Enerji

TEMA Vakfı 14 Kentte “Kaderimiz Kömürle Çizilmesin!” Kampanyası Başlattı

TEMA Vakfı, kömürlü termik santralların ve kömür madenciliğinin hava, su, toprak ve insan üzerindeki etkilerine dikkat çekmek için başta Kahramanmaraş, Muğla ve Kütahya olmak üzere 14 ilde “Kaderimiz Kömürle Çizilmesin” kampanyasını başlattı. Kampanyayla, fosil yakıtların kullanımından vazgeçilmesi gerektiğine bir kez daha vurgu yapılıyor.

Kömürlü termik santralların ve kömür madenciliğinin yaşama verdiği zarara dikkat çekmek için uzun yıllardır çalışmalar yürüten TEMA Vakfı, 14 ilde başlatılan “Kaderimiz Kömürle Çizilmesin”  kampanyasıyla ilk olarak Kahramanmaraş, Muğla ve Kütahya illerine ziyaretler gerçekleştirerek ekolojik yaşama verilen zararı yerinde inceledi.

Yapılan ziyaretlere ilişkin konuşan TEMA Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Deniz Ataç, “Kömürlü termik santralların olduğu her ilde karşılaşılan manzara ne yazık ki aynı. Kömür kokusu altında kalan hayalet bir kent, solunum yolu hastalıklarından muzdarip yurttaşlar, kanserden sevdiklerini kaybedenler, kuraklıktan ve tarımda verimliliğin düştüğünden şikayet eden çiftçiler. Bir diğer tarafta ise mevzuat gereği dahi sorumluluklarını yerine getirmeyen kömürlü termik santrallar, insanları ve zeytin ağaçlarını yerinden eden kömür ocakları duruyor. Kömürlü termik santrallar ve kömür madenciliği ne hava bırakıyor ne su ne de toprak” dedi.

Türkiye’deki linyit rezervini kullanabilmek adına, çevresel ve sağlık maliyetleri göz ardı edilerek çalışmasına izin verilen mevcut tesislerin yanı sıra 2000’li yılların başlarından itibaren bir dizi kömürlü termik santral projesi yapılmaya çalışıldığını belirten Deniz Ataç şunları söyledi:

“Geldiğimiz noktada Türkiye’nin santral kurulu gücünün içinde kömürün payı %20 ve bu payın %9’unu ithal kömür oluşturuyor. 2020 Enerji Denge Tablosu’na göre ise enerji ithalatının toplam enerji arzı içindeki payı %78. Görüyoruz ki fosil yakıtlara dayanan enerji politikası enerjide ihtiyacımız olan bağımsızlığı sağlayamadığı gibi ekolojik tahribata, çeşitli hastalıklara, erken ölümlere neden oluyor, iklim krizini daha da derinleştiriyor. Muğla, Kütahya ve Kahramanmaraş örneklerinde olduğu gibi köyler yok oluyor; insanlar yerlerinden, yurtlarından ediliyor. Havamız, suyumuz, toprağımız kirleniyor, canlılığımız azalıyor, temiz gıdaya erişim her geçen gün daha da imkansızlaşıyor.”

“30 yıldır bu topraklarda yaşam için çalışan bir vakıf olmanın sorumluluğuyla doğayla barışık, ekosistemle uyumlu, yerelin haklarını gözetecek şekilde yenilenebilir enerjiye geçiş yapmamız gerektiğini dile getiriyoruz” diyen Ataç, “Gezegenimizin geleceği için adil geçişi mümkün kılacak şekilde fosil yakıtların kullanımından vazgeçmemiz gerektiğini bir kez daha vurguluyoruz. Başka bir enerji politikasının mümkün olduğunu biliyoruz. TEMA Vakfı olarak havamızı, suyumuzu, toprağımızı korumak için ‘Kaderimiz Kömürle Çizilmesin’ diyoruz” ifadelerini kullandı.

“Kaderimiz Kömürle Çizilmesin” kampanyası kapsamında yenilenen ‘komuretme.org’ web sitesi üzerinden TEMA Vakfı’nın kömür kampanyasına nasıl destek olunabileceğinin yanı sıra raporlar ve bültenlerle de kamuoyunun bilgilendirilmesi amaçlanıyor.

About Post Author