Enerji

Türkiye Fosil Yakıtlardan Çıkışı Desteklemeli

İklim alanında çalışan sivil toplum ve düşünce kuruluşları Türkiye’nin COP28 Başmüzakerecisi Fatma Varank ve müzakere heyetine ilettikleri mektupta, Türkiye’nin COP28’de “fosil yakıtlardan çıkış” talebini desteklemesini ve Küresel Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliği Taahhüdü’nü imzalamasını istiyor.

Türkiye’nin iklim alanında faaliyet gösteren sivil toplum ve düşünce kuruluşları, Türkiye’nin COP28 kararlarına ve iklim değişikliğiyle mücadele konusunda alması gerektiği pozisyona dair taleplerini içeren bir mektubu Başmüzakereci Fatma Varank ve müzakere heyetine iletti. Türkiye’nin uluslararası iklim yönetişiminde yapıcı bir rol almasının önemini vurgulanan mektup ile Türkiye’nin COP28 kararı olarak fosil yakıtlardan çıkışı desteklemesi ve Küresel Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliği Taahhüdü’nü imzalaması talep edildi.

“Fosil Yakıtların 2050’ye Kadar Terk Edilmesi Şart”

COP28’de fosil yakıtlardan çıkış ve fosil yakıtların tüketiminin azaltılması ifadeleri ile fosil yakıtların konferans gündemine doğrudan girmesinin önemli olduğu belirtilerek başlayan mektupta şu cümlelere yer verildi:

“İklim biliminin ortaya koyduğu bulgular, küresel ısınmanın kritik eşik olan 1,5 derecede sınırlandırılabilmesi için fosil yakıtların 2050’ye kadar terk edilmesinin şart olduğunu işaret etmektedir. COP 28’in kapanışına ve kararların netleşmesine çok kısa bir zaman kalmışken, Paris Anlaşması ve İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi’ne taraf ülkelerin dünyamızı iklim kriziyle mücadelede doğru yola sokmak için tarihi bir fırsatı bulunuyor. Fosil yakıt ithalatçısı konumunda olan Türkiye’nin bu fırsatı nasıl değerlendireceği ise, küresel iklim yönetişiminde yeri açısından belirleyici olacak.”

“Bu Adımlarla Türkiye Küresel Çapta İnisiyatif Alabilir”

Mektupta yapılan tespitler ışığında Türkiye’nin COP28’de, konferans kararı olarak “fosil yakıtlardan çıkış”ı desteklemesi ve Küresel Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliği Taahhüdü’nü imzalaması talep edildi. Mektupta, bu adımlar ile Türkiye’nin, küresel çapta inisiyatif alabilecek ve yakın gelecekteki kaçınılmaz olan dönüşümde kendisine yakışan bir konum sağlayabileceği belirtildi. Ayrıca,  Türkiye’nin, bu doğrultuda sergileyeceği irade ve uluslararası arenada göstereceği işbirliğinin COP28’in çok önemli bir kazanımı olacağının da altı çizildi.

Mektuba imza atan kurumlar şöyle: Sürdürülebilir Ekonomi ve Finans Araştırmaları Derneği (SEFiA), Yeşil Düşünce Derneği, WWF-Türkiye (Doğal Hayatı Koruma Vakfı), İstanbul Politikalar Merkezi, İklim Değişikliği Politika ve Araştırma Derneği, İklim İçin 350.

Yenilenebilir Enerji Yatırımları Büyüyor

Bununla birlikte Zero Carbon Analytcis yayımladığı rapor ile yenilenebilir enerji kaynaklarındaki büyümeye ilişkin son verileri paylaştı. Rapora göre 2023’ün ilk yarısında yenilenebilir enerji kaynaklarına yapılan küresel yatırımlar 358 milyar dolara yükselerek altı aylık dönemler arasında en yüksek seviyeye ulaştı.

Küresel olarak farklı bölgelerdeki yenilenebilir enerji kaynaklarındaki büyümeye ilişkin son analizlerinin bulgularını özetleyen rapor, küresel yenilenebilir enerjinin son 10 yıldaki hızlı büyümesinin ve sektördeki önemli fırsatların altını çiziyor.

COP28’de yapılan yeni bir anlaşma ile ülkeler, 2030 yılına kadar elektriğin %40’ını yenilenebilir kaynaklardan üretmeyi kabul etti. Teknolojik gelişmeler ve maliyetlerin düşüşü ile enerji üretimi ve depolamadaki büyüme giderek büyüyor. Paris Anlaşması’nın imzalandığı 2015 yılından bu yana sadece güneş enerjisinden elektrik üretimi %400’ün üzerinde arttı.

Raporda öne çıkan kimi bulgular ise şu şekilde:
  • Ülkelerin yarısından fazlasının son 10 yılda yenilenebilir kapasiteleri üç katına çıktı.
  • Küresel kapasite 2014 ile 2022 yılları arasında üç katına çıktı.
  • 2020’den bu yana temiz enerjiye yapılan yatırım %40 oranında artarak fosil enerji yatırımlarını geride bıraktı.
  • Elektrikli otomobil satışları üç yıl içinde küresel olarak üç kattan fazla arttı.
  • 2023’ün ilk yarısında yenilenebilir enerji kaynaklarına yapılan küresel yatırımlar 358 milyar dolara yükselerek altı aylık dönemler arasında en yüksek seviyeye ulaştı.
  • 2023 yılında yeni eklenen yenilenebilir kapasitede bir sıçrama yaşanması ve 2022 yılına göre %50 artışla 500 GW’ın üzerine çıkması bekleniyor.

About Post Author