Ekonomi

Avrupa Yeşil Mutabakatı Şirketlerimiz için Bir Fırsattır

Hem dünya hem de ülkemiz için son derece kritik bir konu olan yeşil ve döngüsel ekonomiye dönüşüm KAGİDER olarak bizim.

Okumaya Devam Et
Ekonomi

O Sene Bu Sene

Sanayiden finansmana, enerjiden tarıma ve şehirleşmeye uzanan, kısacası insana ve yerküreye dokunan tüm ekonomik ve ekolojik alanlarda AB politikalarında kapsamlı.

Okumaya Devam Et
Ekonomi

KOBİ’ler ve Avrupa Yeşil Mutabakatı: KOBİ’lerin Yeşil Dönüşümdeki Kümülatif Etkileri

Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması (SKDM) uygulamasının sonucunda rekabet gücünün korunabilmesi için küresel iklim politikalarına uyum sağlama gerekliliği doğuyor. 2021 yılı.

Okumaya Devam Et
Ekonomi

Karbonsuzlaşma Sürecinde AB’nin “Malzeme” ile Sınavı

Malzeme kullanımının sürdürülebilirlik açısından önemi ilk olarak sanayide karbonsuzlaşma konusunda karşımıza çıkıyor. Enerji ve malzeme yoğun olan sanayide karbonsuzlaşma sağlanmadan.

Okumaya Devam Et
Ekonomi

“Yenilenebilir Enerji Yatırımları ile 12 Milyar Dolar Sınırda Karbon Vergisi Bertaraf Edilebilir”

Bir yıl sonra çimento, demir-çelik, alüminyum sektörlerinde uygulanmaya başlayacak Sınırda Karbon Vergisi’ne dikkat çeken GENSED Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir, GES.

Okumaya Devam Et
Ekonomi

Avrupa Yeşil Mutabakatı ve Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması

Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması (SKDM) Türkiye ekonomisini yeşil bir dönüşüme zorluyor. Hem ekonomik hem de teknolojik sıçrama bağlamında yeşil dönüşüm.

Okumaya Devam Et
Ekonomi

AB’nin Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması Hayata Geçiyor

AB, iklim krizinin etkilerini azaltmak için Türkiye ve diğer ülkelerden AB’ye giren karbon yoğun ürünlerin üretimi sırasında salınan karbona adil.

Okumaya Devam Et
Ekonomi

Avrupa Birliği İklim Dostu Yasaları Onayladı

Avrupa Birliği, Avrupa Parlamentosu Genel Kurul oturumunda, iklim hedeflerinin yakalanması için hazırlanan Emisyon Ticaret Sistemi (ETS) revizyonu, sınırda karbon vergisi.

Okumaya Devam Et
Ekonomi

Karbon Vergisi Uygulamasının Türkiye’ye Ekonomik Etkileri

Boğaziçi Üniversitesi Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları Öğrenci Merkezi’nden Şevin Bozhan, Avrupa Birliği Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması’nın Türkiye’ye olası ekonomik etkilerini inceledi..

Okumaya Devam Et
İklim

Tüm Ayrıntılarıyla Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması: Nedir, Ne Değildir, Ne İşe Yarar?

Uluslararası ticaretin kurallarının karbon emisyonları üzerinden şekilleneceği önümüzdeki 10 yılda, Türkiye de düşük karbonlu bir ekonomik modeli hayata geçirerek, ticari.

Okumaya Devam Et