Özel Sektör

UN Global Compact SKA Hedefi Hızlandırma Programı Türkiye’de Başlıyor

UN Global Compact, Türkiye’de ilk kez SKA Hedefi Hızlandırma Programı’nı (SDG Ambition) başlatıyor. Program, şirketleri iddialı ve gerçekçi kurumsal hedefler belirleme ve SKA’ların iş süreçlerine entegrasyonunu hızlandırma konusunda destekleyecek.

Toplumların refahı ve gezegenin sürdürülebilirliğinin sağlanması için 17 Sürdürülebilir Kalkınma Amacı (SKA), 2015 yılında 193 ülke tarafından kabul edildi. 17 SKA‘ya yönelik bugüne dek kaydedilen ilerlemeyi inceleyen 2022 Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları Raporu, SKA’lara ulaşma yolunda gereken hızda ve ölçekte ilerleyemediğimizi ortaya koyuyor. İlerlemeyi önemli ölçüde hızlandırmak ise acil, ölçeklenebilir ve çok paydaşlı çalışmalar gerektiriyor. İş dünyası sahip olduğu kaynaklar, değer zinciri ve inovasyon kabiliyetiyle bu dönüşümün kapısını açabilir.

UN Global Compact, bu ihtiyaca cevap vermek üzere şirketlerin iş modellerini, ürün ve hizmetlerini daha adil ve kapsayıcı hale getirecek bir dönüşümü başlatacak SKA Hedefi Hızlandırma Programı’nı (SDG Ambition Accelerator) hayata geçirdi.  Altı ay süren bu program ile şirketler, iş stratejileriyle uyumlu ve daha cesur SKA hedefleri belirleme konusunda destekleniyor.

Program Üç Modülden Oluşuyor

İçerikleri UN Global Compact, Accenture ve SAP Global işbirliğinde hazırlanan SKA Hedefi Hızlandırma Programı üç modülden oluşuyor.  Program boyunca katılımcılar; şirket vizyonlarını SKA’larla uyumlu hale getiriyor, belirledikleri öncelikli alanda hedeflerini ve yol haritalarını hazırlıyor ve bu hedefleri uygulamak için temel performans göstergeleri ve teknolojileri tanımlıyorlar. Ayrıca katılımcılar; online eğitimler, uzmanlarla soru-cevap oturumları, bölgesel ve küresel etkinliklerde bilgi birikimlerini artırma, kendi kurumlarının sürdürülebilirlik alanındaki etki analizini yapma ve diğer şirketlerle karşılaştırma imkanı da buluyorlar. Program sonunda ise şirketlerine özel geliştirdikleri stratejiyi, üst yönetimlerine sunuyorlar.

Dünyada 1,000’den Fazla Şirket Programa Katıldı

İki yıl boyunca 80’den fazla ülkeden 1,000’i aşkın şirket programa katıldı.  Şirketlerin %84’ü yol haritalarını üst yönetimlerine sundu. Aynı şekilde %75’i kuruluşlarında sürdürülebilirlik hedeflerini gerçekleştirmeye yönelik özel bir grup kurdu.

Şirketlerin En Çok Yoğunlaştığı Alanlar Emisyon Azaltımı ve Cinsiyet Eşitliği

Program kapsamında şirketlerin en çok yoğunlaştığı alanların başında ise %55 ile emisyon azaltımı ve %20 ile cinsiyet eşitliği geliyor. Ayrıca katılımcı şirketlerin %40’ı sürdürülebilirlik hedeflerini güncelleyip kamuoyuyla paylaşırken %35’i de hedeflerini açıklamak üzere çalışmalarda bulunuyor. Başvuruları Global Compact Türkiye üye şirketlerine açık olan programa 30 Eylül tarihine kadar başvuru yapılabiliyor.

About Post Author