Özel Sektör

Türkiye’nin Genç Sürdürülebilirlik Liderleri Seçiliyor

Genç Sürdürülebilirlik Liderleri

Yeni nesil sürdürülebilirlik liderlerini yetiştirmek hepimizin işinin önemli bir parçası iken dünyayı daha iyi bir yer haline getirmek için çalışan 40 yaş altı profesyoneller ve girişimciler 40 Under 40 Sustainability Leaders’a davet ediliyor. 5 Temmuz-9 Ağustos 2023 tarihleri arasında sürecek Başvuru Dönemi’nin ardından Değerlendirme Dönemi, 14-29 Ağustos’ta, Ödül Töreni ise 12 Eylül 2023’te gerçekleşecek.

Tüm dünyada yaşanan olaylar ve gelişmeler, genç sürdürülebilirlik liderlerinin önemini her zamankinden daha fazla vurguluyor. Gelecek nesilleri düşünerek dünyanın ve toplumun refahı için gerekli olan rejeneratif ekonominin inşa edilmesi konusunda doğrudan ve dolaylı olarak tüm paydaşlarla işbirliği içerisinde çalışan genç liderlerin kararlı çalışmalarına ihtiyacımız var.

Daha iyi gelecek için çalışmak; yapılması gerekenden fazlasını yapmayı, sınırları zorlamayı gerektiriyor. Bu doğrultuda gerekli değişim ve dönüşümü, içinde bulunduğu kurum veya girişimdeki görev tanımı ile yetinmeyen, konfor alanının dışına çıkan ve kalıpları yıkan yeni nesil liderler gerçekleştirecek. Yeni nesil sürdürülebilirlik liderlerini yetiştirmek de hepimizin işinin önemli bir parçası iken dünyayı daha iyi bir yer haline getirmek için çalışan 40 yaş altı profesyoneller ve girişimciler 40 Under 40 Sustainability Leaders’a davet ediliyor.

Herkes için daha iyi gelecek sağlama misyonu olan, aşılması zor görünen engelleri aşmak için işbirliği yapan, gelecek adına iyi yaşam alt yapıları oluşturmak için çalışan, sürdürülebilir iş modellerine geçiş, sürdürülebilir yaşam, sürdürülebilir gelecek, iklim değişikliği, inovasyon, dijitalleşme, yapay zeka, sosyal etki, toplumsal gelişim gibi alanlardan en az birindeki çalışmalara veya bu alanlarda bulunduğu organizasyon kültüründeki değişime liderlik yapan, iş dünyasında sürdürülebilirlik alanında önemli bir etki yaratmış 40 yaş altı kişiler başvuru yapabilecekleri gibi aday da gösterilebiliyor.

40 Under 40 Sustainability Leaders için kriterler şu şekilde belirlendi:

  • Aday dünyayı daha iyi bir yer haline getirmek için çalışan genç profesyonel veya girişimci olmalı.
  • Aday bir kurum çalışanı (özel sektör) veya bir girişimin kurucusu (en az üç yıl faaliyet gösteren) olmalı.
  • Aday, sürdürülebilir iş modellerine geçiş, sürdürülebilir yaşam, sürdürülebilir gelecek, iklim değişikliği, sosyal etki, toplumsal gelişim çalışmaları gibi alanlardan en az birindeki çalışmalara veya bulunduğu organizasyon kültüründeki değişime liderlik yapmış/yapıyor olmalı.
  • Aday, Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’nı desteklemeye yönelik çalışma veya projelere liderlik ediyor, bulunduğu organizasyon ve dışında bu konuda çalışan STK, topluluk, inisiyatiflerde yer alarak katkıda bulunuyor olmalı.
  • Aday gösterilen kişiler 40 yaşın altında olmalı.
  • Adaylık kriterlerine uyduğu sürece kişisel başvuru yapılabileceği gibi bir başkası aday olarak gösterilebiliyor.

40 Under 40 Sustainability Leaders’in başvuru takvimi ise şöyle: 5 Temmuz-9 Ağustos 2023 Başvuru Dönemi. 14-29 Ağustos 2023 Değerlendirme Dönemi. 12 Eylül 2023 ise Ödül Töreni.

About Post Author