Gıda

Sofradaki Zehirden Kurtulmak Mümkün mü?

İzmir’de bir araya gelen yaşam savunucuları iklim krizi ve gıda ekonomisi gibi konuları ele aldı. Gıda etiği, tüketimde gıda güvenliği ve bilinci başlıca gündem önerilerini oluşturdu.

Ortak paydaları gıda güvenliği olan sivil toplum kuruluşları (STK) ve sivil inisiyatiflerden temsilciler 11 Kasım’da, İzmir’de bir araya geldi. Buğday Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneği’nin organizasyonuyla gerçekleşen Zehirsiz Sofralar Platformu Genel Kurul Toplantısı, Avrupa Birliği tarafından desteklenen İnsan Hakları Alanında Çalışma Yürüten Sivil Toplum Kuruluşlarını Destekleme Programı ile Birlikte Kurumsal Destek Programı kapsamında düzenlendi.

Gıda güvenliği, agroekoloji, iklim krizi ve gıda ekonomisi gibi konuların ele alındığı toplantıda; çalışma grupları ve platfomun gerçekleştirebileceği faaliyet önerileri tartışıldı. Gıda etiği, gıda hakkı, iklim krizi ve tarım-gıda ilişkisi, tüketimde gıda güvenliği ve bilinci başlıca gündem önerilerini oluşturdu. Günün son oturumunda yeni çalışma grupları ve çalışma gruplarının koordinatörleri belirlendi.

İklim Kanunu da Öncelikler Arasında

Zehirsiz Sofralar Platformu altında çalışmalarını sürdüren Zehirsiz Sofralar Pestisit Eylem Ağı ve Türkiye Organik Ağı’nın yanı sıra agroekoloji, atalık tohumlar, topluluk destekli tarım, lobi savunuculuk, gıda ürünlerinde bulaşanlar, iklim krizi tarım ve gıda ilişkisi, gıda ekonomisi, iletişim ve tüketimde gıda güvenliği ve tüketim bilinci çalışma grupları kuruldu. Toplantıda ayrıca platform üyelerinin iletişim stratejisine dair önerileri görüşüldü ve çalışma gruplarının faaliyetleri için bir takvimde karar kılındı. Agroekoloji çalıştayı, üreticiden tüketiciye agroekolojik üretim ve pazarlama modelleri, agroekoloji bilgisinin alandan derlenmesi, topluluk destekli tarım çalıştayı ve tüketicilerin temel gıda hakkıyla ilgili kavramlar konusunda doğru bilgilendirilmesi öncelikli projeler arasında yer aldı. Ayrıca tohumculuk mevzuatı, tarımsal üretimin planlanması hakkında yönetmelik, İklim Kanunu ve pestisitlerden kaynaklı hak ihlallerine karşı başvuru mekanizmalarının çeşitlendirilmesi, lobi ve savunuculuk alanında öncelikler olarak belirlendi.

About Post Author