Kent

“Vatandaşlar İçin Zehirsiz Kentlere Doğru Uygulamalar Rehberi” Yayında

Buğday Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneği, Zehirsiz Kentlere Doğru projesi kapsamında “Vatandaşlar İçin Zehirsiz Kentlere Doğru Uygulamalar Rehberi”ni yayımladı.

Oturduğumuz sitenin bahçesinde dinlenirken, parkta çocuğumuz ile oynarken, evimizin musluğundan akan suyu kullanırken yavaş yavaş zehirleniyoruz. Tarımda yaygın olarak kullanıldığı için gıdalar yoluyla soframıza gelen zehirler; parklardan okullara, yol kenarlarından kaldırımlara, mezarlıklardan çöp alanlarına, site bahçelerinden kampüslere kadar, yaşam alanlarımızda da kullanılarak sağlığımızı ve doğal varlıkları tehdit ediyor. Buğday Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneği, Avrupa Pestisit Eylem Ağı (PAN Europe) ortaklığında, Biyosidal İş ve Çevre Sağlığı Derneği (BİYOSİDER) danışmanlığında ve Zehirsiz Sofralar Platformu işbirliği ile yürüttüğü Zehirsiz Kentlere Doğru projesi ile, Türkiye’de pestisit ve biyosidal ürünlerin kullanımına dikkat çekerek belediyelerle birlikte halk ve çevre sağlığının korunmasına katkı sunuyor.

Zehirsiz Sofralar Platformu’nun, Avrupa Birliği tarafından Sivil Toplum Diyaloğu VI Programı kapsamında desteklenen proje doğrultusunda başlattığı “Zehirsiz Kentler için Harekete Geç” başlıklı kampanya ile, hem karar vericiler hem de vatandaşlar tarafından sağlıklı bir gelecek için atılması gereken adımlara dair bilgilendirme faaliyetleri gerçekleştiriliyor.

Buğday Derneği tarafından yayına hazırlanan “Vatandaşlar İçin Zehirsiz Kentlere Doğru Uygulamalar Rehberi”, pestisit (tarım zehiri) ve biyosidal ürünler ve bunların zararları ile birlikte, evlerde ve bahçelerde uygulanabilecek alternatif yöntem ve teknikler hakkında vatandaşlara yol göstermeyi amaçlıyor. Kemirgenler, keneler, hamam böcekleri, sinekler, pireler, karıncalar ve otlar ile mücadelede alınması gereken önlemleri anlatan Rehber’de,  ekolojik ve doğa dostu tarifler yer alıyor.

Rehber ile dönüşümün ancak katılımcılık ve başarılı örnekler oluşturup onları yaygınlaştırmak ile mümkün olduğuna dikkat çekiliyor.

Zehirsiz Sofralar Platformu, yurttaşları, belediyelerden pestisitler ve biyosidal ürünler yerine, zehirsiz alternatifleri kullanmasını ve “Zehirsiz Kentlere Doğru” kararlı bir adım atmasını talep etmeye; ilgili bakanlıklara ve karar vericilere bu yönde baskı yapmaya; Zehirsiz Kentler Kampanyası’na destek (Change.org/ZehirsizKentler) olmaya davet ediyor.

Vatandaşlar İçin Zehirsiz Kentlere Doğru Uygulamalar Rehberi’ne zehirsizkentler.org web sitesinden çevrimiçi ve ücretsiz olarak ulaşılabiliyor.

About Post Author