Gıda

Tarım ve Orman Bakanlığı Sofralara Gelen Zehirlerden Altısını Daha Yasakladı

zehirsiz tarım

Sağlığa ve çevreye zararlı altı tarım zehrinin yasaklanmasıyla son 13 yılda yasaklanan tarım zehri aktif madde sayısı toplam 223’e yükseldi. Bu maddelerden 37’si Zehirsiz Kampanya sürecinde yasaklandı. 

“Tüm Canlılar İçin Zehirsiz Sofralar” talebiyle yürütülen Zehirsiz Kampanya devam ediyor. Toplanan imza sayısı 182 bini geçerken kampanya süresince yasaklanan pestisit (tarım zehri) aktif maddesi sayısı da 37’yi buldu.

Zehirsiz Sofralar Platformu tarafından defalarca dile getirilen zararlar Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından da kabul edildi ve dört zehir aktif maddesi daha yasaklandı, ikisi için ise kullanımının sonlandırılma tarihi belirlendi.

Tarım ilacı ve bitki koruma ürünü olarak da adlandırılan ve zararları Zehirsiz Sofralar Platformu tarafından dile getirilen tarım zehirleri Desmedipham, Dimethioate, Ethoprophos, Linuron, Imidacloprid ve Thiamethoxam insanlar, çevre ve diğer canlılar için yüksek risk teşkil etmesi sebebiyle Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yasaklandı. Araştırmalar, tarımda kullanılan pestisitlerin %90’dan fazlasının hedefe gitmediğine, havaya, suya ve toprağa karıştığına dikkat çekiyor.

Pestisit Aktif Maddelerini Yasaklama Gerekçeleri

Tarım ve Orman Bakanlığı pestisit aktif maddelerini yasaklama gerekçelerini şöyle sıraladı:

  • Pestisitlerin kanserojen etkilerinin bulunması,
  • Endokrin bozucu olduğunun tespit edilmiş olması,
  • Toksikolojik ve ekotoksikolojik çalışmalarının tamamlanmamış olması veya yapılan  çalışmalar sonucunda toksik olduğunun tespit edilmiş olması,
  • Kuşlar için yüksek riskli olduğunun tespit edilmiş olması,
  • Yer altı suları da dahil olmak üzere birçok çevresel maruziyet ve risk değerlendirmesinin tamamlanmamış olması,
  • Arıları zehirlemesi sebebiyle koloni halinde arı ölümlerine neden olması.

Pestisitlerin tüm canlılar için zararlarına ve alternatif tarım sistem ve yöntemlerine dikkat çekmek üzere Buğday Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneği tarafından yürütülen Zehirsiz Sofralar Projesi pek çok sivil toplum kuruluşunun katılımı ile Zehirsiz Sofralar Platformu’na dönüştü ve 21 Kasım 2019’da Zehirsiz Kampanya başlatıldı.

Zehirsiz Tarıma Geçiş için Yol Haritası

Zehirsiz Sofralar Platformu çatısı altında faaliyet gösteren Pestisit Eylem Ağı hazırlamış olduğu Zehirsiz Sofralar için Yol Haritası ile Tarım ve Orman Bakanlığı’nı kademeli olarak 2030 yılına kadar zehirsiz bir tarıma geçişe davet ediyor. Platform, Bakanlıktan, kampanya sürecinde beşi yasaklanan Dünya Sağlık Örgütü tarafından son derece tehlikeli, yüksek seviyede tehlikeli ve muhtemel kanserojen olarak belirlenen 13 aktif maddeden kalan sekizinin de ivedilikle yasaklanmasını talep ediyor.

Zehirsiz üretimin pek çok tekniği ve yöntemi var. Günümüzde dünyada ve Türkiye’de pek çok çiftçi toprağı organik maddece zenginleştirip biyolojik çeşitliliği koruyarak ve birbirini destekleyen çeşitli ürünleri bir arada ekerek; mevsimsel ürünler yetiştirerek; şartları zorlamadan, zararlılara ortam yaratmadan, yerel ve dayanıklı çeşitler kullanarak; bitkiyi strese sokmadan; kültürel, fiziksel, biyolojik ve biyoteknik uygulamalarla; doğanın döngülerini ve ayın hareketlerini gözlemleyerek; deneyimle elde ettikleri bilgileri de kullanarak; ekolojik ilkelerle zehirsiz tarım yapıyor.

Organik, biyodinamik, koruyucu ve onarıcı tarım ile agroekoloji gibi doğa dostu tarım yöntemleri toprağa ciddi miktarda karbon gömülmesini de sağladığı için küresel iklim krizinin çözümü yolunda olumlu katkı sağlıyor.

About Post Author