#ekoIQ Özel Sektör “Toplumsal Cinsiyet Eşitliğini Sağlamak Adına Üzerimize Düşeni Yapmaya Gayret Ediyoruz”
Özel Sektör

“Toplumsal Cinsiyet Eşitliğini Sağlamak Adına Üzerimize Düşeni Yapmaya Gayret Ediyoruz”

toplumsal cinsiyet eşitliği

Zorlu Holding’in yanı sıra Grup şirketleri Vestel, Zorlu Enerji, Zorlu Gayrimenkul, Zorluteks ve Hometeks KAGİDER’in iş yaşamında cinsiyet ayrımcılığına son vermek üzere uyguladığı Fırsat Eşitliği Modeli sertifikasını aldı. Zorlu Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komitesi Başkanı Selen Zorlu Melik, “Kadınların iş gücüne daha çok ve eşit şartlarda katılabileceği bir ekosistem oluşturmak için var gücümüzle çalışıyoruz” dedi. KAGİDER Başkanı Emine Erdem ise “Bir ülkenin en büyük rekabet avantajı sahip olduğu yetenekli ve eğitimli insan kaynağıdır. Ama ülkemizde kadınların potansiyeli maalesef kullanılmamaktadır” şeklinde konuştu.

“Eşit Bi’Hayat” yaklaşımı ile Zorlu Holding ve Grup şirketleri Vestel, Zorlu Enerji, Zorlu Gayrimenkul, Zorluteks ve Hometeks,bağımsız değerlendirme sürecinden başarı ile geçerek KAGİDER’in Fırsat Eşitliği Modeli (FEM) sertifikasını aldı. Sertifika, iş yaşamında cinsiyet ayrımcılığına son vermek adına Dünya Bankası’nın teknik desteği, PriceWaterhouseCoopers ve Ernst&Young işbirliğiyle geliştirilerek uygulanıyor. Sertifikalar, Zorlu Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komitesi Başkanı Selen Zorlu Melik’in ev sahipliğinde, Zorlu Holding Yönetim Kurulu üyeleri, Grup ve Sektör Başkanları, KAGİDER Başkanı Emine Erdem ve KAGİDER Yönetim Kurulu üyelerinin davetli olduğu bir törende verildi.

Çeşitlilik Temelli Oluşturulan Yönetim Kadroları Daha Fazla İnovatif Çözümler Geliştiriyor”

Zorlu Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komitesi Başkanı Selen Zorlu Melik, Akıllı Hayat 2030 sürdürülebilirlik yaklaşımını işaret ederek, “Zorlu Grubu olarak etki alanımızın farkındalığıyla hareket ediyor, toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamak adına üzerimize düşeni yapmaya gayret ediyoruz. ‘Eşit Bi Hayat herkes için mümkün’ diyerek çıktığımız bu yolda, kadınların iş gücüne daha çok ve eşit şartlarda katılabileceği bir ekosistem oluşturmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Tüm Grup şirketlerimizde, İnsan Kaynakları politikalarıyla eşitlikçi iş ortamını geliştirme adına gerekli adımları atıyor ve toplumsal cinsiyet eşitliğini destekleyen bir kurumsal kültürün kökleşmesi için çalışıyoruz” dedi.

Kadınların iş hayatına katılımının da ötesinde karar mekanizmalarında daha çok yer almaları gerektiğini vurgulayan Zorlu Melik şunları söyledi: “Kadınların karar mekanizmalarında daha fazla yer almasının şirketlerin tüm paydaşları için yeni fırsatlar yarattığına ve yeni bakış açıları getirdiğine inanıyoruz. Araştırmalar gösteriyor ki çeşitlilik temelli oluşturulan yönetim kadroları daha fazla inovatif çözümler geliştirirken uzun vadeli değer yaratıyor. Biz de Zorlu Grubu olarak bu anlayışla, şirketlerde toplumsal cinsiyet dengesinin oluşmasını ve kadın çalışan oranının yükseltilmesini amaçlayan inisiyatifleri destekliyor ve çalışmalarında aktif yer alıyoruz. İş dünyasında fırsat eşitliğinin sağlanması adına yürütülen uygulamaların başında gelen KAGİDER’in FEM sertifikasyon sürecine 2019 yılında Zorlu Holding dahil olarak tüm insan kaynakları süreçlerinin fırsat eşitliği gözetilerek yürütüldüğünü bağımsız denetim firmalarının denetiminde tescillendiren belgeyi almaya hak kazandık. 2022 yılında ise Vestel, Zorlu Enerji, Zorlu Gayrimenkul, Zorluteks ve Hometeks şirketlerimiz FEM sertifikasyon sürecini başarıyla tamamladı ve bağımsız denetim firmaları nezdinde tescillenen belgeyi almaya hak kazandı.”

32 Milyon Kadının Sadece 11 Milyonu İş Gücünde Yer Alıyor”

KAGİDER’in misyonunun kadın girişimciliğini desteklemek, vizyonunun ise kadınların sosyal ve ekonomik olarak güçlenmesi, karar alma mekanizmalarında daha çok kadının yer alması olduğunu belirten KAGİDER Başkanı Emine Erdem, “Ancak ne yazık ki Cumhuriyet’imizin 100. yılına girdiğimiz 2023 yılında çalışma yaşında olan 32 milyon kadının sadece 11 milyonu iş gücünde yer alıyor. Bir ülkenin en büyük rekabet avantajı sahip olduğu yetenekli ve eğitimli insan kaynağıdır. Ama ülkemizde kadınların potansiyeli maalesef kullanılmamaktadır” dedi.

Erdem sözlerini şu şekilde sürdürdü: “Hem toplumda hem şirketlerde kadınlar ve erkekler eşit fırsatlara ulaşırsa fakirliğin azalacağı ve daha zengin bir dünya olacağını biliyoruz. McKinsey danışmanlık firmasının 2015 yılında yayınladığı rapora göre küresel ekonomide, kadınların iş gücüne katılımının artması ile 2025 yılında 28 trilyon dolar seviyelerinde bir büyüme gerçekleştirilebilir. Bir başka deyişle kadınların iş gücüne katılım oranının eşitlik seviyesine ulaşması ile dünya ekonomisi %26 büyüyecektir. Daha fazla eşitlik, daha çok verimlilik demek! Kadın ve erkeklerin bir arada, eşit haklara sahip olarak yaşadığı bir dünya hayalimiz var. Zorlu Holding ve Grup şirketleri Vestel, Zorlu Enerji, Zorlu Gayrimenkul, Zorluteks ve Hometeks bu hayalimize ortak olup FEM ailemize katıldığı için mutluluk duyuyoruz, Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına girdiğimiz 2023 senesinde ARTIK EŞİTLEYELİM diyoruz!”

About Post Author