İklim

Türkiye’nin Dörtte Üçü İklim Krizinden “Şiddetli” Şekilde Etkilendiğini Söylüyor

Türkiye’deki yurttaşların yüzde 74’ü iklim krizinden halihazırda ağır şekilde etkilediğini söylüyor.

Dünya Ekonomik Forumu’nun yeni yayımlanan araştırmasının sonuçlarına göre, 34 ülkede, ankete katılan tüm yetişkinlerin yarısından fazlası (%56), iklim değişikliğinin yaşadıkları bölgeleri ciddi bir biçimde etkilediğini söyledi.

Her ülkede 10 kişiden yedisi (%71), iklim değişikliğinin önümüzdeki 10 yıl içinde bölgelerinde ciddi bir etki yaratmasını bekliyor. Üçte biri de (%35) 2047 yılına kadar iklim değişikliği nedeniyle evlerini terk etmek zorunda kalacaklarını düşünüyor.

Bianet’te yer alan habere göre, Dünya Ekonomik Forumu ve araştırma kuruluşu Ipsos’un 22 Temmuz ve 5 Ağustos 2022 arasında ortaklaşa, Türkiye’de dahil 34 ülkede 23 bin 507 yetişkinle gerçekleştirdiği anket önemli veriler sunuyor.

Dünya Ekonomik Forumu Doğa ve İklim Merkezi Başkanı Gim Huay Neo, “İklim krizi yaşıyoruz. Anket sonuçları, dünyanın dört bir yanında insanların etkilerini bugünden hissettiklerini ve yarın gelecekleri için korktuklarını doğruluyor” dedi.

Neo, “Kriz herkesi etkiliyor. İklim değişikliğine uyum sağlamak ve aynı zamanda daha sağlıklı, daha yeşil ve daha sürdürülebilir bir gezegene yönelik eylemleri hızlandırmak ve ölçeklendirmek için birlikte çalışmak zorundayız. Birlikte çözümler yaratmamız ve bu krize etkin bir şekilde yanıt vermemiz gerekiyor” şeklinde konuştu.

Ankete katılanlara yöneltilen “Yaşadığınız bölgede iklim değişikliğinin şimdiye kadar ne kadar şiddetli bir etkisi olduğunu söyleyebilirsiniz?” sorusunu kendi bölgelerinde iklim değişikliğinin etkisinin “çok şiddetli” veya “biraz şiddetli” olduğunu söyleyerek yanıtlayanlar en az İsveç (%25) ve İrlanda’da (%38), en çok Meksika (%75) ve Türkiye ile Macaristan’da (%74) yaşayanlar oldu. Dünya ortalaması ise %56.

Ankette “İklim değişikliğinin önümüzdeki 10 yıl içinde bölgenizde ne kadar ciddi bir etkisinin olmasını bekliyorsunuz?” sorusuna her ülkede yanıt verenlerin çoğunluğu 2030’a kadar ciddi bir biçimde etkilenmeyi beklediklerini söyledi.

10 ülkede, anketi yanıtlayanların en az beşte dördü önümüzdeki on yıl içinde “çok şiddetli” veya “biraz şiddetli” etkiler bekliyor.

Listenin başında Portekiz (%88), Meksika, Macaristan (%86), Türkiye, Şili (%85), Güney Kore, İspanya (%83), İtalya (%81), Fransa ve Romanya (%80) var. Önümüzdeki 10 yılda şiddetli iklim etkilerine ilişkin beklentilerin en düşük olduğu ülkelerse Malezya (%52), Çin (%55), İsveç, (%56), Tayland (%57) ve Suudi Arabistan (%60).

Anketin yapıldığı tüm ülkelerde ortalama %71 iklim değişikliğinin önümüzdeki 10 yıl içinde bölgelerinde çok veya bir şekilde şiddetli bir etkiye sahip olmasını beklediklerini söyledi (%30 “çok şiddetli” ve %41 “biraz şiddetli”). Bu, iklim değişikliğinin yaşadıkları yerde zaten ciddi bir etkisi olduğunu söyleyenlerin oranında %15 artış yansıtıyor. Fark en yüksek İsveç (%31) ve Portekiz’de (%30).

Katılımcılara ayrıca “Önümüzdeki 25 yıl içinde iklim değişikliğinin bir sonucu olarak kendiniz ve ailenizin evinizi terk etme olasılığının ne kadar olduğunu söylersiniz?” diye soruldu.

Ankete katılan 34 ülkede yaklaşık her üç kişiden biri (%35), önümüzdeki çeyrek yüzyılda iklim değişikliği nedeniyle kendilerinin veya ailelerinin evlerini terk etme olasılığının yüksek olduğunu söyledi.

Hindistan’ın %65’i, Türkiye’nin %64’ü ise iklim değişikliği nedeniyle yerinden edilebileceklerini düşünüyor.  Ancak, Malezya (%49), Brezilya (%49), İspanya (%46) ve Güney Afrika’da (%45) ankete katılanların neredeyse yarısı da bu kaygıları paylaştı. Buna karşılık İsveç’te (%17), Arjantin’de (%21), Hollanda’da (%21) ve Polonya’da (%23) dört kişiden birinden daha azı evlerini terk etmek zorunda kalacaklarını düşünüyor.

İklim değişikliğinin ciddi etkileriyle ilgili rapor edilen ve beklenen deneyimler, küresel olarak demografik değişkenler arasında çok az farklılık gösterirken -kadınlar küresel olarak ortalama olarak erkeklerden biraz daha kötü iklim etkileri bildirmiş ve beklemiş olsa da – iklim değişikliği nedeniyle yerinden edilme olasılığı beklentisi yaşla birlikte önemli ölçüde azalıyor. Küresel ölçekte, 35 yaşın altındakilerin %43’ü ve 35-49 yaş arasındakilerin %37’si, iklim değişikliği nedeniyle önümüzdeki 25 yıl içinde taşınmaları gerekeceğini söylerken 50 ila 74 yaş arasındakilerin sadece %25’i bu endişeleri paylaşıyor.

About Post Author