Ekonomi

Uluslararası Güney-Güney İşbirliği Günü: Dayanışma, Eşitlik ve Partnerlik

Uluslararası Güney-Güney İşbirliği Günü

Küresel Güney ülkeleri ve halkları arasındaki dayanışmayı ifade eden Güney-Güney işbirliği; Güney ülkeleri arasında siyasi, ekonomik, sosyal, kültürel, çevresel ve teknik alanlarda olabiliyor. 12 Eylül Uluslararası Güney-Güney İşbirliği Günü, bu yıl üst düzey Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları Zirvesi’nin bir hafta öncesine denk geliyor. Zamanlama, 2030 hedeflerine dair farkındalığı artırmak ve pratik eylemleri hızlandırmak için bir fırsat.

Çeviri: S. Sena AKKOÇ

Kongo Cumhuriyeti, Brezilya’da aile çiftçiliği ve okullardaki beslenme programları konusundaki uzmanlıklardan faydalanıyor. Küba, Batı Afrika’da ebola ile mücadeleye destek oluyor. UNESCO ise Fiji, Marshall Adaları, Samoa, Solomon Adaları, Tonga, Tuvalu ve Vanuatu’da öğretmenlerin kapasitelerini geliştirmeleri için aracılık yapıyor. Bunlar Güney-Güney işbirliğinden yalnızca birkaç örnek.

Ortak Çabalarla Kalkınma Hedeflerine Doğru

Küresel Güney ülkeleri ve halkları arasındaki dayanışmayı ifade eden Güney-Güney işbirliği; Güney ülkeleri arasında siyasi, ekonomik, sosyal, kültürel, çevresel ve teknik alanlarda olabiliyor. İki veya daha fazla gelişmekte olan ülkeyi kapsayan girişimler ikili, bölgesel, bölge içi veya bölgeler arası temelde gerçekleşebiliyor.

Gelişmekte olan ülkeler, Güney-Güney işbirliği aracılığıyla, ortak çabalarla kalkınma hedeflerine ulaşmak için bilgi, beceri, uzmanlık ve kaynakları paylaşıyor. Güney-Güney işbirliğinin bir diğer yöntemi ise bağışçı ülkelerin veya çok taraflı kuruluşların finansman, eğitim, yönetim ve teknolojik destekleri yoluyla Güney-Güney girişimlerini kolaylaştırdığı üçgen bir model.

Güney-Güney işbirlikleri;

  • Kalkınma sorunlarına çözüm bulmak için Küresel Güney’in yaratıcı kapasitelerini ve teknolojik kapasitelerini artırarak sorunların çözümü için stratejiler üretmeyi,
  • Gelişmekte olan ülkelerin kendilerine güven duymalarını sağlamayı ve onları güçlendirmeyi,
  • Ortak sorunlara ilişkin farkındalığı artırmayı,
  • Deneyim alışverişi yoluyla gelişmekte olan ülkeler arasında kolektif özgüveni teşvik etmeyi ve güçlendirmeyi,
  • En az gelişmiş ülkelerin, gelişmekte olan ülkelerin ve küçük ada devletlerinin sorunlarını ve ihtiyaçlarını tanımayı, mevcut sorunlara yanıt vermeyi ve bu ülkelerin uluslararası ekonomik aktivitelere dahil olmasını sağlamayı hedefliyor.

İşbirlikçi ruhu güçlendirmek için BM Güney-Güney İşbirliği Ofisi (UNOSCC), küresel olarak ve BM sistemleri ölçeğinde Güney-Güney işbirliklerini desteklemekle birlikte kolaylaştırıcı görevi üstleniyor.

12 Eylül Uluslararası Güney-Güney İşbirliği Günü, bu yıl üst düzey Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları Zirvesi’nin bir hafta öncesine denk geliyor. Zamanlama, 2030 hedeflerine dair farkındalığı artırmak ve pratik eylemleri hızlandırmak için bir fırsat. Zirve, bölgesel ihtiyaçların vurgulanmasının yanı sıra BM üye devletleri, BM sistemi, özel sektör ve sivil toplumun 2023 Gündemi’nin acil önceliklerine yönelik dönüştürücü girişimlerin sunulması için de önemli.

Yazının aslına buradan ulaşabilirsiniz.

About Post Author