaya davet eden bir mesaj yayımladı. Mesajda, iş dünyasının hem kendi operasyonlarında hem de tedarik zincirindeki uygulamalarıyla insan hakları alanında doğrudan veya dolaylı olarak etkiye sahip olduğunun altı çizildi. 

UN Global Compact Türkiye, 10 Aralık İnsan Hakları Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı ve “İş dünyası insan hakları alanında harekete geçmeli” çağrısında bulundu. Mesajda, 1948 yılında Birleşmiş Milletler tarafından kabul edilen İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nin ilk maddesine dikkat çekildi.

Beyannamenin “Bütün insanlar özgür, onur ve haklar bakımından eşit doğarlar” maddesinin hatırlatıldığı mesajda; ırk, renk, din, cinsiyet, dil, siyasi görüş ve diğer görüşler, mülkiyet, doğum veya diğer statüler sebebiyle ayrım gözetmeksizin herkesin insan haklarına sahip olması gerektiği vurgulandı.

“İş Dünyası Dönüştürücü Gücünü Ortaya Koymalı”

UN Global Compact Türkiye’nin açıklaması şu şekilde devam etti: “Beyannameye göre insan haklarının sağlanması ve korunmasında birinci sorumluluk devletlere aittir. Öte yandan iş dünyasının da tüm süreçlerinde insan haklarına saygı göstererek ve bu konuda somut adımlar atarak dönüştürücü gücünü ortaya koyması gerekmektedir. Zira iş dünyası, tedarik zincirlerinde çalışanlar dahil olmak üzere tüm çalışanların, faaliyetlerinin çevresindeki toplulukların ve hatta ürün ve hizmetlerinin son kullanıcılarının insan haklarını etkilemektedir.”

Mesajda, şirketlerin adil ücret, sigortalı çalışma, iş sağlığı ve güvenliği, örgütlenme özgürlüğü; çocuk işçiliği, ayrımcılık ve şiddet ile mücadele gibi temel insan haklarında atacağı somut adımların önemine değinildi. Atılacak adımların iş dünyasının insan hakları uygulamalarının temelini oluşturacağının belirtildiği mesajda, “Bununla birlikte şikayet ve telafi mekanizmalarını hayata geçirmek; hak ihlallerine maruz kalanların bu mekanizmalara erişimini sağlamak iş dünyasında insan haklarını tesis edecek süreçlerin kritik unsurlarıdır” denildi.

UN Global Compact’ın çalışmalarına değinilen mesaj, “Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına girdiğimiz bugünlerde iş dünyasını daha adil, eşit ve sürdürülebilir bir dünya için harekete geçmeye davet ediyoruz” çağrısı ile sona erdi.

About Post Author