Hukuk

Uluslararası Barış Günü’nde, Barış Kültürüne Ulaşma Hedefine Doğru

Uluslararası Barış Günü

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, 1981 yılında 21 Eylül’ü Uluslararası Barış Günü ilan etti. 20 yıl sonra ise, 2001 yılında, yeni bir Genel Kurul kararı ile Uluslararası Barış Günü kapsamında, şiddet içermeyen ateşkes günü olması oybirliği ile kabul edildi. BM Genel Sekreteri Guterres, bu yılki Barış Günü için “Bugün barışa her zamankinden daha fazla ihtiyaç var. Savaş ve çatışma; yıkım, yoksulluk ve açlığa yol açıyor, ayrıca milyonlarca insanı sokakta bırakıyor” dedi.

Derleme: S. Sena AKKOÇ

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, 1981 yılında 21 Eylül’ü Uluslararası Barış Günü ilan etti. 20 yıl sonra ise, 2001 yılında, yeni bir Genel Kurul kararı ile Uluslararası Barış Günü kapsamında, şiddet içermeyen ateşkes günü olması oybirliği ile kabul edildi. 2023 yılı aynı zamanda İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi ve Soykırımın Önlenmesi ve Cezalandırılmasına İlişkin Sözleşme’nin 75’inci yıl dönümüne denk geliyor. 2023 Uluslararası Barış Günü tüm gençleri, olumlu ve yapıcı sosyal temsilciler olarak, Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’ne ulaşma hareketine katılmaya ve sürdürülebilir barışın inşasına katkıda bulunmaya teşvik ediyor.

Her yıl farklı bir tema ile kutlanan Uluslararası Barış Günü, geçtiğimiz yıllarda Irkçılığa son: Barışı inşa edin ve Barış için iklim eylemi gibi temalarla kutlanmıştı. Temaların hedefi, gerçek barışın ancak tüm insanlara eşit davranıldığında elde edilebileceğini ve yaşamı tehdit eden iklim acil durumuyla mücadele etmemiz gerektiğini vurgulamaktı. Bu yılın teması ise #Küreselhedeflere Yönelik Hevesimiz olarak belirlendi. Barışı teşvik etmek için bireysel ve kolektif sorumluluğumuzun vurgulayan bir eylem çağrısı olarak kararlaştırılan yeni tema, Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’nın (SKA) gerçekleştirilmesine katkı sağlamayı ve herkes için barış kültürüne ulaşmayı hedefliyor.

“Bugün Barışa Her Zamankinden Daha Fazla İhtiyaç Var”

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri António Guterres, 2023 yılı Barış Günü için “Bugün barışa her zamankinden daha fazla ihtiyaç var. Savaş ve çatışma; yıkım, yoksulluk ve açlığa yol açıyor, ayrıca milyonlarca insanı sokakta bırakıyor” şeklinde konuştu.

Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları tüm insanları korku ve şiddetten uzak, barışçıl, adil ve kapsayıcı toplumlar olmaya yaklaştırmak için hedefler içeriyor. Hukukun üstünlüğünü güçlendirecek, diyalog ve saygı temelinde sürdürülebilir kalkınmayı teşvik edecek yeni ve kapsamlı bir yaklaşıma ihtiyacımız var. Ancak herkesin katılımı ve katkısı olmadan hedeflerin gerçekleştirilmesi mümkün görünmüyor. Bu nedenle Birleşmiş Milletler, tüm insanlığı barış için sürdürülen çalışmalara katılmaya davet ediyor. Çünkü barış olmadan sürdürülebilir kalkınma, sürdürülebilir kalkınma olmadan ise barış sağlanamayacak.

About Post Author